Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Sayın Burhan Ergene

07 Kasım 2018

Bu sayımızda röportaj çalışmasıyla Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Sayın Burhan Ergene’yi misafir ettik. Temelleri Soda Sanayi A.Ş. ile 1969 yılında atılan firmanın, ileri teknolojisine, faaliyet alanlarına ve yeni yatırım tesislerine değindiğimiz keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. 

Burhan Ergene

Şişecam Kimyasallar hakkında bilgi verir misiniz?

Şişecam Kimyasallar, Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu’nun kimyasallar alanında faaliyet gösteren koludur. Bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır ve Hindistan olmak üzere üç kıtada toplam 13 ülkede üretim yapmaktadır.

Topluluğumuzun dört ana faaliyet alanından birini temsil eden Şişecam Kimyasallar ise alanında dünya liderleri arasında yer alan ve çevre dostu teknolojiler ile müşterileri için global çözümler üreten bir gruptur.

Şişecam Kimyasallar, soda, krom kimyasalları, cam elyafı, madencilik, vitamin K3 türevleri ve sodyum metabisülfit ürünleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Krom kimyasallarındaki dünya lideri konumunun yanı sıra Avrupa’nın dördüncü, dünyanın 10’uncu büyük soda üreticisidir.

Türkiye, Mısır, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya’daki üretim tesisleri ve Çin’deki şirketi ile faaliyetlerini sürdüren Şişecam Kimyasallar ürettiği kimyasallarla camdan, deterjana, kimya sanayisinden, deri ve ilaç sanayisine kadar 100’den fazla ürün çeşidine dünya standartlarında ana girdi sağlamaktadır.

Şirketinizin kuruluş hikayesinden kısaca bahseder misiniz?

Soda ve krom kimyasallarının yanı sıra cam elyafı ve endüstriyel hammadde üretiminde Türkiye ve dünyada söz sahibi olan Şişecam Kimyasalların temelini cam sanayisinin ana hammaddelerinden biri olan soda külü üretmek üzere 1969 yılında kurulan Soda Sanayi A.Ş. oluşturmaktadır.

Mersin’de faaliyet gösteren Soda Sanayi Fabrikası ile 1982 yılında gruba katılan Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası’nda ürettiğimiz kimyasallar, cam dışında deterjandan kimya sanayisine, dericilikten ilaç üretimine ve metal kaplamaya kadar birçok üründe ana girdi olarak kullanılmaktadır.

Şişecam Kimyasallar Lab

Yurt dışı pazarındaki konumunuz hakkında bilgi verir misiniz?

Şişecam Kimyasallar 2017 yılında Türkiye, Bulgaristan, Bosna-Hersek, İtalya ve Mısır’daki tesislerinde 2,3 milyon ton soda ve 4,2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirmiştir.

Türkiye ve Bulgaristan’daki tesislerinde soda üretimi gerçekleştiren Şişecam Kimyasallar, geçen yıl toplam soda satışlarının yüzde 78’ini uluslararası pazarlara yönelik gerçekleştirmiştir.

Krom kimyasalları alanında ise üretimini Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası ve İtalya’da bulunan Cromital S.p.A. tesislerinde gerçekleştiren Şişecam Kimyasallar, dünyanın lider sodyum bikromat ve bazik krom sülfat üreticisi olmasının yanı sıra dünyanın dördüncü büyük kromik asit üreticisi konumundadır.

Avrupa Pazarı’nın likit bazda kromik asit, bazik krom sülfat ve bikromat talebini karşılayan bir merkez olma yolunda ilerleyen İtalya’daki tesisimizde katma değeri yüksek özellikli krom III kimyasallarında dünyada önemli bir konuma sahiptir.Şişecam Kimyasallar Üretim

Soda ve krom dışında kimya sektörüne ilişkin üretiminizden bahseder misiniz?

Kimya sektöründe üretimimizi soda ve krom kimyasalları dışında vitamin K3 türevleri ve sodyum metabisülfit alanlarında da sürdürmekteyiz. Avrupa’nın tek Vitamin K3 üreticisi Oxyvit Kimya, 2017 yılında pazardaki güçlü konumunu sürdürmüştür.

Ağırlıklı olarak Avrupa pazarının hedef alındığı Vitamin K3 satışlarında ihracatın payı yüzde 93 gibi yüksek bir seviyede olurken, ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihracat gerçekleştirilmiştir. Bir diğer ürünümüz olan sodyum metabisülfit üretimimizin de geçen yıl yaklaşık yüzde 70’i yurt dışı pazarlara ihraç edilmiştir.

Balıkesir’de yeni bir cam elyaf yatırım tesisi kuruyorsunuz. Bu tesis hakkında bilgi verir misiniz?

Topluluğumuz başta otomotiv, inşaat ve altyapı olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında da stratejik bir yatırım kararı almıştır. Bu doğrultuda Şişecam Kimyasallar, 100 milyon Euro’yu aşan bir yatırımla Balıkesir’de yeni bir üretim tesisi kurmak için çalışmalarını hızla yürütmektedir.

Başlangıçta yıllık 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni üretim tesisi sayesinde ülkemizin cam elyafı ithalatının ikame edilmesi ve başta bor olmak üzere yerel kaynakların katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Özellikle son dönemde rüzgâr enerjisi, elektronik, havacılık, uzay ve savunma sanayileri açısından büyük önem taşıyan cam elyaf alanındaki söz konusu yatırım bu yıl devreye girecektir.

Madencilik alanında da çalışmalarınız var. Bu alandaki faaliyetleriniz konusunda bilgi verir misiniz?

Şişecam Topluluğu Kimyasallar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren madencilik şirketlerimiz (Camiş Madencilik A.Ş., Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Camiş Egypt Mining Co. ve R.K. Vijenac d.O.O), yurt içi ve yurt dışında Topluluk bünyesindeki üretim tesislerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılamak üzere orta ve uzun vadede hammadde tedarik sürekliliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini sürdürürken; Topluluk dışı şirketlerin endüstriyel hammadde taleplerinin karşılanmasında da önemli roller üstlenmektedir.

2017 yılında Türkiye, Mısır ve Bosna Hersek’teki 60’ın üzerinde maden sahası ve sahip olduğumuz 17 tesiste 600’den fazla çalışanımızla başta cam kumu olmak üzere çeşitli kalitelerde toplam 4,2 milyon ton kalker, dolomit, feldspat ve kaolen üretimi gerçekleştirdik.

Şişecam Topluluğu şirketleri ve yurt içinde hizmet verdiğimiz pek çok firmaya ilave olarak yurt dışında İtalya, İspanya, Mısır, Bulgaristan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki müşterilerimize de hammadde sağlamaktayız.

Şirketinizin sürdürülebilirlik stratejisinden bahseder misiniz?

Şişecam Kimyasallar olarak bağlı bulunduğumuz Şişecam Topluluğu, “Sürdürülebilirlik Stratejisi” ile gelecek kuşaklara uzun vadeli değer katarak uluslararası ölçekte etkin bir paydaş olmayı hedeflemekte ve gücünü, şirketin tarihsel mirasından ve alışılagelen yaklaşımların ötesine geçme yetkinliğinden almaktadır.

Küresel, güvenilir ve finansal olarak istikrarlı bir firma olmanın yanı sıra şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyen Topluluğumuz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyeceğini açıklamıştır.

Bu kapsamda Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 prensibine olan bağlılığı da ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği yönetme hedefimizle uyumludur.

“Şişecam Topluluğunun sürdürülebilirlik yolunda izlediği yöntem, “Koru”, “Güçlendir” ve “Geliştir” başlıklı sürdürülebilirlik temelleri üzerine kuruludur.”

Şişecam Topluluğu’nun küresel gündem kapsamında geliştirdiği “Koru” yaklaşımı, su ve karasal kaynaklara özel olarak odaklanarak sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi uygulamalarını hayata geçirmektir.

“Güçlendir” yaklaşımı çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının hem kurumsal hem de operasyonel düzeyde günlük uygulamalara entegre olmasına yol açarken dijital zekâ ve toplumun ilerlemesini de teşvik etmektir.

“Geliştir” yaklaşımı, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel modelleri operasyonlar üzerinde uygulamak için aktif bir oyuncu olma sürecini hızlandırmaktır.

Şirketin, orta ve uzun vadeli vizyonu, kurumsal miras sorumluluğu açısından uygun bir çevre oluşturmak, sürdürülebilirliğin uluslararası destekleyici ve savunucusu olmak ve fabrikaları, iklim değişikliğine en az etkisi olan, 360 derece döngüsel model yaklaşımıyla işletmektir.Şişecam Kimyasallar Tesis

Şişecam Kimyasallar olarak çevrenin korunmasına yönelik yaklaşımınız nedir?

Şişecam Kimyasallar, faaliyet göstermekte olduğu tüm alanlarda sektörün öncü kuruluşlarından biri olma hedefiyle paralel olarak, üretim süreçlerinden çevresel yönetime kadar tüm aktivitelerinde sanayideki en iyi uygulamaları takip etmekte ve yürürlüğe koymaktadır.

Çevresel yaklaşımımız, temelde enerji, emisyonlar ve atıkları içinde barındıran en önemli çevresel etkilere yoğunlaşmaktır. Sürdürülen çalışmalar, aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

•Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim teknikleri,

•İklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi,

•Atık geri kazanımı ve geri dönüşümü faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,

•Yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi,

•Sorumlu enerji ve kaynak yönetimi,

•Atık suların arıtılması ve geri dönüşüm fırsatlarının değerlendirilmesi.

Şişecam Kimyasallar, dünya kimya sanayisine özgü gönüllü bir uygulama olan “Üçlü Sorumluluk Taahhüdü” altında çevre, sağlık ve iş güvenliği yönetim sistemlerini başarıyla uygulamaktadır.

Ayrıca hem soda hem de krom ürünlerinde önemli miktarda ihracat yapan bir kuruluş olarak, Avrupa Birliği için büyük önem arz eden REACH Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir.