Metrohm Turkey Genel Direktörü Sayın Andre Yanço

07 Kasım 2018

Metrohm Turkey Genel Direktörü Sayın Andre Yanço ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.Andre Yanço

Bize kendinizden ve profesyonel geçmişinizden bahseder misiniz?

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü‘nü derece ile tamamladım.

Gerek Metrohm-İsviçre gelenekleri, gerekse tamamı akademik analitik kimya geçmişine sahip bir aileden geliyor olmam nedeniyle, lise dönemimden başlayarak üniversite öğrenim hayatım ve sonrasında günümüze kadar uzanan profesyonel kariyerim boyunca Metrohm Grubu bünyesinde analitik laboratuvar/ proses kimya metodolojileri ve analiz enstrümantasyonu üzerinde uygulama kimyagerliğinden yöneticiliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim gördüm.

1996-2008 yılları arasındaki dönemde, Türkiye’de Metrohm ile 25 yılı aşkın geçmişi  bulunan aile kuruluşumuz Dr. Kimyager İ. Yanço bünyesinde Uygulama Kimyagerliği, Genel Satış Müdürlüğü ve 2008-2014 yılları arasında da firma sahibi olarak Genel Direktörlük görevlerini yürüttüm.

2014 yılı başından itibaren de Metrohm Grubu’nun bir alt kuruluşu olan Metrohm Turkey Ölçü Aletleri Ticaret ve Servis Hizmetleri A.Ş. (kısaca Metrohm Turkey) adlı yeni organizasyonumuzun hayata geçmesi ile birlikte bu yeni kuruluşun Türkiye Genel Direktörlüğü’nü yürütmekteyim.

Metrohm’un sektörde geçen 75 yılını nasıl tanımlıyorsunuz? Markanın bu süreçteki başarı serüveni ve benimsediği şirket politikaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu yıl tüm Metrohm Grubu kuruluşları olarak dünya çapında markamızın 75. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

1 Nisan 1943’te İsviçre’nin Herisau kentinde, genç bir mühendis olan Bertold Suhner tarafından kurulmuş olan Metrohm, o günden bu yana geçen 75 yıl içinde yerel kuruluşları ve tek yetkili temsilcilikleri ile 120’den fazla ülkede etkin, başarılı ve global bir lider marka haline gelmiştir.

Günümüz hızlı değişen küresel ekonomilerinde şirket ve markalar çok kısa sürede alınıp satılabiliyor-üstelik müşteriler ve çalışanlar açısından oldukça belirsiz sonuçlarla.

Böyle bir durumun Metrohm‘da gerçekleşmesi mümkün değildir. Metrohm, 1982 yılından beri ‘‘Metrohm Vakfı‘na’’ aittir.

Şirketin ticari faaliyetlerinde herhangi bir etkisi bulunmayan bu vakıf, doğal bilimleröğrencilerine sponsor olmakta, hayırsever ve insansever  amaçları desteklemekte ve her şeyden önemlisi Metrohm kuruluşunun bağımsızlığını korumaktadır.

Metrohm’un başarı serüveninin arkasında 75 yılı aşkın bir süredir geçerliliğini korumuş olan 5 temel prensip yer almaktadır: Bağımsızlık, Sağduyu, Cömertlik, Dayanışma ve Güvenilirlik.

Bağımsızlık

Bağımsızlık, kurulduğu ilk günden bu yana Metrohm için hem temel bir şirket değeri hem de kilit bir çalışma prensibi olarak göze çarpmaktadır. Bu kavram, teknolojik inovasyondan ürün geliştirmeye, üretimden satış ve tedarik ağına kadar uzanan geniş bir çerçevede hayat bulmaktadır.

Kurucumuz Berthold Suhner bu değeri şu sözler ile ifade etmiştir: “Bir şirket her zaman içten dışa, yani kendi yarattığı ve elde ettiği varlıkları ile gelişmelidir- söz konusu gelişme yavaş olacak olsa bile. Tıpkı doğal toprağında kendi doğal gücü ile büyüyen bir bitki gibi. Bu bitki, büyümesi yapay gübre ile desteklenmiş olan diğerlerine kıyasla her zaman çok daha dayanıklı olacaktır.”

Cömertlik

Metrohm Grubu’nun sahibi olan “Metrohm Vakfı” hem kuruluşun bağımsızlığı ve geleceğini korumakta hem de aynı zamanda öncelikle fabrikanın yer aldığı Doğu İsviçre Bölgesi olmak üzere yerel kültürel ve yardımsever amaçlar için kaynak sağlamanın yanı sıra bilimsel eğitimin desteklenmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.

Dayanışma

Metrohm şirket kültüründe tüm grubun ve bireylerin ekip ruhu ile bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak değer görmesi ve aidiyet kavramı temel yapı taşı olarak göze çarpmaktadır.

“İyi günde de kötü günde de birlikte ayakta durma” olarak özetlenebilecek bu kavram Metrohm’un on yıllar boyunca sektörün karşılaştığı tüm fırtınalardan kayıp vermeksizin ve çok daha güçlü olarak çıkmasını sağlamıştır.

Metrohm aynı zamanda toplum ile de dayanışma halinde bulunabilen nadir kuruluşlardan biridir: 2004 yılı Aralık ayında Asya’da gerçekleşen tsunami felaketi sonrasında Metrohm, felaket kurbanlarına önemli yardımlarda bulunmuş ve Doğu Hindistan kıyısında yıkıma uğrayan 146 evden oluşan bir balıkçı köyünü temelden yeniden inşa ederek (tüm altyapısı ile) aynı zamanda tüm balıkçılara hayatlarını yeniden kurabilmeleri için yeni motorlu fiberglas tekneler ve avlanma ekipmanı da sağlamıştır.

Güvenilirlik

Metrohm’un başarısının temelini müşterilerinin kendisine duymakta olduğu kesintisiz güven oluşturmaktadır.

İster satış ve pazarlama ister destek ve servis olsun, her zaman müşterilerine yakın ve “Güvenebileceğiniz İnsanlar” sloganlı profesyonel hizmet sağlama anlayışını üstün kalite ve teknolojik inovasyon ile birleştiren çalışma felsefemiz, yakın bir zamanda tedarikçi şirketlerin kalitesini değerlendiren bir grup olan Ecovadis tarafından “Silver Recognition Level” ödülüne layık görülmüştür.

Ürün portföyünüz nelerdir? Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz?

Kuruluşumuzun ana faaliyet alanı Metrohm Grubu markaları altında yer alan yüksek performanslı analitik kimya laboratuvar ve proses analiz sistemleri ile ilgili pazarlama,satış, kurulum, kalifikasyon, eğitim, teknik destek, yedek parça tedariki, kalibrasyon, servis ve onarım hizmetleri sağlamaktır.

Metrohm Turkey

Ana ürün gruplarımız, Titrasyon, İyon Kromatografi, Direkt Ölçümler (pH, ISE, İletkenlik), Elektrokimya (Voltammetri, CVS, Potansiyostat/Galvanostatlar), Spektroskopi (Yakın-kızılötesi ve Raman), Oksidasyon Kararlılığı Ölçümleri, Sıvı İşlemleri ve tüm bu teknolojilerin saha ve işletmelerde uygulanabilen Atline/Online/ In-line Proses Analizörü çözümleri şeklinde özetlenebilmektedir.

Hemen hemen tüm madde ve materyallerin spesifik özelliklerinin temelde kimyasal kompozisyonlarına bağlı olduğu düşünüldüğünde, enstrüman ve uygulamalarımızın tüm endüstri kolları, araştırma enstitüleri ve resmî kurumlarda bulunabilmesi bir tesadüf değildir.

Müşterilerimiz başta ilaç, gıda, petrokimya ve su olmak üzere, genel kimya, deterjan/kozmetik, tekstil ve otomotiv endüstrilerinde faaliyet göstermektedir. Ürünlerimiz aynı zamanda kamuda su/çevre kontrol ve akademik eğitim/araştırma alanlarında kullanım için de tercih edilmektedir.

Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Markamızın 75 yılı aşkın bir süredir izlemekte olduğu global kalite prensipleri çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize faaliyette oldukları kendi ülkelerinde direkt ve herhangi bir aracı tedarikçi kuruluş olmaksızın sunulması birincil önceliğimizdir.

Bu doğrultuda, direkt bir Metrohm alt kuruluşu olarak faaliyet göstermekte olan Metrohm Turkey, sadece Türkiye sınırları dahilinde hizmet sağlamakta ve her zaman müşteriye karşı, yerel Metrohm satış temsilcileri, yerel uygulama/destek kimyagerleri ve yerel servis mühendisleri odaklı olarak çalışmaktadır.

Teknoloji ile laboratuvar cihazları arasındaki bağı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Laboratuvar analitik kimya metodolojilerinde yüksek teknolojili sistem çözümlerinin sektörde oldukça uzun bir süredir yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz.

Ar-Ge’den ürün geliştirmeye, üretimden kalite kontrole uzanan çok katmanlı kalite zinciri içinde hızlı, hassas ve doğru ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi özellikle artan zaman baskısı altında hayati bir öneme sahiptir.

Bu durum, laboratuvarlarda ölçümü gerçekleştirilmesi gerekli analiz parametrelerinin hem sayıca hem de frekans olarak artışını beraberinde getirmektedir.

Günümüzde üreticiler bir yandan yeni ve hızlı laboratuvar teknolojilerine yatırım yaparlarken, aynı zamanda söz konusu teknolojileri laboratuvar ortamından çıkartarak direkt üretim bandına taşımaya çalışmaktadırlar.

Bu durum, direkt olarak işletme içinde çalışan, üretimin spesifik noktalarında ihtiyaç duyulan parametreleri gerçek-zamanlı, kesintisiz ve otonom olarak izleme kabiliyeti sunan yeni nesil atline, online ve/veya inline analiz platformlarının hızla yaygınlaşacağı gerçeğini doğurmaktadır.

Metrohm Turkey Laboratuvar

Bu çerçevede Metrohm olarak bizler, laboratuvar analiz tekniklerimiz ve metotlarımızı aynı yüksek hız, tekrarlanabilirlik ve doğruluk ile proses-içi uygulamalar için de gerçekleştirebilen lider bir üretici olarak Metrohm Proses Analitiği markası altında uzun yıllardır çeşitli endüstrilerde birçok proses izleme gereksinimini karşılayabilen geniş bir çözüm yelpazesi sağlayabilmekteyiz.

Ben şahsen, özellikle üretim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, başlangıç hammaddelerinden, ara ve nihai ürünlere kadar uzanan süreç içinde prosese ve numuneye müdahale etmeksizin yüksek hız ve frekansta ölçüm sağlayabilecek izleme teknolojilerinin (Örn. online/ inline yakın-kızılötesi ve Raman

gibi) önümüzdeki 10 yıllık dönemde sektöre damgasını vuracağını ve laboratuvardan proses-içi analizlere kayacak kalite güvence/kontrol trendinin lokomotifi haline geleceğini değerlendiriyorum.

Müşterilerinize satış sonrası sunmuş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Bu hizmette satış temsilcilerinizin rolünü nasıl değerlendirmektesiniz?

Metrohm grubu kuruluşlarından biri olarak, müşterilerimize genel merkezimiz tarafından global olarak tanımlanmış ve dünyanın dört bir yanında standardize edilmiş olan içerik ve kalite prensipleri çerçevesinde kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.

“Metrohm Kalite Hizmeti” olarak tanımladığımız bu döngü, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ve doğru yatırımı gerçekleştirebilmeleri için danışmanlık, destek ve uygulamaya özel çözümlerin üretilmesi ile başlamakta, satın alınan yeni sistem(ler) ile ilgili kapsamlı kurulum, analitik enstrüman kalifikasyonu, uygulama desteği ve uzman seviyede eğitim hizmetleri ile devam etmekte ve yine müşteri gereksinimleri çerçevesinde şekillendirilen ve enstrüman(lar)ın tüm ömrü boyunca kesintisiz çalışma, doğru ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini garanti altına alan koruyucu bakım, kalibrasyon, validasyon ve onarım hizmetleri ile tamamlanmaktadır.

Metrohm Kalite Hizmeti döngüsü kapsamında sunulan tüm hizmetler uzman ve sertifikalı uygulama, destek ve servis profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kısacası, bizler Metrohm Kalite Hizmeti’ni sadece satış sonrasını kapsayan sınırlı bir çerçeve ile değerlendirmiyoruz. Bu nedenle, söz konusu döngü içinde tüm Metrohm çalışanları (satış temsilcileri de dahil olmak üzere) müşteriye hizmet sağlayan bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak kabul edilmektedir.

Başta ürün grubu sorumlularımız olmak üzere, tüm pazarlama, satış, destek ve servis hizmeti uzmanlarımızın bu kavram çerçevesinde dağılım gösteren bağımsız hedefleri bulunmakta ve tüm aşamalarda Metrohm Kalite Hizmeti’ni müşteriye en yüksek katkı, verimlilik ve kazanç sağlayacak biçimde sunma odaklı olarak çalışma özendirilmektedir.

Okurlarımıza sektöre en son sunduğunuz ürün hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu ürün hangi teknoloji ve özelliklerle donatılmıştır?

Metrohm titrasyon analitik enstrümanları sektöründe global pazar lideri konumunda olup gerek teknolojik inovasyon ve gerekse ürün kalitesi ile sektörün kilometre taşlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede ilk lansmanı ve duyurusu 2016 yılında yapılmış olan OMNIS Platformu günümüzde giderek artan bir güçle sektörde yepyeni bir teknolojik değişimin öncülüğünü yapmakta ve standartları geçmişte yine Metrohm tarafından belirlenmiş titrimetrik teknolojilerin bir sonraki neslini simgelemektedir.

OMNIS, kullanıcıyı ön plana koyan modüler bir platform sunmaktadır- her zaman ve her seviyede.

Başlangıç olarak bir adet OMNIS Titratörü ile yapılandırılan bu sistem, söz konusu temel modül üzerinde analiz sisteminizi istediğiniz zaman ve gereksinimlerinize göre kademeli olarak inşa etmenizi mümkün kılan bir platform sağlamaktadır.

Böylece sisteminizin gelecekte gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamayacağı konusunda endişelenmenize gerek kalmamaktadır.

OMNIS platformunda cihaz modeli türünde bir kavram yoktur. Temel titratör, üzerinde her tür titrasyon metodolojisi, ölçüm tipi ve kapasite genişleme ihtiyacının isteğe özel biçimde yapılandırılmasına olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahiptir.

Kullanıcı tarafından talep edilebilecek tüm özellikler fonksiyonel lisanslar ve/ veya ek bileşenler (ölçüm girişleri, büretler, modüller, aksesuarlar, vb.) yardımı ile ister ilk alım aşamasında ister gelecekte kolayca sisteme entegre edilebilmektedir.

OMNIS platformu, reaktif güvenliği ve izlenebilirliği konusunda da yepyeni standartları sektöre kazandırmaktadır.

Metrohm’un sunmakta olduğu yeni patentli OMNIS Sıvı Adaptörü teknolojisi sayesinde reaktif değişimleri esnasında şişedeki sıvıyla kaza sonucu gerçekleşebilecek temaslara ait riskler minimize edilmekte ve sektörde ilk defa direkt reaktif üreticisi kaynaklı OMNIS Sıvı Adaptörü uyumlu entegre RFID teknolojisi barındıran reaktif seçenekleri sayesinde takip edilebilirlik %100 garanti altına alınmaktadır.

OMNIS platformu konvansiyonel analiz sistemlerinin tam aksine direkt numune odaklı olarak çalışır. Bunun anlamı, analizi gerçekleştirilmekte olan numune ile ilgili tüm ölçülen parametrelerin (Örn. asidite, klorür, vitamin C, vb.) direkt ana numunenin kendisi ile ilişkili alt analizler şeklinde tek bir veri tabanında görüntülenebilmesidir. OMNIS gerçek anlamda numuneyi laboratuvar çalışmalarınızın merkezine koyar.

OMNIS platformu laboratuvarda giderek artan sayıda analize yetişebilmek için istenildiği anda örnek işleme kapasitesini hızla artırabilme hedefli olarak da tasarlanmıştır.

Mevcut sisteme sıradan disk tipi örnek değiştiricilere kıyasla laboratuvardaki tezgâh alanını çok daha verimli bir biçimde kullanabilen OMNIS Sample Robot’u entegre ederek analizlerin tam otomatik hale getirilebilmesi mümkündür.

OMNIS Sample Robot S ile küçük bir başlangıç yapabilir ve ardından ihtiyaç duydukça sisteminizin kapasitesini artırırsınız. Maksimum otomasyona gerek duyduğunuzda ise OMNIS Sample Robot’unuzu L boyutuna yükselterek 175 adete kadar numunede aynı anda dört farklı parametreyi eş zamanlı olarak analiz edebilen bir sistem kurabilirsiniz. İşte biz buna gerçek esneklik ve zamandan tasarruf diyoruz!

OMNIS aynı zamanda sadece titrimetrik teknolojiler ile sınırlı kalmamakta ve yakın gelecekte tüm Metrohm ölçüm teknolojilerinin harmonize edilerek bir araya geleceği komple analitik platformun da temelini oluşturmaktadır.

Metrohm olarak sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Metrohm Turkey olarak, bu yıl markamızın 75. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde müşterilerimiz ile birlikte oldukça renkli bir yıldönümü kutlaması gerçekleştirdik.

Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen 150’yi aşkın müşterilerimiz ile Feriye Sarayı-Ortaköy’de sürpriz ve eğlence dolu olağanüstü bir gala gecesi geçirdik. Bizleri katılımları ile onurlandıran tüm müşterilerimize tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu kutlamaların yanı sıra, bundan 75 yıl önce genç ve gelecek vaat eden bir mühendis olan Bertold Suhner’in Metrohm şirketinin temellerini atması şerefine, bu yenilikçi ruhu ve onun dünyayı şekillendirebilme gücünü onurlandırmak amacı ile Metrohm Genç Kimyager Ödülü 2018 adlı bir yarışma düzenledik.

Metrohm Genç Kimyager Ödülü 2018 Yarışması, Türkiye ’nin de dahil olduğu Metrohm alt kuruluşlarının bulunduğu tüm ülkelerde aynı anda gerçekleştirilmekte olup, dünyanın dört bir yanındaki genç bilim insanlarını ve insanlığa katkıda bulunma amaçlı yaptıkları çalışmaları ödüllendirmeyi hedeflemektedir.

2018 yılı başından bu yana devam etmekte olan yarışmanın Türkiye ayağı geçtiğimiz Ağustos ayı içinde sonuçlanmış ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde “Elektro-eğirme Yöntemiyle Amiloid-tabanlı Biyokatalitik Membran Üretimi ve Enzim Aktivitesinin Elektro-kimyasal Yöntemle Analizi” konulu araştırması ile yarışmaya katılan Gözde Kabay, “2018 Metrohm Genç Kimyager Türkiye” unvanının yanı sıra 4.000 USD değerindeki özel para ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Gözde Kabay, ödülünü yeni Metrohm Turkey İstanbul Genel Merkezi’nde düzenlenen bir tören ile teslim almıştır.

Gözde Kabay aynı zamanda Metrohm-İsviçre tarafından düzenlenmekte olan ve dünya çapındaki tüm Metrohm Turkey Genç Kimyager Ödülü kazananları arasında gerçekleştirilecek global final yarışmasına katılma hakkını da elde etmiş bulunmaktadır. Söz konusu yarışmanın sonucu 2018 yılı sonunda ilan edilecektir.

Gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi istediğiniz yenilikler nelerdir? Bu yeniliklerin Metrohm ’a ve müşterilerinize katacağı avantajlar nelerdir?

Yukarıda da değindiğim üzere, Metrohm olarak gerek laboratuvar ve gerekse proses-içi teknolojilerde özellikle spektroskopik tekniklerin yakın gelecekte önemli bir pay sahibi olacağını değerlendiriyoruz.

Bu doğrultuda özellikle son 5 yıl içinde Metrohm Turkey Grubu olarak yakın-kızılötesi ve Raman spektroskopisi alanlarında oldukça önemli yatırımlara imza attık. Bu çerçevede, başta dünyadaki en büyük Raman spektroskopisi diyod-tabanlı ışık bileşenleri üreticisi konumunda bulunan Innovative Photonic Solutions (IPS) olmak üzere, yüzey baskı SERS substratları üreticisi Diagnostic an- SERS ve son olarak da Raman, LIBS (lazer indüklemeli yıkım spektroskopisi), yakın-kızılötesi ve UV/Vis spektrometre çözümleri üreticisi B&W Tek’i bünyemize katmış bulunmaktayız.

Yakın gelecekte spektroskopi ürün portföyümüze katacağımız yenilikler ile müşterilerimize daha kapsamlı ve çok yönlü çözümler sağlamayı planlıyoruz. Bu noktada başlıca hedefimiz müşterilerimize hassas, doğru ve karşılaştıkları ölçüm gereksinimlerine hızlı cevap verebilen verimli sistem seçenekleri sunmaktır.