Cumartesi, Eylül 25, 2021

Ravago Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan Onur ile Söyleşi

Ar-Ge’nin tüketiciye, üreticiye ve sektöre sağladığı faydalar gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor ve kimya sektöründeki pek çok firma bu değerli oluşumun içerisinde yer almaya başlıyor.

Bu firmalardan biri olan Ravago Türkiye ile Ravago Türkiye ve Orta Doğu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Turhan Onur ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Mehmet Turhan Onur

Ravago’yu kısaca tanıyabilir miyiz?

Plastik, kauçuk ve kimyasal maddeler alanında dünyanın bir numaralı servis sağlayıcısı Ravago Group, Raf Van Gorp tarafından 1961 yılında Belçika’da kuruldu.

Plastik sektöründe yarım asırlık bir tarihe sahip olan Belçika merkezli Ravago, 200’den fazla şirketi ile satış, dağıtım ve geri dönüşüm konusunda 50 ülkede faaliyet göstermektedir.

1998 yılında kurulan Ravago Türkiye ise; merkezi İstanbul olmak üzere 11 ayrı lokasyonda 7 ayrı ticari unvanda Türkiye’nin ikinci büyük petrokimyasal üreticisi olarak üretim, dağıtım ve distribütörlük alanlarında hizmet vermektedir.

Türkiye’nin en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu arasında yer alan Ravago, Türkiye’de 5 üretim tesisi ve 1 Ar-Ge merkezine sahiptir.

Okuyucularımıza Ravago Ar-Ge Merkezi’nden bahsedebilir misiniz?

Ravago Türkiye olarak 3,5 milyon dolar yatırımla 4 bin m2’lik bir alanda kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde, 20 Türk mühendis olmak üzere toplam 30 çalışanımız var.

Belçika merkezli dünya plastik devinin Avrupa’daki ilk geniş çaplı Ar-Ge merkezi bu. TÜBİTAK ile iş birliği içinde projeler geliştirdiğimiz merkezde, şimdiye kadar 5 proje ürettik.

Bu projelerden 2 tanesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi ve onaylandı. Diğer 3 proje için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yani faaliyete başladığımızdan  beri geçen 5 aylık süreçte 5 farklı proje geliştirmişiz.

Merkez, sektöre öncülük edecek teknoloji ve donanıma sahip. Amerika, Çin ve Rusya gibi teknoloji devi ülkeler için inovasyon üssü olarak faaliyet gösterecek olan

Ar-Ge merkezimiz petrokimya sektöründeki TPE, mühendislik plastiği, EPS, PU, TPU ve silikon kauçuğu gibi birçok alt dalı bir araya getiren bir merkez olmasıyla farklılaşıyor.

İnovasyon üssü olarak kurulan Ar-Ge merkezinin faaliyete geçme nedenleri nelerdir?

Biz Ravago olarak yaptığımız çalışmalar ile sektöre liderlik eden bir grubuz. Rakiplerden önce inovasyon üretmemiz lazım ki Ravago’nun yıllardır devam eden bu sektörün takip edilen öncü firması konumu sürdürülebilir bir şekilde devam etsin.

Biz, dünyanın öncü firmasıyız. Bu da bize en iyisini yapmak adına büyük bir sorumluluk veriyor. Bu Ar-Ge tesisi, duyduğumuz bu büyük sorumluluğun eseridir.

Ravago Türkiye

Know how ihracat nedir? Know how ihracatın Ravago Türkiye ve sektör için önemi nedir?

Know how’un aslında tam olarak Türkçe karşılığı yok. Know how ihracatını kısaca özetlemek gerekirse; bir şirketin kendi üretim ve işletme yöntemlerini, aynı iş kolunda çalışan ya da çalışmaya hazırlanan başka bir şirkete satmasıdır. Yani yeni geliştirdiğimiz bir teknolojiyi ya da üretim yöntemini bilgi olarak dünyaya pazarlayacağız.

Know how ihracatı hem Türkiye hem de sektör açısından çok önemli bir konu. Aslında biz burada Türkiye açısından bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de çok az şirket know how ihraç edebiliyor. Çünkü sizlerin de bildiği üzere Türkiye’de üretimden çok tüketim var.

Üretmediğimiz için de her şeyi dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla cari açık veriyoruz. Hem üretip ve hem de üretim için yeni yöntemler keşfederek bunları yurt dışına pazarlayabilirsek Türkiye’nin önü tamamen açılır.

Ar-Ge merkezinizde üretilen projeler nelerdir? Bu projeleri belirlerken neleri göz önüne alıyorsunuz?

Ar-Ge merkezimizde Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.’nin, Mühendislik Plastikleri, Termoplastik Elastomerler, Termoplastik Poliüretan, Poliüretan Sistemleri ve Silikon Kauçuk olmak üzere 5 ana iş kolu ile ilgili projeler yürütülmektedir. Kapsamı sınırlı ve kısa vadeli alternatif hammaddelerden, ürün modifikasyonu projelerine, inovatif ve uzun vadeli ürünlerden, sistem geliştirme projelerine kadar uzanan bir gamda projeler yürütmekteyiz.

Projeleri seçerken, projenin mali, stratejik, teknolojik yönleri ile gerekli süre ve kaynak ihtiyacına göre oluşuturduğumuz bir skala üzerinden projeleri puanlayarak hareket ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vade de yapmayı hedeflediğimiz belirli sayıda proje var.

Her vadede puanları en yüksek olan projeler öncelikli olarak ele alınıyor. Düzenli olarak projeleri gözden geçirip tamamlananların yerini sıradaki ile dolduruyoruz.

Ar-Ge merkezine yapmış olduğunuz yatırımlardan bahseder misiniz? Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmek istediğiniz yatırım ve projeler nelerdir?

Ar-Ge merkezimize şimdiye kadar 3,5 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ancak Ar-Ge merkezi olması dolayısıyla sürekli olarak yatırım yapılmaya devam ediyor. 2018 yılında EPS, taş yünü ve mühendis plastiklerinde kapasite artırımına gideceğiz.

Önümüzdeki dönemde RPU kapasite artırımı ve modernizasyonu için İzmir Aliağa bölgesinde 38 milyon Euro’luk bir yatırımla 40.000 m2 kapalı alanda hizmet verecek ful otomasyonlu bir üretim tesisini bitiriyoruz.

Bu yatırım da bize yaklaşık 40 bin ton ilave kapasite getirecek. Yakın vadede ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde taş yünü üretim tesisi açmayı planlıyoruz.

Avrupa’nın 2. seramik yünü yatırımını tamamladık. 2018’de yüksek performanslı cam yünü yatırımımızı yaparak Türkiye sanayisi ve lider endüstrileri için bir başka ilki hayata geçireceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl da yatırımlarımızın devam ettiği beklentilerimizin çok olduğu bir yıl olacak.

Ar-Ge merkezimizde Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.’nin, Mühendislik Plastikleri, Termoplastik Elastomerler, Termoplastik Poliüretan, Poliüretan Sistemleri ve Silikon Kauçuk olmak üzere 5 ana iş kolu ile ilgili projeler yürütülmektedir.