SSPC ve NACE Birleşimiyle İlgili Sıkça Sorulan Sorulara Yanıtlar

08 Aralık 2020

Bilindiği üzere SSPC (The Society for Protective Coatings – Koruyucu Kaplamalar Derneği) ve NACE (National Association of Corrosion Engineers – Ulusal Korozyon Mühendisleri Derneği) International birleşerek yeni bir organizasyon kuruyor. Hem SSCP hem NACE sertifikalarına sahip olan bireyler neler yapacak? Yeni dönemde CIP ve PCI eğitimlerine ne olacak? Merak edilen her sorunun cevabını aşağıda yanıtlamaya çalıştım.

2020 yılı Mayıs ayında, SSPC-NACE Geçiş Ekibi, derneklerin operasyonlarını ve hizmetlerini birleştirme sürecini yönetmek için her iki kuruluşun üyelerinden ve çalışanlarından oluşan entegrasyon ekiplerinin atanmasını onaylamıştı. Tek bir organizasyona resmi geçişin, bu tarihten sonraki aralıklarla gerçekleşmesi beklenen organizasyonların tam entegrasyonuyla 1 Ocak 2021’de gerçekleşmesi bekleniyor.

turkchem tv

Yapılan çalışmaların ve ilerleyen sürecin sonunda 21 Eylül 2020 tarihinde, SSPC (Koruyucu Kaplamalar Derneği – The Society for Protective Coatings)
ve NACE International, The Corrosion Society, Pennsylvania Başsavcılık Ofisinin iki örgütün birleşmesine itiraz olmadığını belirten bir bildiri yayınladığını duyurdu. Bu kilometre taşı, ilişkilendirmeleri birleştirmek için gereken son onayın da alınması anlamına geldi.

NACE International

NACE International, The Worldwide Corrosion Authority – (Dünya Çapında Korozyon Otoritesi) 1943 yılında boru hattı endüstrisinden on bir korozyon mühendisi tarafından “Ulusal Korozyon Mühendisleri Birliği” olarak kurulmuştur. Günümüzde NACE International, The Worldwide Corrosion Authority, 130 ülkede 38.000’den fazla üyesiyle dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen kuruluşudur.

ABD, İngiltere, Çin, Malezya, Brezilya, Suudi Arabistan’da ofisleri ve Dubai’de bir eğitim merkezi bulunan Houston, Teksas merkezli kuruluş, korozyondan etkilenen tüm sektörlere hizmet vermektedir. NACE International, üyeliğine çok sayıda avantaj sağlar ve korozyon önleme ve azaltmaya odaklanan dünyanın en özel teknik eğitim ve sertifika programlarını, endüstri standartlarını, raporları, konferansları ve yayınları sunar.

SSPC (The Society for Protective Coatings – Koruyucu Kaplamalar Derneği)

SSPC: Koruyucu Kaplamalar Derneği 1950 yılında, endüstriyel çelik yapıları korumak için koruyucu kaplamaların kullanımına odaklanan kar amacı gütmeyen profesyonel bir topluluk olan Çelik Yapılar Boyama Konseyi olarak kuruldu.

1997 yılında, derneğin adı, kaplama teknolojisinin evrimini ve genişleyen yapı malzemesi türlerini yansıtmak için SSPC: Koruyucu Kaplamalar Derneği olarak değiştirildi. Merkezi Pennsylvania, Pittsburgh’da bulunan, Suudi Arabistan, Malezya ve Çin’de ofisleri bulunan, dünya çapında 16.000’den fazla profesyonel ve 420 şirket, aktif SSPC sertifikalarına sahiptir.

Günümüzde SSPC, yüksek performanslı koruyucu, denizcilik ve endüstriyel kaplamaların kullanımı yoluyla beton, çelik ve diğer endüstriyel ve deniz yapılarının ve yüzeylerinin korunmasını ve korunmasını teşvik etmektedir. SSPC, yüzey hazırlığı, kaplama seçimi, kaplama uygulaması, çevre düzenlemeleri ve koruyucu kaplama endüstrisini etkileyen sağlık ve güvenlik konularında önde gelen eğitim ve bilgi kaynağıdır.

SSPC & NACE Birleşimi Hakkında Merak Edilen Sorular

 

Organizasyonları birleştirme fikrine ne ilham verdi? Bu fikri tartışma süreci nasıldı?

70 yıldır NACE ve SSPC varlık koruma endüstrisinin farklı bölümlerini temsil ediyor. Her iki kuruluş da endüstriye saygılı standartlar geliştirmiş, birçok işleve hizmet eden profesyonellere eğitim ve öğretim sağlamış ve dünyanın altyapısını korumak için kritik olan teknik ve pratik bilginin ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Birçok durumda, sektörümüzün yararına iş birliği yaptık.

Her kuruluşun liderliği, işbirliğinin değerini ve önemini kabul eder ve 2018’de temsilcileri, sektöre daha iyi hizmet vermek ve çabanın tekrarlanmasını önlemek için her iki kuruluşu da birleştirme olasılığını tartışmak üzere bir araya getirdi.

Bu kararları tartarken görev gücünün yol gösterici ilkeleri nelerdi?

Üyelikle ilgili olarak, aşağıdaki yol gösterici ilkeler bu tartışmaları yönlendirmiştir ve yönlendirmeye devam edecektir:

• Mevcut üyelerin çoğunda düşük etki ve minimum aksama sağlanması
• Faydalara erişim kolaylığını artırmak
• Katılım fırsatlarını artırmak
• Bilgi ve profesyonel ağlara erişimi artırmak
• Mümkünse mevcut aidat seviyelerini korumak.

1. Sertifikalar

Profesyonellerin ve işverenlerin kimlik bilgilerine verdiği değeri ve bunları kazanan kişi ve şirketlerin gösterdiği önemin farkında olan hem NACE hem de SSPC, sağlam, uzun soluklu ve uluslararası kabul görmüş sertifika ve akreditasyon programlarına sahiptir. Genel program kalitesini ve devamlılığını koruyan NACE-SSPC Görev Grubu, sektördeki aksaklıkları en aza indirmeye odaklanmıştır. Bu amaçla, görev grubu aşağıdakileri kabul etmiştir:

• Tüm mevcut sertifika ve akreditasyon programları, kombinasyon süreci boyunca tanınmaya ve desteklenmeye devam edecektir.
• Çakışan sertifika veya akreditasyon programları olduğunda, programları değerlendirmek ve bir program komitesine tavsiyelerde bulunmak üzere bir üye görev gücü oluşturulacaktır.
• Mevcut sertifika sahiplerinin devam eden programa bildirmelerine izin verilecektir.
• Sertifikalı ve akredite taraflara mali yük veya ekonomik etki en aza indirilecektir.

CAS, PCI ve QP gibi SSPC programlarına veya CCA, CIP ve NIICAP gibi NACE Institute programları nasıl etkilecek? Birleşme sürecinin sonunda diğer kuruluşun çakışan ürünleriyle birleştirilecekler mi?

Titizlikle yapılan çalışmarın sonucunda her iki kuruluşun ürünleri ve çakışmanın olduğu yerler incelenecek ve örtüşen sertifikaların en iyisini bir araya getirilecek. Henüz sonucun ne olacağını bilmek için çok erken, ancak sertifika sahiplerinin ve akredite şirketlerin, geliştirilen yeni biçime geçişini mümkün olduğunca kolaylaştırmak için çalışmalar sürecek.

Aşağıdaki programlar çakışan olarak tanımlanmıştır ve bir üye görev gücü tarafından incelenecektir:
• Boya Enspektörlüğü Sertifika Programı * Koruyucu Kaplamalar Enspektörlüğü (PCI) (SSPC) * Kaplama Enspektör Programı (CIP) (NACE Enstitüsü)
• Kaplama Uygulayıcı Sertifika Programı * Kaplama Uygulama Uzmanı (CAS) (SSPC) * Sertifikalı Kaplama Aplikatörü (CCA) (NACE Enstitüsü)
• Yüklenici Akreditasyon Programı * Yeterlilik Prosedürü (QP / PCCP) (SSPC) * Yüklenici Akreditasyon Programı (NIICAP) (NACE Enstitüsü)
• Koruyucu Kaplamalar Uzman Sertifikası [HS1] * Koruyucu Kaplama Uzmanı (SSPC) * Koruyucu Kaplama Uzmanı (NACE Enstitüsü)

Eğer başka bir program ile birleşecekse sertifikamın ne zaman yenilenmesi gerekiyor?

İlk yeniden sertifikalandırma tarihi tutarlı kalacaktır ve devam eden program dahilinde uygulanacaktır. Bir sonraki sertifikalandırma tarihiniz değişmeyecek. Üye ekipler sertifikasyon programlarını birleştirmek için çalışırken ileriye dönük yeniden sertifikalandırma dönemlerini belirleyeceklerdir.

Belgelerime ne olacak?

Örneğin Koruyucu Kaplamalar Enspektörlüğü (SSPC) ve Kaplama Enspektörlük Programı (NACE Enstitüsü) gibi çakışan sertifika programlarını birleştirme olasılığı kurumlar tarafından tartışılıyor. Sertifikalı kişiler, mevcut yenileme gereklilikleri yerine getirildiği sürece, geçiş dönemi boyunca sertifikalarını elinde tutacaktır; geçiş döneminden sonra, bireylerin devam eden sertifikaya yeniden bildirimde bulunmalarına izin verilecektir.

Her iki kuruluş da, program değişiklikleri sonucunda kart sahiplerine çok az maliyet etkisi olması veya hiç bir maliyet etkisi olmaması konusunda ortak görüşe sahip.

2. Üyelik

Yeni kuruluş, her iki kuruluşun da bireysel veya kurumsal üyelik seçeneğini içeren aynı “karma” yapısını koruyacaktır. Üyelikler yeni organizasyona devredilecek ve öğrenci ve genç profesyonel indirimleri devam edecektir.

NACE / SSPC’nin ikili üyesiysem üyeliğimi ne zaman yenilemek zorunda kalacağım?

İkili üyelik NewOrg’a devredildiğinde, hangi üyelik süresinin daha uzun ise Premium üyeliğe sahip olurlar. (örneğin, mevcut NACE üyeliği 1 Şubat 2021’de sona ererse ve SSPC üyeliği 1 Haziran 2021’de sona ererse, 1 Haziran 2021 e kadar üyelik devam edecek ve 1 Ocak 2021’de bu üyelikler NewOrg Premium üyesi olarak devredilecektir. )

Lütfen önerilen değer temelli yaklaşımı ve birleştirilmiş kuruluşlara üyelik için seçeneklerini açıklayın.

*NOT: “NewOrg” ve “NewOrg Institute” birleşik bir kuruluş için önerilen adlar değildir, geçici olarak kullanılmaktadır.

• Üyeler “NewOrg” üyesi olacaklar ve her iki kuruluşta da eşit oy ve gönüllü hakları ve ayrıcalıkları da dahil olmak üzere “NewOrg” ve “NewOrg Enstitüsü” tekliflerine tam erişime sahip olacaklar. Bireysel ve kurumsal üyelik seçeneklerini içeren hibrit bir yapı korunacaktır. Hem bireysel hem de kurumsal üyelik seçenekleri değer temelli olacak ve üyeler bir avantaj düzeyi ve karşılık gelen aidatları seçebilecek. Kombinasyon sonrasında, mevcut tüm NACE ve SSPC bireysel üyeleri en yüksek üyelik düzeyinde “NewOrg” üyesi olacaklar.

• Bireysel üyeler için Core ve Premium olmak üzere iki üyelik olacaktır. Premium üyelikler, belirli sayıda standart indirme, Dijital Kitaplıktaki ürünler ve yayınlara abonelikler gibi katma değerli tekliflerden daha fazlasını içerir. Mevcut NACE ve SSPC üyeleri, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren mevcut üyelik sürelerinin geri kalanında otomatik olarak “NewOrg” Premium Bireysel Üyeliğine eklenecektir. Mevcut üyelik sürelerinin sonunda, bireysel üyeler Premium veya Core üyelik düzeyinde yenileme yapabilecektir.

• Kişiler için dört üyelik kategorisi aşağıdaki şekilde olacaktır:

1) Premium veya Çekirdek üyelik arasında seçim yapabilen bireysel üyelik.
2) Öğrenciler, kolej, üniversite veya ticaret okulundayken ücretsiz Premium üyeliğe erişebileceklerdir.
3) 35 yaşından küçük yeni üye olan Genç Profesyoneller ilk üç yıl boyunca %50 indirimle Premium üyeliğine erişebilecekler. Öğrenci ve Genç Profesyonel üyelik seçenekleri, üyeliğin avantajlarına maksimum düzeyde kalmayı amaçlamaktadır.
4) 65 yaş ve üzerindeki üyeler için NACE, SSPC ve / veya “NewOrg” da en az 15 yıl sürekli üyelik olanlar ömür boyu üyelik kapsamında olacaktır. Ömür boyu üyeler, toplu ödeme ücret yapısı karşılığında Ömür Boyu Çekirdek veya Ömür Boyu Premium üye olma seçeneğine sahip olacaklar.

• Firma üyeliği için, üç katlı, değere dayalı bir kurumsal üyelik yapısı olacaktır; böylelikle, kurumsal üyelik ne kadar yüksek olursa, şirket o kadar fazla fayda ve risk alır. Avantajlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ücretsiz bireysel üyelikler, konferans kayıtları ve konferanslarda, eğitim atölyelerinde ve çevrimiçi ortamda pazarda öne çıkan gösterimler yer alır.

Bir kuruluşta diğerinden daha uzun süredir üye olan üyelere ne olur?

Herhangi bir bireyin üyelik süresi devredilecek ve eğer bir üye her iki kuruluşa katılmışsa, iki üyelik süresi uzayacaktır.

Bölümler ve Alanlar ne olacak?

NACE ve SSPC’nin Bölümler ve Alanlar için çok farklı modelleri ve yaklaşımları olduğu ve dernek topluluğunda çekici olan yeni modeller olduğu için, görev gücü bunların nasıl oluşturulacağına karar vermek için kararı yeni kurullara bırakmayı seçti. Bu arada, mevcut bölümler ve alanlar üyelere ve yerel topluluklara hizmet etmeye devam edecektir. Şu anda hem NACE Bölümleri hem de SSPC bölümlerinin sahip oldunan alanlarda, birlikte çalışmaya başlayacakları umulmaktadır.

Birleştirilmiş bir dernek, eğitim, öğretim ve deneyim düzeylerinden bağımsız olarak tüm izleyicilere nasıl erişilebilir ve kapsayıcı olacak?

Varlık koruma endüstrisi, çeşitli örgün eğitim, teknik eğitim ve pratik deneyime sahip profesyonellere ihtiyaç duyar. Birleşik birlik, endüstrinin çeşitliliğini örneklendirecek ve onu korumak için çalışacaktır.

3.Eğitim

Sertifikama ne olacak?
Tüm sertifikalar, organizasyonların birleşiminden sonra da geçerli olacaktır. Üye liderliğindeki görev grupları, çakışan programlarla ilgili yenilemeler de dahil olmak üzere sertifikalarla ilgili değişikliklerin ne olacağını belirler.

Her iki kuruluş tarafından kullanılan eğitim tesislerine ne olacak?
Mevcut beklenti, eğitim tesislerinin çalışır durumda kalacağı ve birleşik kuruluşların tüm tesislerin kullanımını optimize edeceğidir.

Eğitmenler halihazırda verdikleri derslere devam edilecekler mi?
Evet. Eğitmenler, hâlihazırda öğretmek için onaylandıkları dersleri öğretebilecektir. Ek kurslar için onaylanmak istiyorlarsa, kurs materyallerindeki farklılıkları ele almak için eğitime ihtiyaçları olacaktır.

Kuruluşlar birleştiğinde eğitmenlerin ek eğitim alması gerekecek mi?
Evet. Ancak bu, hem NACE hem de SSPC’nin eğitim programlarında düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler yapmayı taahhüt ettiği için kuruluşlara katılmış olsun veya olmasın gerçekleşecektir. Bu çabaların bir parçası olarak, devam eden eğitmen eğitimi önemlidir. Kombine programların bir sonucu olarak gerekli olan özel eğitim ile ilgili olarak, hemen gerçekleşmez, ancak çakışan kurslar ve eğitim programları birleştirildikten sonra, eğitmenler daha önce çakışmayan alanlara odaklanan eğitim alacaklardır.

Mevcut eğitim lisansları ve anlaşmaları birleşik bir dernekte yürürlükte kalmaya devam edecek mi?
Eğitim ve öğretim programlarına olan talepteki beklenen büyümeyi karşılaması için mevcut lisans sahipleriyle ve eğitmenlerle çalışmaya devam edilecektir.

Kurslar nasıl ve ne zaman entegre edilecek ve sürece kim rehberlik edecek?
Kısa vadede derslerde değişiklik yapılmaz. Konu uzmanlarından ve personelden oluşan üye liderliğindeki görev grupları, çakışan programların nasıl etkileneceğini belirleyecek ve her iki programın da en iyisinin nihai ürüne dahil edilmesini sağlamakla görevlendirilecektir.

Mevcut eğitim programlarını güncelleme ve yükseltme ile ilgili mevcut girişimlere ne olacak?

NACE ve SSPC’yi birleştirmeye karar verildiğinde, kurslar ve eğitimin geliştirilmesi ve ilerletilmesine yönelik mevcut tüm çabalar, kombinasyon tamamlanıncaya kadar her kuruluş altında kesintisiz olarak devam edecektir. Tamamlandığında, bu girişimler yeni organizasyonlarda devam edecektir.

4. Standartlar ve Komiteler

NACE ve SSPC, dünya çapında referans verilen endüstriye saygı duyulan standartları geliştirmiştir. Aslında, kuruluşlar yıllar içinde 15 ortak standart, 2 ortak görsel kılavuz ve 6 ortak teknik makale gibi birçok standart üzerinde birlikte çalışmışlardır. Kombine bir organizasyonu göz önünde bulundurarak, bu tartışmalara liderlik eden üyeler, bunun tüm uluslararası üye topluluğunun, varlık koruma profesyonellerinin ve şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayan standartları geliştirmeye odaklanmanın yenilenmesi için bir fırsat olduğu konusunda hemfikirdir. Dernekler birlikte çalışarak tüm endüstri için standartların geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanması sürecini kolaylaştırabilir.

Mevcut standartlar bakım ve revizyonlarla ilgili olarak nasıl ele alınacak?

Kombine bir organizasyon oluşturma kararı alınırsa, mevcut standartlar mevcut süreç ve prosedürlere göre korunmaya devam edecektir. Standart yazma ve revizyon sürecini daha verimli hale getirmek için yeniden yapılandırma fırsatı olacak, böylece standart geliştirme daha hızlı, daha verimli ve endüstri değişikliklerine duyarlı olabilir.

Yeni nesil endüstri standartlarını ve en iyi uygulamaları ilerletmek için, üst düzey teknik uzmanlığın, varlık korumasında ortaya çıkan teoriyi uygulamaya koymak için bir foruma ve çerçeveye ihtiyacı vardır. Her iki kuruluş da güçlerini birleştirerek potansiyel olarak bu forumu yaratacaktır.

Yeni organizasyon çakışan standartları nasıl birleştirir?

Çakışan NACE ve SSPC programlarının en iyilerini verimli bir şekilde birleştirmek için, standartlar gibi farklı programlı alanlar için personele öneriler sağlamak ve destek sağlamaktan sorumlu olacak üye liderliğindeki program komitelerinin geliştirilmesinden oluşan bir model düşünülmüştür.

Hem NACE hem de SSPC standartları ve programları, program komitesine stratejik rehberlik sağlamaktan ve ilerlemeyi tekrar kurula raporlamaktan sorumlu bir kurul irtibatına sahip olacaktır.

Kaynak: www.sspc.org www.nace.org

Seda Ömercikoğlu Yüce, MICorr, PCS
Genel Müdür
STM Coatech