SABIC Sertifikalı Yenilenebilir Polimerler Delizio Kahve Kapsüllerinde Kullanılıyor

10 Haziran 2021

SABIC, Delica AG’nin tescilli Delizio kapsül makinelerinde kullanılmak üzere SABIC’in sertifikalı yenilenebilir polimerlerine dayalı yeni bir dizi daha sürdürülebilir kahve kapsüllerini piyasaya süreceğini duyurdu. Delica, kahve kapsüllerinde sertifikalı yenilenebilir polipropilen (PP) reçineleri kullanacak. Biyo-hammadde bazlı “ikinci nesil” malzemeler, SABIC’in TRUCIRCLE™ döngüsel ürün ve hizmet portföyünün bir parçasıdır. Yeni kapsüller Nisan 2021’de piyasaya sunuldu ve fosil bazlı işlenmemiş (virgin)  PP’nin yerini aldı.

SABIC, Delizio kahve kapsülü projesine olan bağlılığının bir parçası olarak, sertifikalı yenilenebilir SABIC® PP malzemelerini, kapsüllerin ısıyla şekillendirildiği plastik bir filme dönüştürülmesi için ALMA Packaging’e tedarik ediyor. Delica, kapsülleri doldurup kapatıyor ve ardından ana şirketi olan İsviçre’nin en büyük perakende ve süpermarket zinciri Migros aracılığıyla tüketicilere satılıyor.

SABIC’in yenilenebilir PP malzemeleri, insan gıda üretim kaynaklarıyla doğrudan rekabet içinde olmayan, hayvansal ve palmiye yağı içermeyen bir hammadde olan tall yağından üretilir. Tall yağı, kağıt endüstrisindeki odun hamuru işleminden kaynaklanan atık bir üründür. SABIC’in sertifikalı yenilenebilir PP reçineleri, fosil yakıttan üretilen saf PP ile aynı yüksek kalite ve saflığı sunar.

 

“Carbotech tarafından yürütülen bir yaşam döngüsü çalışması, eski fosil bazlı ana bileşenimizi tall yağı bazlı yenilenebilir bir polipropilen malzemeyle değiştirerek Delizio kapsüllerimizin çevresel ayak izini önemli ölçüde azaltabileceğimizi gösterdi” diyor Delica AG’de Kahve İş Birimi Yöneticisi Ralf van den Bragt. “En az yüzde 65 onaylı yenilenebilir içerikle, çevresel etki kapsül başına yaklaşık yüzde 40 olarak azaltılıyor..

 

ALMA Packaging AG Genel Müdürü Philipp Broch, “SABIC’in yenilenebilir polimerlerine sahip biyo PP filmlerimiz, geleneksel PP filmlerle aynı uygun işleme özelliklerini sağlarken yüksek CO₂ tasarrufu sağlayan plastik ambalaj çözümlerine öncülük ediyor” diye ekliyor. “Müşteri tarafından belirtildiği ve kütle dengesi muhasebesi tarafından onaylandığı şekilde, yüzde 95’e kadar yenilenebilir hammadde bazlı plastikten yapılabilirler.

 

SABIC’in sertifikalı yenilenebilir polimerlerinin sürdürülebilirlik değeri veya katkısı, yaygın olarak tanınan Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasyonu (ISCC PLUS) şeması kapsamında bir kütle dengesi yaklaşımı kullanılarak doğrulanır. Kütle dengesi, plastik malzemenin üretiminde ve dönüştürülmesinde kullanılan yenilenebilir içeriğin nihai uygulamaya tahsis edilmesi için belirlenir.

Bu, Migros gibi marka sahiplerinin, tüketicilerin yenilenebilir plastiklerle paketlenmiş nihai ürünleri satın alarak yapabilecekleri daha sürdürülebilir seçimi vurgulamasına ve ölçmesine olanak tanır. ISCC PLUS akreditasyonu, kütle dengesi muhasebesinin önceden tanımlanmış ve şeffaf kurallara uyduğunu doğrular. Ek olarak, sertifika ayrıca ortakların hammaddeden nihai ürüne kadar tüm tedarik zinciri boyunca izlenebilirlik sağlar.

Ayrıca, beşikten kapıya bir yaşam döngüsü analizi, SABIC’in sertifikalı yenilenebilir malzemelerinin sürdürülebilirlik değerini veya katkısını doğruladı. Ham hammadde kaynağından polimer üretimine kadar, şirketin biyo-bazlı PP ve PE reçinesinin her bir tonu, CO₂ emisyonlarını fosil bazlı bakir alternatiflere kıyasla ortalama 4 kg azaltırken, aynı zamanda fosil tükenmesini yüzde 80’e  varan oranlarda azaltıyor. Çalışma ISO 14040’a göre gerçekleştirildi ve kritik bir üçüncü taraf incelemesinde doğrulandı.

SABIC’te Mühendislik Termoplastikleri ve Petrokimya için Pazar Çözümleri Genel Müdürü Abdullah Al-Otaibi, “Fosil tükenmesi ve atık, gezegenimizdeki en büyük sorunlardan biridir ve plastik ekonomisindeki değer zincirinin köklü bir dönüşümünü gerektirir” diye açıklıyor.

“Vizyonumuz, plastiklerin sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesi ve asla çevreye karışmamasıdır. TRUCIRCLE girişimimizle kendimizi bu arayışın ön saflarında konumlandırdık ve yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş, dairesel veya yenilenebilir polimer malzemeler kullanarak dönüştürücülerin, tasarımcıların ve marka sahiplerinin işbirliği yapmasına ve sürdürülebilir bir avantaj elde etmesine yardımcı oluyoruz.”

SABIC’in eksiksiz TRUCIRCLE teklifi, geri dönüştürülebilirlik hizmetleri için tasarım, mekanik olarak geri dönüştürülmüş malzemeler, kullanılmış plastiklerin kimyasal geri dönüşümünden sertifikalı dairesel ürünler ve biyo bazlı hammaddelerden sertifikalı yenilenebilir polimerlerden oluşur. Daha fazla bilgiye https://www.sabic.com/en/sustainability/circular-economy/trucircle-portfolio-and-services adresinden ulaşılabilir. .

SABIC’in sertifikalı yenilenebilir polimerleri, Delica’nın Delizio kahve kapsülü makine sisteminde kullanılmak üzere yeni nesil daha sürdürülebilir kahve kapsüllerinin geliştirilmesinde kilit rol oynadı. (Fotoğraf: Delica AG)