Cumartesi, Eylül 25, 2021

Plastik Sektörü Webinarda Buluştu

 

PLASFED Başkanı Sayın Ömer Karadeniz’in ev sahipliğinde, “Sektörde Başkanlar Konuşuyor” konulu webinar gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe İKMİB, AKİB, TOBB Ambalaj Meclisi, EVFED, ASD, BURPAS, EASD, EGEPLASDER, EVSİD, KAYPİDER, KSD, PAGDER, PAGEV, SEPA ve ZÜCDER gibi plastik sektörü sivil toplum kuruluşlarının başkanları eksiksiz katılım gösterdi.

webinar Plastik Sektörü STK

Karadeniz: “Sanayi Elektriğinin Maliyeti Mutlaka Düşürülmeli”

PLASFED Başkanı Sayın Ömer Karadeniz, salgın dönemi boyunca ticaret hacmi daralan plastik sektörünü olumsuz etkileyen konulara değindi. Sektörün salgın dönemini en az hasarla atlatması ve dış pazarlarda rekabet gücünü yitirmemesi adına kısa çalışma ödeneğinin en az 3 ay daha uzatılmasının gerekli olduğunu söyleyen Karadeniz, finansman kanallarının çeşitlendirilerek işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve sanayi elektriği fiyatlarının aşağı çekilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.  Karadeniz “Ülkemizde sanayi elektriği 2019 yılı başından beri konut elektriği fiyatlarının üzerinde seyrediyor. Gelişmiş ülkelerde görülmeyen bu fiyatlama stratejisinden mutlaka geri dönülmeli ve imalat sanayinin rekabetçi yapısı korunmalıdır. Son dönemde elektrik fiyatları üzerine yaptığı çalışmalarla göz dolduran ve Türkiye üretiminin yaklaşık %50’sini gerçekleştiren İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırladığı enerji konulu raporları örnek alınan, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Gülsün başta olmak üzere özverili çalışmaları ile sektörümüze katkı sunan tüm STK Başkanlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Karadeniz konuşmasında Covid-19 süreci ve içinde bulunduğumuz normalleşme döneminde sektörün durumu ile ilgili değerlendirmeler de yaptı. Salgın sonrası dönemde tedarik zincirinin kısalmasının Türkiye için birçok fırsat barındırdığına işaret eden Karadeniz “Kamu otoriteleri ve STK’ların işbirliği halinde çalışması ile ortaya konacak doğru stratejilerle plastik sektörümüzün ihracat pazarlarında payını arttırması ve doğrudan yabancı yatırım için de sıcak bir alternatif olması işten bile değil. Ülkemizin sanayi altyapısının gelişmesi için çok önemli olan doğrudan yabancı yatırımın ülkemize çekilebilmesi adına atılması gereken adımlar noktasında inanıyorum ki tüm STK’larımız Bakanlıklarımıza destek vermeye hazırdır” dedi.

Pelister: “Sektörün Uzun Vade Stratejisi Hazırlanmalı”

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, salgının etkilerinin ve sektörün güncel sorunlarının yanı sıra sektörün uzun vade stratejilerine de değindi. Pelister “Kimya sektörünün hayatımıza kattığı değeri son tüketiciye daha iyi anlatarak toplumdaki bilimsel temelden yoksun olumsuz algının değiştirilmesi gerektiğini ve uzun vadede sektörün gelişimi önündeki en büyük engelin bu olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ölçek büyüklüğünün önemine dikkat çeken AKİB Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan ise: “Sektörde kümelenmenin desteklenmesi ve işletmelerin ölçek büyüklüğüne erişmesi hem dış pazarda rekabet gücünün arttırılması hem de işletmelerin ve dolayısıyla sektörün dış şoklara daha dayanıklı hale gelmesi açısından bir zorunluluktur” diyerek görüşlerini belirtti.

TOBB Ambalaj Meclis Başkanı Mustafa Tacir ise önemli bir paradigma değişikliğinin yaşandığını belirtti. Tacir, belirli stratejik ürün üreten işletmelerin olası kriz dönemleri düşünülerek sübvanse edilmesinin hem AB’de hem de ABD’de konuşulmaya başlandığına dikkat çekti. Tacir “Benzer bir stratejinin ülkemiz açısından da analizinin yapılması gerekiyor” dedi.

Plastik Sektörü STK’larından Ortak Görüş

Bu webinar toplantısında tüm STK Başkanlarının kendi gündemleri hususunda yaptığı konuşmalar neticesinde ortaya çıkan ortak meselelerde sektör STK’larının tek ses olmasının gerekli olduğu görüldü.

Öncelikli olarak enerji fiyatlarının regüle edilerek sanayi elektriğinin konut elektriği fiyatlarının altına çekilmesi, tüm sanayiciler açısından sorun teşkil eden sanayi arazilerinin arttırılması ve kamu desteklerinden imalat sanayinin azami derecede faydalanması konularında çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz katılımlarından dolayı tüm STK Başkanlarına teşekkür etti.