Merck Firmasından Dr. Gözde Dalkılıç Kaya ile Keyifli Bir Sohbet

01 Haziran 2016

Geçmişi yıllar öncesine kadar uzanan Merck firmasının Yaşam Bilimleri Divizyonunda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan, Türki Cumhuriyetler ve Türkiye’yi kapsayan MENAT Bölgesinden Sorumlu Pazarlama Müdürü Dr. Gözde Dalkılıç Kaya ile sektörün önde gelen firmalarından Merck ve Sigma-Aldrich birleşmesi, sektöre sunmuş oldukları ürünler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde lisans ve yine aynı üniversitede Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora; 2015 yılında da Işık Üniversitesi’nde MBA eğitimimi tamamladım. Lisans eğitimimi tamamlamamın ardından 7 yıl İTÜ’de akademisyen olarak çalıştım. Daha sonra ise özel sektöre geçmeye karar verdim. 6 yıldır Merck’te çalışıyorum. Şu anda Merck’in Yaşam Bilimleri Divizyonunda Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan, Türki Cumhuriyetler ve Türkiye’yi kapsayan MENAT Bölgesinden Sorumlu Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Geçmişi yüzyıllar öncesine kadar uzanan Merck’in tarihçesi ve ürün grupları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

Darmstadt, Almanya merkezli Merck KGaA; yaşam bilimleri, sağlık hizmetleri ve performans materyalleri gibi farklı iş kolları ile hizmet veren dünyadaki en eski ilaç ve kimya şirketidir. Kuruluş tarihi 1668 olan Merck’in günümüzde 66 ülkede yaklaşık 40.000 çalışanı bulunmaktadır. Merck’in 3 divizyonundan biri olan Yaşam Bilimleri; Araştırma Çözümleri, Uygulamalı Çözümler ve Proses Çözümleri ile 300.000’den fazla ürün sunmaktadır. Ürünlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, inovasyonu hızlandırmak, benzersiz hizmet ve uzmanlık sağlamak için tasarlanmıştır.

Yenilikçi ekipmanlarımız ve laboratuvar ürünlerimiz ile yaşam bilimleri alanında araştırma ve biyoteknoloji üretim süreçlerini kolaylaştırıp, hızlandırarak daha başarılı hale getirmekteyiz.

biyoteknoloji

Araştırma Çözümleri portföyümüz; bilimsel keşif sağlayacak çözümleri ile biyolojik fonksiyonlara, hastalığı daha iyi anlamaya ve bilimsel araştırmalara odaklanmıştır. 210.000’den fazla ürün ve hizmetlerimizden bazıları yaşam bilim reaktif ve kitleri, inhibitörler ve biyokimyasallar, antikorlar, mültipleks deney setleri, separasyon ve iş akış ekipmanları, cihazları, yazılımı ve klasik laboratuvar kimyasalları içerir.

Uygulama Çözümleri portföyümüzde; prosesleri kolaylaştıran, maliyeti azaltan ve tutarlı güvenilir sonuçlar sunan ürün ve iş akış çözümleri, endüstriyel, çevre ve klinik pazarlardaki uygulamalar ve analizler için çözümler ve hammaddeler yeralmaktadır. 62.000’den fazla ürün ve hizmetlerimizden bazıları laboratuvar saf su sistemleri, sarf malzemeleri ve hizmetleri, mikrobiyoloji ve biyo-izleme, analitik reaktifler ve standartlar, numune hazırlama ve kromatografi, akım sitometri kitleri ve cihazlarıdır.

Proses Çözümleri portföyümüz; yönetmeliklere uyum sağlayan kapsamlı dokümantasyon hizmetleri ile en yüksek kalite ve saflık standartlarına uygun ürünleri sunmaktadır. 15.000’den fazla ürünümüz ile hizmetlerimizden bazıları tek kullanımlık üretim, filtrasyon, kromatografi ve saflaştırma, virüs azaltma, ilaç ve biyo-ilaç hammadde, ilaç dağıtım bileşikleri, mühendislik ve validasyon hizmetleridir.

Sigma-Aldrich ve Merck’in birleşmesi ile ne gibi değişiklikler yaşandı?

Yaşam bilimleri ve ileri teknoloji alanlarında dünya lideri bir firma olan Sigma-Aldrich’in 2014 yılında Merck tarafından satın alınmasıyla tek bir şirket halini aldık. Sektördeki en saygın markaların bir çoğunu içeren 300 binden fazla ürünün bulunduğu daha geniş bir portföy ve daha geniş bir coğrafyaya ulaşma imkanı yaratılarak global yaşam bilimleri sektörünün öncü tedarikçisi olma ayrıcalığını kazandık. Bu birleşme ile başlayan en büyük yeniliklerden biri; Merck markasının yeni lansmanının gerçekleşmesidir.

Köklü bir değişiklik geçiren yeni marka kimliğinizi tanımlayabilir misiniz?

Kurumsal kimliğimizin simgesi olan logomuz, görsel değişikliği dışında, vizyonumuzda da bir değişim yaratmıştır. Son yıllarda değişim sürecinden geçen şirketimiz yeni konsept ve vizyonu ile dünyada öncü bir bilim ve teknoloji firması olduğunu vurgulamıştır. Bu değişim, diğer bir yandan şirketimizin 350. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2018 yılı stratejik dönüşüm ve büyüme programının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Merck markası altında yeralan Merck Millipore, Merck Serono gibi divizyon markaları tek ve ortak olarak “Merck” kurumsal logosu ile birleştirilmiştir. Sağlık hizmetleri, yaşam bilimleri, performans materyalleri gibi farklı iş kolları düzeyindeki marka mimarisini de sadeleştirerek, Birleşik Devletler ve Kanada dışında, Merck olarak tek bir kimlik altında faaliyet göstereceğiz. Amerika Bir leşik Devletleri ve Kanada’da, yalnızca bu ülkelerde olmak koşuluyla, EMD Serono, EMD Performans Malzemeleri ve MilliporeSigma olarak bilineceğiz.

Sigma Aldrich ve Merck’in birleşmesine dönecek olursak iş alanlarında ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz?

Her iki firmada ürün portföyleri, hâkim oldukları coğrafyalar ve yetkinlikleri açısından birbirini tamamlar niteliktedir. Araştırma Çözümleri, çoğunlukla laboratuvarlara ve üniversitelere hitap ederken Proses Çözümleri, ilaç firmalarına ve Uygulama Çözümleri ise, kli-nik ve diagnostik laboratuvar-lar, gıda ve çevre laboratuvar-larına hizmet etmektedir. Coğ-rafik anlamda artık Merck, araştırma ürünlerini Kuzey Amerika gibi daha önce Sigma-Aldrich’in bilinirliğinin yüksek olduğu yerlere de yayma fırsatı yakalamıştır.

Peki Türkiye’de daha çok hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz?

Türkiye’de ilaç, gıda, içecek, çevre, kimya, biyoteknoloji, enerji, çimento, kamu, klinik-diagnostik, otomotiv, kozme­tik, madencilik, sektörleri ve tüm laboratuvarlara hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge aşamalarında kullanılan hammadde, araştırma kimyasal ve reaktifleri, saf su cihazlarından ve diğer sarflardan oluş­maktadır.

Merck’in Türkiye yapılanması hakkında bilgi verir mi-siniz?

Türkiye’de Yaşam Bilimleri bölümümüz 2009 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. 2016 yılı itibariy-le Yaşam Bilimleri’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Tür-kiye ve Türki Cumhuriyetler, Pakistan bölgelerinden oluşan MENAT+ bölge merkezi İstanbul olmuştur. Türkiye’nin Merck için önemli olmasının en büyük ne-denlerinden biri Avrupa’nın hızla büyüyen ekonomisi olmasıdır. Diğer bir nedeni de ülkenin stratejik olarak bulunduğu coğrafi konumdur. Büyüyen ekonomisiy-le sadece kendi iç pazarına değil, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri ülke pazarlarına da hizmet ediyoruz. Türkiye pazarında ürünlerimizinin büyük bir çoğun-luğu bayilerimiz kanalı ile satışa sunulmaktadır.

Çevre politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımınız hakkında bilgi verir misiniz? labarotuvar

Ürünlerimizi üretirken doğaya mümkün olduğunca en az zararı vermeye çalışıyoruz. Güvenlik, çevreyi koruma ve ka-lite yönetimi kesinlikle bu yoldaki en hayati değerlerdir. Bu sebeple kurumsal çevre güvenliği kapsamında bütün Merck tesislerinde uygulanan regülasyonlar, stratejiler ve organizasyonel yapıları kurduk. Bütün çalışmalarımızı çevre yönetim sistemimiz dahilinde gerçekleştiriyoruz. Böylece doğaya saldığımız emisyonları ve atıkları azaltırken enerji, su ve hammaddeler gibi kısıtlı olan imkânların da korunmasını ve sürdürülebilirliğini arttırıyoruz. Proses güvenliği buradaki en önemli ön koşuldur.

Laboratuvar denince alınması gereken güvenlik önlemleri akla gelmektedir. Merck’in bu konuda yürütmekte olduğu bir çalışma var mı?

Merck için en önemli unsurlardan bir tanesi insan sağlığıdır. Laboratuvar gibi tehlike riski yüksek bir alanda bu konuya yüksek hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Portföyümüzde kimyasalların yanı sıra laboratuvar güvenliği için kullanılan güvenlik reaktifleri de bulunmaktadır.

Merck, birçok çeşitli uygulamada kullanılabilecek inorganik reaktif ve kimyasal sunmaktadır. Bütün bunların temelde ortak tek bir noktası vardır: mümkün olduğunca tamamen doğal olmaları ve en yüksek kalite standartlarıyla üretilmeleri. Ürünlerimiz, günlük işlerinizi kolaylaştıracak ve daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Extran® laboratuvar temizleyici ürünlerimiz, ekipmanlarınızın kalıntısız bir şekilde temizlenmesi için idealdir. Dökülen sıvıların temizlenmesinde Chemizorb® yardıma yetişmektedir. Tehlikeli kimyasalların dökülmesi her laboratuvarda başımıza gelebilecek bir olaydır. Chemizorb® ile zararlı, agresif ve istenmeyen sıvıların hızlıca ve güvenli bir şekilde uzaklaştırabilirsiniz.

Öne çıkan bu ürünlerin yanısıra solventlerinizi ve reaktiflerinizi güvenle taşımanız için taşıma ve saklama ekipmanları, rahatça kullanabilmeniz için otomatik ve manuel pompa ve bağlantı ekipmanları da güvenlik ürünlerimiz arasında yer almaktadır.