Perstorp, Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olarak bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirledi

27 Nisan 2021

Öncelikli pazarlarda önde gelen sürdürülebilir çözüm sağlayıcısı olma tutkusuyla Perstorp Group, Finite Material Neutral (Sonlu Malzeme Nötr) olmayı çoktan taahhüt etti. Şimdi, küresel kimya şirketi, Paris İklim Anlaşması ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi doğrultusunda emisyon azaltma hedeflerine olan bağlılığını açıkladı. Hem doğrudan hem de dolaylı emisyonlar (GHG protokolüne göre kapsam 1, 2 ve 3) için hedefler belirlenecek ve öngörülen gelecekteki genişleme ve dikkate alınan büyüme ile hesaplanacaktır. Amaç, 2021’de bilime dayalı hedeflere başvurmaktır.

 

Perstorp Group Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Anna Berggren “Doğrudan sera gazı emisyonları için bir zorluk, üretimimizi büyütürken üretim tesislerimizden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltmaktır. Dolaylı emisyonlarımızı azaltmak için, fosil hammaddelerden daha sürdürülebilir, daha düşük karbon ayak izi alternatiflerine geçişi yoğunlaştırmalı ve Çevre Dostu ürün portföyümüzü büyütmeliyiz, “Sürdürülebilir bir dönüşüm için şimdiden kararlıyız ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi ile çalışmak, süreçte şeffaf olmamızı sağlıyor ve düşük karbonlu dönüşümümüzün iklim bilimi ile uyumlu olmasını sağlayacağız” diyor.

 

(Photo: Perstorp)

 

Bilime dayalı hedefler, şirketlere, sera gazı emisyonlarını ne kadar ve ne kadar hızlı azaltmaları gerektiğini belirterek, geleceğe dönük büyüme için açıkça tanımlanmış bir yol sağlar. Bilim Temelli Hedefler girişimi, düşük karbonlu ekonomiye geçişte şirketlerin rekabet avantajını artırmanın güçlü bir yolu olarak bilime dayalı hedef belirlemeyi savunuyor. Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) ve United Nations Global Compact (UNGC) arasındaki bir işbirliğidir.

 

Perstorp Group Başkanı ve CEO’su Jan Secher “Hemen hemen tüm diğer endüstriler ve sektörler için temel teşkil eden kimya endüstrisi, Paris İklim Anlaşması ile belirlenen hedeflere ulaşmada önemli bir role sahiptir. Kimya endüstrisindeki bir işletme olarak, değer zincirlerimizdeki diğer tüm endüstriler, sektörler ve ürünler için sürdürülebilir bir geçiş sağlamaya yardımcı olabileceğimize inanıyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız” dedi.