LABSİAD Başkanı Sayın Ahmet T. Öğretmen ile Röportaj

07 Nisan 2016

Laboratuvar ürünleri üreticilerini çatısı altında birleştiren LABSİAD, sektörün sorunlarına çözüm olmayı hedefliyor. Gerçekleştirdiğimiz röportajda LABSİAD Başkanı Sayın Ahmet T. Öğretmen, sektörün genel durumu ve geleceği hakkında bilgi verdi.

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

1983 yılında ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdim. 3 yıl Suudi Arabistan’da Elektrik Mühendisi olarak çalıştım. 1986 yılında kendi firmamı kurdum ve 30 yıldır laboratuvar sektörüne çalışmaktayım.

Laboratuvar Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği hakkında bilgi verebilir misiniz? Derneğin kuruluş amacı ve hedefleri nelerdir?

Laboratuvar Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kısaca LABSİAD, Mayıs 2015’te kurulmuş çiçeği burnunda sektörün ilk ve tek derneğidir. Kısa zamanda yüze aşan üyesiyle hızla büyümektedir. Amacımız sektörümüzde bir birlik oluşturmak, üyelerimizin devlet ve diğer kurumlara karşı haklarını savunmak, planlanacak eğitim faaliyetleri ile üyelerimizin ve çalışanlarının teknik eğitim açıklarını azaltmak, fuarlar ve diğer toplantılarda üyelerine uygun koşullar sağlamak, üyelerimizin karşılaşacağı sorunlara çözüm bulabilmektir.

Laboratuvar Ürünleri, Ar-Ge faaliyetlerinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Laboratuvar Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği olarak ülkemizdeki Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerine nasıl ve ne ölçüde katkıda bulunuyorsunuz? Ülkemizdeki teknolojiyi geliştirmek için derneklere, kamuya ve özel sektöre ne tür görevler düşmektedir?

Türkiye çok hızlı gelişen bir ülke ve Avrupa Birliği regülasyonlarının arka arkaya yayınlanmasıyle kullanıcı ve satıcıların bu yeni ortama uyum sağlamasında sıkıntılar vardır. Ar-Ge konusunda devletin verdiği desteklerle bu sektörün büyümesi, bu sektörün ihtiyacı olan ürünlerin en kısa zamanda ve kaliteli sağlanması şarttır.

Türkiye’de verilen hizmetlerin ve yerli üretici firmalarının standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yüzden yerli üreticilerin üniversiteleri ile iş birliği elzemdir.

Kimya sektörü açısından değerlendirdiğinizde, sürdürülebilir hammadde, üretim ve çevre etkileri alanında mevcut durum ve yapılması gerekenler hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye’de hızla uygulamaya giren Avrupa çevre mevzuatların, üretici ve ithalatçıları ilk başlarda zorlayacağını ama zaman içerisinde uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu mevzuatların sıkı bir şekilde denetlendiğinde çevre ve insan sağlığına faydalı olacağına inanıyorum. Özellikle kimya sektörü için denetim altına alınmış üretim adacıkları oluşturulması ve bunların teşvik edilmesi ile sektör, standartlara uygun bir şekilde hızla büyüyüp yurt dışı ile rekabete girebilecektir.

Avrupa Birliği ile olan ticareti de göz önünde bulundurarak, özellikle ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) ve diğer yasal düzenlemeler hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Sizce ülkemizdeki mevcut durum tüm gereksinimleri karşılıyor mu, eksiklerimiz nelerdir?

Uyum çerçevesinde dayatılan bu mevzuatların, Türkiye şartları açısından bir miktar zor olabileceği yapmış olduğumuz toplantılarda dile getirilmiştir. Birçok görüş bunlar için Türkiye’nin daha hazır olmadığını öne sürse de toplumun, getirilen bu yeni kuralları bir an önce özümseyerek daha rekabetçi ve yüksek standartlara sahip bir üretim ve hizmet seferberliğine gitmesi kaçınılmazdır.

Kimya sektörü açısından, sizce Türkiye’nin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Türkiye’nin küresel pazardaki konumu hakkında rakamsal bilgi verebilir misiniz? Kimya sektörünün önümüzdeki yıllarda nasıl bir değişim ve gelişim göstereceğini tahmin ediyorsunuz, görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Genel olarak, Avrupa Birliği geçiş aşamasında yatırım ola rak daha şanslı olduğunu söylebilirim. Yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile kalite ve verimliliği artırarak iyi bir konuma gelebiliriz.

Eklemek istedikleriniz ve sektöre iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

Kimya ve laboratuvar sektörünü Türkiye’de daha iyi bir yere getirebilmek için derneğimizin diğer dernek ve kurumlar ile işbirliği tekliflerine açık olduğunu belirtmek isterim.

deney