Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

31 Ağustos 2018

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Galatasaray Lisesi’nin 150. Yılını İki Sergi ile Kutluyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kültür sanat alanında faaliyet gösteren iki kardeş kurumu Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında iki ayrı sergiyi sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturuyor.

Pera Müzesi’ndeki “Mektep Meydan Galatasaray” sergisi Galatasaray Lisesi’nin yeri, işlevi, tarihi ve mekânıyla ilişkilenen güncel yapıtları bir araya getirirken, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’ndeki “Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı (1868-2018)” sergisi mektebin 1868’den bu yana süren nitelikli insan yetiştirme vizyonundan kesitler sunan kapsamlı bir arşivi gün yüzüne çıkartıyor.

Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan Galatasaray Lisesi’nin 150 yıllık geçmişini mercek altına alan iki sergi düzenliyor.

14 Eylül’de ziyarete açılacak olan sergiler, bir eğitim kurumu ve hafıza mekânı olarak Galatasaray Lisesi’ne, yapısından işlevine, mekânından kent içindeki konumuna, tarihsel öyküsünden mezunlarına kadar geniş bir çerçeveden bakıyor.

Sergiler, Galatasaray Lisesi’nin katmanlı yapısını gözler önüne sererken,bu ikonik okulun yeniden keşfedilmesini ve farklı açılardan görülmesini amaçlıyor.

Güncel Sanatçıların Gözünden Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Meydanı

Pera Müzesi’nde 14 Eylül – 25 Kasım 2018 tarihleri arasında görülebilecek “Mektep Meydan Galatasaray” sergisi, binanın köklü geçmişine ve okul vasfına referansla isim bulurken, Türkiye’nin sosyopolitik belleğine yerleşmiş kamusal alanlardan biri olan Galatasaray Meydanı ile ilişkisine de atıfta bulunuyor.

Çoğu sergiye özel ve yeni üretilen resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf, video, ses ve performans gibi farklı mecralardan yapıtları bir araya getiren serginin küratörlüğünü

Çelenk Bafra üstleniyor. Sergide Ali Kazma, Antonio Cosentino, Barış Göktürk, biriken (Melis Tezkan, Okan Urun), Burak Delier, Cemal Emden, Elvan Alpay, Hasan Deniz, Hera Büyüktaşçıyan, Vahit Tuna’nın çalışmaları yer alıyor.Galatasaray Lisesi 150. Yıl

Serginin çok katmanlı bir mekân ve eğitim kurumu olarak Galatasaray Lisesi’nin görsel sanatlar aracılığıyla farklı açılardan okunmasına vesile olacağını belirten Çelenk Bafra, kişisel deneyimlerini sanat pratiklerine aktaran Galatasaray Lisesi mezunu sanatçılar kadar, okulla özel bir bağı olmasa da 150 yıldır kente mâl olan bir yapıya meydandan, yani dışarıdan bakıp araştıran sanatçıların da davet edilmesinin sergiye perspektif kattığını vurguluyor.

Bafra’ya göre “Mektep Meydan Galatasaray” sergisi, “mektebin içindekileri sanatçıların gözünden “meydan”a çıkarıp sanat aracılığıyla tartışarak kamuya açmaya çalışıyor.”

Kapsamlı Arşiv İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde Ziyaretçiyle Buluşuyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde 14 Eylül 2018 – 23 Şubat 2019 tarihleri arasında görülebilecek “Batıya Açılan Pencere: Galatasaray Lisesi’nin 150 Yılı (1868-2018)” sergisi, bir kamu kuruluşunun nadir rastlanır özerk kurumsallaşma öyküsünde saklı olan ilhamı paylaşma amacı güdüyor.

Mektebin tarihsel öyküsünü ve vizyonunu gözler önüne seren sergi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Müzesi koleksiyonları ile mezunların arşivlerinden derlenen fotoğraf, film, efemera ve mektebin farklı dönemlerinde kullanılmış pek çok obje gibi çeşitli orjinal malzemelerden oluşuyor. Serginin küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar üstleniyor.

Tevfik Fikret tarafından “Batıya açılan pencere” olarak nitelendirilen Galatasaray’ın eğitim kurumları bütünü ve bir kültür destekçisi olduğunu belirten küratör İzzeddin Çalışlar, kurumun modern eğitimin ülkemize girişinde ve yaygınlaşmasında öncü olduğunu ve benimsediği eğitim modeli ile bir çok eğitim müessesesine örnek teşkil ettiğini vurguluyor.

İzzeddin Çalışlar, donanımlı yönetici ve hocaların önderliğinde kurumun bugün, edebiyatçılardan ressamlara, gazetecilerden usta aktörlere, müzisyenlerden akademisyenlere, sanayici ve iş insanlarından siyasetçilere göz kamaştırıcı bir mezunlar portföyüne sahip olduğuna dikkat çekiyor.