Salı, Ocak 31, 2023

Kepek Kontrolünün Geleceği

Kepek Kontrolünün Geleceği

Giriş


Çinko Piritiyon (Zinc Pyrithione), kepek kontrolünde en sık kullanılan bileşenlerden biridir. Avrupa kozmetik pazarında1 yasaklanmasının gündeme gelmesi, saç bakım marketini büyük ölçüde değiştiriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kepek önleyici ürün üreticileri, artan tüketici farkındalığının yanı sıra değişen yasal gereklilikleri de karşılayan uygun alternatifler bulma zoluğuyla karşı karşıyadır.

Kepek, dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını etkileyen yaygın bir saç derisi problemidir. Çin’den Almanya’ya, Brezilya’ya, Z kuşağından Y kuşağına, 55 yaş üstüne (Baby Boomer), cinsiyetten bağımsız olarak, kepek tüketicilerin güvenini önemli ölçüde etkiliyor.

Temsili pazar araştırmaları2, kepek sorunu olan kişilerin büyük çoğunluğunun doğal çözümler ve saçı pürüzsüz bırakan, saç derisini tahriş etmeyen çözümler aradığını ortaya koymaktadır. Bu yazıda kepeğin nasıl oluştuğunu tartışmak ve kepeği kontrol altında tutmak için geleceğe dönük uygun çözümler sunmak istiyoruz.

Kepek Oluşumu

Saç derisinin pul pul görünmesinin farklı nedenleri vardır. Kuru saç derisinden ayırt edilmesi her zaman kolay olmayan kepek, tipik olarak, aşırı sebum üretimiyle beslenen bir mantar türü olan Malassezia’nın, aşırı çoğalmasına sebep olan yağlı saç derisinin bir sonucudur (Şekil1).

Malassezia, doğal olarak çoğu sağlıklı insanın saç derisi mikrobiyomunun bir parçasıdır.4 Bugüne kadar, neden bazı insanlarda kepek gelişirken diğerlerinde görülmediği tam olarak araştırılmamıştır.

Genetik faktörlerin yanı sıra; kirlilik, yoğun temizlik rutini, stres, soğuk hava gibi çevresel faktörlerin rol oynadığı görülüyor. Kepek semptomlarını tedavi etmek için ilk tercih tipik olarak mantar önleyici aktiflerin kullanılmasıdır. Bu, sağlıklı mikrobiyal dengenin, belirli mikroorganizmaların aşırı çoğalması sebebiyle, pul pul dökülen saç derisinde bozulduğu sonucuna dayanmaktadır.

kepeğin oluşumu

Öte yandan pullu saç derisinin sebebi her zaman Malassezia ve aşırı sebum oluşumu ile bağlantılı olmayabilir. Bu durumda, formülasyonların etkileri, kepek önleyici aktivite ile birleşmeye odaklanmalıdır.

Crinipan® AD (climbazole), Geleneksel Bir Antimikrobiyal Çözüm

Antimikrobiyaller, saç derisindeki mikroorganizmaların, özellikle de kepek oluşumuyla bağlantılı Malassezia’nın aşırı bir şekilde çoğalmasını kontrol eder. Bu alternatifler arasında en bilinenleri, yaygın olarak kullanılan ve kepeği azaltmadaki etkinlikleriyle bilinen, climbazole (Crinipan® AD), çinko piritiyon (ZPT) ve pirokton olamindir (PO).

1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB’de ZPT kullanımını yasaklayan mevzuat değişikliği, bu bileşenin Avrupa pazarında kullanımını durdurmuş olup, ZPT’nin küresel olarak azalmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda global pazarı da etkilemesi beklenmektedir. Bu bağlamda, son üç yılda çinko piritiyon ile piyasaya sürülen ürün sayısı incelenmiştir (Şekil 2).

Çinko piritiyonun yeni düzenleme ile, farklı bölge pazarlarına etkisi,

Mevcut Avrupa yasasına göre, climbazole durulanan kepek önleyici6 şampuanlarda %2’ye kadar kullanılabilir (Ek III/310), ancak diğer uygulamalarda daha düşük kullanım seviyesi vardır (Ek V/32).7 Bu kullanım limitleri, 2019 yılından itibaren yürürlüktedir.

Geçmişte, tüm kozmetik uygulamalarında %0,5’e kadar, genel olarak kabul görmüş maksimum kullanım oranı yaygın bir uygulamaydı. Bu oran, bugün bazı ülkelerde, örneğin Çin’de hala geçerlidir.

Symrise, üç geleneksel kepek önleyici aktifin etkinliğini karşılaştıran birkaç in vivo çalışma gerçekleştirmiştir. Bu araştırmalardan biri, aynı şampuan bazında %0,5 climbazole ile %0,5 ZPT’nin etkinliğini karşılaştırıyor.

Hem kepek skoru (1 [kepek yok] ila 6 [aşırı]) hem de saç yağlılığı (1 [yağlı değil] ila 6 [aşırı]) üç uzman tarafından değerlendirildi. Bu 6 haftalık değerlendirme, 30 denek üzerinde gerçekleştirildi; bunların yarısı climbazole içeren bir şampuan, diğer yarısı ise ZPT’li bir şampuan kullandı.

Çalışmanın sonucunda, 42 günlük tedavi süresi içinde climbazoleün kepeği önemli ölçüde azalttığını ve Şekil 3’te görüldüğü gibi ZPT’ye benzer bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Ek olarak, climbazole, ZPT’ye kıyasla, saç derisindeki yağlılığı daha güçlü bir şekilde azalttı ve ayrıca yeni kepek oluşumuna engel oldu (Şekil 1 ve Şekil 3).

%0.5 Climbazole veya çinko piritiyon içeren şampuanlar kullanıldığında, sol tarafta kepeğin azalması, sağ tarafta ise yağlılığın derecesi.

 

SymClariol®, Küresel Olarak Uyumlu, Çok İşlevli Bileşen

SymClariol® (desilen glikol), dünya çapında kişisel hijyenin birçok yönünü de ele alan, kozmetik aktif maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu nemlendiricinin lipofilik doğası ve antimikrobiyal profili, onu saç derisinden ayak parmağına kadar kozmetik hijyen ürünleri için ideal, çok işlevli bileşen haline getirir.

Saç ve saç derisi bakım uygulamaları için tavsiye edilen kullanım oranı %2’dir. Molekülün saç derisi üzerindeki performansı, sebumu ve kepeği azaltmaya yardımcı olduğu, Beauty Hi-tech Innovation Co., Ltd. tarafından yapılan bir çalışmada gösterilmiştir.8

Symrise tarafından 13 kişi üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, %1 SymClariol® (desilen glikol), düşük dozda (%0.1) Climbazole ile birlikte kullanıldığı zaman, şampuanın etkinliğini doğrulamaktadır. Denekler test şampuanı ile haftada 3 kez saçlarını yıkadı.

42 günlük kullanımdan sonra, kepek oranı önemli ölçüde azaldı ve denekler şampuanın, saç derisindeki kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olduğunu da belirttiler (Şekil 4).9

 Climbazole

Bu veriler, üreticilerin desilen glikolü, climbazole gibi yaygın olarak kullanılan bir kepek önleyici ile birlikte kullanılabileceğini, hatta tek başına SymClariol®’a güvenebileceğini göstermektedir.

Aslında, farklı kepek önleyici bileşenleri kozmetik formülasyonlarda birleştirmek çok yaygın bir uygulamadır. Örneğin, Hindistan’daki L’Oréal’in mevcut pazar ürünleri, salisilik asit ve çinko piritiyon içerir ve Çin’deki Unilever, climbazole ile salisilik asidin bir kombinasyonunu kullanmaktadır. 10,11 Saç bakım ürünlerinin kepek önleyici etkinliğini artırmak için, bileşenlerin kombinasyonundan yararlanılabilir.

Bu, Beiersdorf’ta yapılan ve bir şampuandaki %0,5 climbazole ve %0,5 pirokton olamin
kombinasyonunun, tek başına %1,0 çinko piritiyon içeren bir şampuana göre kepeği tamamen azalttığı bir çalışmada gösterilmiştir.12

 

Crinipan® PMC green, Doğal Türevli, Kullanımı Kolay Çözüm

Crinipan® PMC green (propandiol kaprilat) doğal kaynaklı ve yeni nesil kepek önleyici olarak 202013 yılında piyasaya sunulmuştur.

Bu ester, bir içeriğin hedeflenen salınımı ile yeni bir etki mekanizmasını temsil eder: Malassezia, büyüme ve hücre zarını inşa etmek için gerekli olan yağ asitlerini üretemez.

Maya, saç derisi sebumunda bulunan trigliseritleri, alkol ve yağ asitlerine ayırmak için lipazları (enzimler) serbest bırakır. Malassezia, saç derisi sebumu yerine esteri, kaprilik asit ve propandiole ayırır (Şekil 5).

Kaprilik asit doğrudan mantar önleyici etki gösterirken, propandiol esterin uygulanması, kaprilik asidin güçlü kokusunu maskeler ve farklı faydalı özellikler sağlar.

Crinipan® PMC green’nin etki mekanizması

Crinipan® PMC green %0.5 kullanıldığında, climbazole kıyasla, önemli ölçüde kepeği azalttığı görülmüştür.14

Kepeğin azalmasında propandiol kaprilatın, pirokton olamin ile karşılaştırmalı etkinliğini göstermek için, yağlı saç derisine sahip 21 gönüllü üzerinde, 28 günlük bir süre boyunca şampuan çalışması gerçekleştirildi.

Yapışmayan ve yapışan kepek, bir dermatolog tarafından tüm saç derisi üzerinde 0 (kepek yok) ile 5 (çok fazla kepek miktarı) arasında bir skor kullanılarak değerlendirildi.

Bu nedenle, ortaya çıkan toplam kepek skoru (yapışan + yapışmayan) 0 ila 10 arasında değerlendirilir. Şampuanlar %0.5 propandiol kaprilat veya %0.5 pirokton olamin içeriyordu ve haftada 3 kez kullanıldı. 28 gün sonra, her iki şampuanda toplam kepek miktarında önemli bir azalma görüldü.

Crinipan® PMC green‘in mükemmel etkinliğini açıkça gösteren iki şampuan arasında önemli bir fark görülmemiştir.

Crinipan® PMC green, pirikton olamine ile çok benzer performans gösterir; her iki şampuan da kepeği önemli ölçüde azaltır

Kepeği önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra, yapılan ek araştırmalar, Crinipan® PMC green ‘in daha sağlıklı bir saç derisi mikrobiyomunu desteklediğini ve ayrıca daha yumuşak bir saç derisi, daha parlak saçların yanı sıra saç karışıklığını açma kolaylığı ve sebumu azaltmaya yardımcı olma gibi farklı faydalar sağladığını göstermiştir.

15 Crinipan® PMC green‘in kozmetik uygulamalarda %1,0’e kadar kullanılması tavsiye edilir. Bu ürünün sağladığı büyük avantaj, sıvı yapısından dolayı kullanım kolaylığı sağlaması ve kozmetik ürün üretim sürecinde çok fazla enerji gerektirmemesidir. Ürünü çözmek için ısıtma ve kuvvetli karıştırmaya ihtiyaç yoktur.

Crinipan® ADS, Hepsi Bir Arada Sıvı Çözüm

Formulatörlerin bazılarının karşılaştıkları zorluk, ZPT, PO ve Climabazol gibi antimikrobiyal içeriklerin katı formda olmalarıdır. Bu bileşenleri formülasyon içinde çözmek için, çoğu durumda ısıtmak veya en azından uzun bir karıştırma süresi gerekir.

Bu tür zorlukların üstesinden gelmek için formülatörler, climbazoleün yanı sıra fenoksietanol, desilen glikol ve 1,2-heksandiol içeren, sıvı bir karışım olan Crinipan® ADS’yi kullanmayı tercih edebilir.

Çok fonksiyonlu çözüm sunan bu ürün, içerisindeki kepek önleyici aktif climbazol sayesinde, Malassezia’nın aşırı çoğalmasını sınırlandırmanın yanı sıra, bir şampuanda %1,5 oranında kullanıldığı takdirde tam bir koruma sistemi sağlamada da başarılıdır.16,17

Sonuç

Çinko piritiyon’daki yasak şimdiden Avrupa pazarını vurdu ve küresel pazarı adım adım etkilemesi bekleniyor. Formülatörlerin kullanabileceği çok çeşitli alternatif kepek önleyici çözümler mevcuttur.

Crinipan® AD gibi en geleneksel antimikrobiyal çözümden, tek adımda şampuanı tamamen koruma avantajı da sağlayan Crinipan® ADS gibi kullanımı daha kolay bileşenlere kadar…

Öte yandan, Crinipan® PMC green, kepek kontrolünün geleceğini açıkça temsil ediyor: Tamamen yeni ve yenilikçi bir çalışma mekanizması ile sağlıklı saç derisi mikrobiyomunu destekleyen, doğal olarak türetilen ve kullanımı kolay bir çözüm.

Çin uyumluluğu nedeniyle SymClariol® (desilen glikol), özellikle küresel pazarları hedefleyen uygulamalar için farklı bir seçenektir. Birden fazla teknolojinin kombinasyonu, birçok fayda sağlayan, saç bakım formülasyonlarının performansının arttırılmasını amaçlayan yaygın bir uygulama olmaya devam etmektedir.

Referanslar
1 COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1902 of 29 October 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the use in cosmetic products of certain substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction and published in the Official European Journal on Nov 3, 2021. It took effect in March 1st, 2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1902
2 Symrise CICS database 2016, 2018, 20-22 countries; Scalp Care Exploration Study 2020, 5 countries
3 American Academy of Dermatology Association. Accessed 11.04.2022 https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/scalp/dry-scalp-conditions
4 Findley K., Oh J., Yang J., Conlan S., Deming C., Meyer J., Schoenfeld D., Nomicos E., Park M. (2013). Topographic diversity of fungal and bacterial communities in human skin; Nature, 498 (7454)
5 Mintel. Accessed January 2022 https://www.gnpd.com/sinatra/shared_link/b9cb7b39-8f45-46b2-b181-aaeec7ee40e5
6 Anti-dandruff from a European point of view; subject to differing legislation depending on the region: I.e. propanediol caprylate, climbazole and piroctone olamine are not approved as anti-dandruff actives by the US FDA drug monograph.
7 COMMISSION REGULATION (EU) 2019/698 of 30 April 2019 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1902&qid=1635933838171
8 Lin X., Nomachi A. and Yang J., (2019). Rise to the Top: decylene glycol for Scalp Health and Care; Cosmetics & Toiletries, June 3rd, 2019
9 Schmaus G., Lange S. (2007). EP20638553B1, Use of c10-c14-alkanediols in the preparation of a composition for the prophylaxis and/or treatment of malassezia-induced dandruff formation and compositions comprising c10-c14-alkanediols.
10 Mintel, L’Oréal anti-dandruff shampoo, L’Oréal Paris. July 2022 – https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/8905265/from_search/pAr7fUjaCH/?page=1
11 Mintel, Clear anti-dandruff shampoo, Unilever. July 2022 – https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/5544185/from_search/1a0BGGdCbL/?page=1
12 Schmidt-Rose T., Brarcn S., Fölster H., Hillemann T., Oltrogge B., Philipp P., Weets G., Fey S. (2011). Efficacy of a piroctone olamine/climbazole shampoo in comparison with a zinc pyrithione shampoo in subjects with moderate to severe dandruff; International Journal of Cosmetic Science, 33, 276-282
13 Genrich F., Koch C., Lange S., Bugdahn N., Schmaus G. Next Generation Dandruff Control. SOFW-Journal 146 8-13. December 2020
14 Genrich, F., Nordzieke, S. (2021). Shaping the Future with Green Dandruff Control; Euro Cosmetics 29, 16-18.
15 Genrich F., Koch C., Massironi M., Thomaz F. Propanediol caprylate: Shifting the Microbiome, Sebum Levels and Classic Approach to Dandruff. Cosmetics & Toiletries Vol 136; No. 6, 44-51. June 2021
16 Genrich F., Pungitore S., Lange S., Pesaro M. (2018). Modern protection for shampoos; Pharmaceutical & Cosmetic review Vol 45; no. 2, 15-17
17 EP2589291B2, CN103083196A, (2012). Synergistically active ternary anti-microbial mixtures; Symrise

Çeviren ve Derleyen: Tuğba Bayazıt
Teknik Aplikasyon Uzmanı / Afrika, Orta Doğu, Türkiye Takım Lideri
Symrise

Yazarlar: 


Laura Meunier, Dr. Florian Genrich
Kozmetik İçerikler Bölümü, Cilt Koruma Kategorisi
Symrise AG, Germany

Dr. Steffen Nordzieke
Küresel İnovasyon Kozmetik İçerikler
Mikrobiyoloji Araştırma
Symrise AG, Germany

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BÖLÜM SPONSORU

11,034TakipçilerTakip Et
777TakipçilerTakip Et
1,500AboneAbone Ol

Öne çıkan haberler