Katkı Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Turgay Özkun ile Söyleşi

28 Aralık 2020

KÜB (Katkı Üreticileri Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Turgay Özkun ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Özkun, KÜB’ün düzenlediği etkinlikler ve eğitimler hakkında bilgi verdi.

M. Turgay Özkun

M. Turgay Özkun

 

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1975 İstanbul doğumluyum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladım. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yeditepe Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansımı tamamladım. 2004 yılında Satış Temsilcisi olarak Sika Türkiye’de göreve başladım. 2009-2012 yılları arasında Pazarlama ve Teknik Servis Müdürü, 2012 yılından 2018’e kadar Sika Türkiye’de Beton Hedef Pazar Müdürü olarak görev yaptım.

Sika ürünlerinin Türkiye beton pazarındaki payının artmasında ve müşteri ağının genişlemesi konularında çalışmalar gerçekleştirdim. Yine bu dönem içerisinde ilgili birimin Orta Doğu Bölgesi İş Geliştirme sorumluluğunu da üstlendim. 2018 tarihinde Sika Türkiye Genel Müdürü olarak atandım. Eş zamanlı olarak, Şubat 2020’den itibaren Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği’nin (KÜB) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) son derece faal bir dernek. KÜB’ün düzenlemiş olduğu etkinlikler ve eğitimler hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye Beton Katkıları Üretimi açısından yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldığı önemli bir pazara sahiptir. Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) beton katkı sektörünün Türkiye’deki tek temsilcisidir ve 1998 yılından bugüne, sektörüne önemli faydalar sağlamaktadır ve sağlamaya devam edecektir. Çatısı altında sektörün güçlü firmalarının yer aldığı faal bir sivil toplum kuruluşudur. Sektör için artı değer yaratacak adımlar artarken paydaşlarıyla da dirsek temasını sürdüren KÜB, örgütlenmenin, güçlü bir yapılanmayla, doğru hedefler için sürdürülebilir stratejiler belirlemekle mümkün olacağına inanıyor. Yurt içinde ve yurt dışında üyesi olduğumuz federasyonlar bulunmaktadır.

Avrupa’da EFCA (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu) ve Türkiye’de Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonlarının aktif üyeleriyiz. Ayrıca birlikte çalıştığımız sektörel paydaşlarımız var. Temas halinde olduğumuz paydaş kuruluşlar ile önemli işbirlikleri yapıyoruz. Bu kuruluşlar ile yaptığımız çalışmalardan birkaçını örneklemek isterim. Beton katkılarında, Avrupa standartlarının oluşturulması çalışmalarında üyesi olduğumuz EFCA’nın (Avrupa Beton Katkıcıları Federasyonu) teknik komiteleri içerisinde yer alarak ülkemizi temsil ediyoruz. Standart hazırlama ve standart revizyon çalışmaları içerisinde önemli görevler alıyoruz.

Pandemi sürecinde devam eden bir standart hazırlama çalışması; SRA Katkılarının EN9342’ye dahil edilmesi konusu da, teknik komitemizin gündemindedir. EFCA’nın yurt dışında gerçekleştirdiği teknik/çevre komite toplantıları ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak ediyoruz. EFCA’nın, üyesi dernekler ile gerçekleştirdiği Avrupa’da beton katkı sektörüne ilişkin istatistik çalışmalarda yer alıyoruz. Türkiye pazarının Avrupa’nın en büyüğü olduğunu da, bu çalışmalar neticesinde görüyoruz.

KÜB üyesi firmalar, EFCA Model Çevresel Ürün Beyanı EPD (Environmental Product Decleration) ile ürettikleri ürünlerin çevre etkilerini şeffaf şekilde beyan edebiliyor. Çevre dostu ürünler ile doğanın yararına çalışmaktayız. Üyesi olduğumuz (YÜF) Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonunun organizasyonunda üniversitelerde gerçekleştirilen, beton ve beton bileşenleri seminerlerinde “Beton katkıları ve Fiberler” konuları ile katılım sağlıyoruz. Sektöre ışık tutabilen sektörel katkı endekslerini üretiyoruz ve web sitemizde yayınlıyoruz.

Katkı Üreticileri Birliği olarak, üye firmalar ile gerçekleştirilen anket çalışmamızda, 3 farklı endeks üzerinden sektörümüzün aylık bazda nabzını ölçerek, firmalarımızın faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ortaya koymaktayız. Üyelerimiz, THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) tarafından düzenlenen laboratuvar teknisyenleri kurslarına hem sponsor oluyor hem de işletmelerinde eğitim vererek destek oluyorlar. Üyelerimiz ile dernek çatısı altında kongre, seminer, fuar gibi sektörel organizasyonlarda yer alıyoruz.

beton katkı sektörü

Pandemi tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Ancak, teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde yapılan online görüşmeler ve webinarlar vasıtasıyla sektör profesyonelleri birbirleriyle iletişim imkanı bulabiliyor. Bu kapsamda KÜB olarak ne tür etkinlikler gerçekleştirdiniz, bu etkinliklerde öne çıkan konular neler oldu, bilgi verebilir misiniz?

Covid-19 salgını sürecinde, hepimiz, iş dünyamızda yeni iş yapış modellerini uygulamaya başladık ve zamanla ihtiyacımıza özel şekillerde geliştirerek adapte ettik. Yeni uygulamaları yeni normallerimiz olarak kabul ettik. KÜB, katkı sektöründe, yerelde ve globalde marka firmaların yer aldığı bir dernektir. Firmalar dijital dönüşümlerini hızlı şekilde gerçekleştirdi.

Bizler dernek içi yönetim kurulu ve teknik komite toplantılarını planlanan zamanlarda ve daha geniş katılımlarla gerçekleştirdik. Yurt dışı ve yurt içinde üyesi olduğumuz kuruluşlar ile online toplantılarımızda, daha önce benzeri yaşanmamış ve dünya ile eş zamanlı deneyimlediğimiz bu sürece dair paylaşımlar yaparak katkılar sunduk. Üyelerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantılara, uzmanlar davet ettik. Eğitim içerikli bu paylaşımlar, birlikteliklerimizi daha da güçlü kılıyor. Ayrıca, teknik içeriklere ulaşabileceğiniz KÜB e-bültenlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi ve teknik çalışmalarımızı paylaştığımız bültenler, sektörün ilgililerine web sitemiz üzerinden ulaşıyor.

Koronavirüs salgını firmaların dijital dönüşümlerini hızlandırdı. Katkı üreticileri bu kapsamda ne tür önemler aldı, işleyişlerinde ne gibi revizyonlar gerçekleştirdi? Katkı üreticilerinin iş ilişkisinde olduğu diğer sektörler sizce bu dijital dönüşüme yeterince uyum sağlayabiliyorlar mı, görüş ve önerilerinizi paylaşabilir misiniz?

Covid-19 sonrası dönemde, yalnızca sosyal yaşamda değil aynı zamanda iş yapış şekillerinde de değişim ve dönüşüm yaşanarak, yeni bir kültür oluştu. Dijital dönüşüm teknolojik yatırımların yapıldığı ve aynı zamanda iş yapış şekillerinin adaptasyonunu içeren bir süreç oldu. Bu noktada, dijitalleşmede öncü olabilen, risk yönetimini doğru şekilde yapabilen ve verimlilik odaklı çalışan firmaların daha fazla ön plana çıkacağı kesin görünmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren katkı üreticilerinin çok önemli bir kısmı bu saydığımız kategoride değerlendirilen firmalardan oluştuğu için, dünya ticaretinde normalleşme ile birlikte sektörün dış pazar performansında bir ivme yaşanmasını bekliyoruz.

Beton kimyasal katkı teknolojileri, bilimsel gelişmeler ve inovasyonlar ile inşaat sektörünü şekillendiriyor. Son yıllarda bu alanda yaşanan önemli gelişmeler nelerdir, yorumlar mısınız?

Dünyanın pek çok yerinde ve birçok alanda klasik yöntemler yavaş yavaş rafa kalkıyor. Türkiye’de inşaat da bu alanlardan biri olarak göze çarpıyor. Günümüzde son teknoloji ile üretilen yeni nesil beton katkıları, beton yapılarda yüksek mukavemet, dayanım, geçirimsizlik gibi özellikleri sağladığı gibi çok uzun ve yüksek mesafelere pompalanabilmeye, çok farklı kalıp şekillerinde, çok soğuk ve çok sıcak havalarda beton dökülmesine imkân tanımaktadır. Aynı zamanda yapıların sürdürülebilirliğine de katkı sağlamaktadırlar. inşaatların çevreye olan etkileri de gün geçtikçe azalmaya başlarken modern zamanda betonun; düşük su/çimento oranına sahip, daha kuvvetli, dayanıklı ve daha ekolojik bir ürün haline gelerek içerisinde daha fazla geri kazanılmış malzeme barındırması mümkündür.

Bizler, birlik üyeleri olarak, betonun değişik koşullarda hazırlanması, taşınması, yerleştirilmesi ve korunmasındaki güçlükleri aşmak ve problemleri avantaja dönüştürerek üstün nitelikte betonu elde etmek için kimyasal katkı maddelerini teknolojik ürünler kategorisinde değerlendiriyor ve Ar-Ge bölümlerinde titiz çalışmalar yaparak üretiyoruz.

KÜB, üyeleri ile birlikte, hem teknoloji ve bilgi birikimi hem de üretim potansiyeli açısından, beton uygulamaları ve betonda kullanılan kimyasal katkı teknolojileri konularında ulusal ve uluslararası teknik şartnamelerin yenilenmesi ve güncellenmesinde, üyesi olduğumuz kuruluşlar içerisinde aktif rol oynuyor.