Metrohm OMNIS ile Volumetrik KF Titrasyonunu Yeniden İcat Etti

18 Ocak 2021

Geçtiğimiz yarım yüzyıl içindeki Karl Fischer titrasyonu deneyimlerine göz atıldığında, Metrohm’un pazardaki volumetrik ve kulometrik nem tayinlerinin bugünkü haline gelmesinde  önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Bu çerçevede OMNIS, Metrohm’un özellikle volumetrik Karl Fischer titrasyonu ile su içeriği tayinleri için geliştirdiği yepyeni ve tam entegre bir çözümü beğeninize sunmaktadır.

OMNIS ile volumetrik KF titrasyonu hiç olmadığı kadar güvenlidir

Toksik reaktif ve solventlerle temas ortadan kaldırılmıştır. Patentli 3S Sıvı Adaptörü teknolojisi sayesinde reaktif değişimleri temassız gerçekleştirilmekte ve direkt reaktif üreticisinden tedarik edilebilen akıllı reaktifler ile otomatik veri transferi ve uçtan uca izlenebilirlik güvence altına alınmaktadır.

turkchem tv
OMNIS volumetrik KF analizlerini her zamankinden daha kolay hale getirmektedir

Titrasyonlarınız otomatik numune algılaması ile birlikte kendiliğinden başlatılır, ölçümden sonra numune atıklarınız otomatik olarak uzaklaştırılır ve hücre bir sonraki analize otomatik olarak hazırlanır.

“Kapağı kaldır – titre et – kapat – tekrarla”: gerçek volumetrik KF otomasyonu

OMNIS otomasyonu laboratuvarınızdaki çalışmaları kolaylaştırır. OMNIS Karl Fischer titratörünüze bir numune robotunun eklenmesiyle sistem %100 otonom hale gelir. Sadece düzenli olarak numunelerinizi yerleştirin ve başlat tuşuna basın. Numune beherlerini açıp kapatmak da dahil olmak üzere, tüm analiz seriniz otomatik olarak çalışılır.

Sıradan bir titratör değil, geliştirilebilir bir platform sahibi olun

OMNIS ile birlikte, modele veya özelliğe spesifik titratörlerle vedalaşırsınız. Tek bir OMNIS titratörü ile başlar ve gerektiğinde ek analiz modları, titrasyon/dozajlama büretleri ve ölçüm blokları ekleyerek sisteminizi 5 bağımsız ve paralel uygulama (ister potansiyometrik ister KF veya kombine) çalışabilecek üst seviye bir konfigrasyona yükseltebilirsiniz – hem de ihtiyaç duyduğunuzda ve istediğiniz zaman.

OMNIS yazılımı ile örneğe odaklanın ve sezgilerinizi takip edin

OMNIS  yazılımı, örneğe odaklanırken iş akışlarınızı yazılıma göre adapte etmek yerine gerçek dünya laboratuvar proseslerini göz önünde bulundurur. Analize ait tüm bilgiler, parametreler ve sonuçlar direkt olarak örnekle ilişkilendirilir. Güvenli veri tabanı, tam izlenebilirlik, kullanıcı yönetimi, audit trail, imzalar ve değişiklik yorumları OMNIS’in FDA CFR21 Bölüm 11 gibi uluslararası yönetmeliklerle uyumlu olmasını kolaylaştıran özelliklerdir.

OMNIS ile yeni bir titratör oluşturmanın ötesine geçtik. Sizin ve laboratuvarınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sadece beklentilerinizi karşılayan değil, daha fazlasını sunan bir sistem geliştirdik: daha hızlı sonuçlar, daha güvenli, daha fazla kolaylık, daha fazla verimlilik – kısacası: performansta yepyeni bir seviye.

 

Daha fazla bilgi için: https://www.metrohm.com/tr-tr/urunler/karl-fischer-titrasyonu/omnis-karl-fischer-titratoru/