Cumartesi, Eylül 25, 2021

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın Gelişim ve Uygulanabilirliği

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 2010 yılında taraf olan ülkemiz, anlaşma hükümlerini yürürlüğe giren ulusal mevzuatla uygulamaya başlamıştır.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren, tüm faaliyet kollarında toplam 50 ton/m3 ve üzerinde Tehlikeli Maddeleri alan-boşaltan, gönderenyükleyen, ambalajlayan, taşıyan ve dolduran tüm işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmesi Türkiye’de zorunlu hale gelmiştir.

1 Ocak 2018 itibariyle de perakende satış yapan akaryakıt istasyonları ile kamu kurum ve kuruluşları için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etme zorunluluğu başlayacaktır.

ADR alanında önemli yönetmeliklerin birbiri ardına yürürlüğe girmesiyle beraber ülkemizde yeni bir sektör halini alan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, tehlikeli madde faaliyeti gösteren tüm firmalarda bilinçlenme ile birlikte güvenlik önlemlerini artırdığı gibi, iş güvenliği çalışmaları ve üretim kalitesini de üst seviyelere çıkarmaktadır.

Bunlar sadece yanıcı-yakıcı ürünler olarak dar bir alanda da sınırlı değildir. Birbirinden farklı 3000’in üzerinde madde, kendi içlerinde 9 sınıfa ayrılmıştır.

Bu sınıfların içerisinde de bazı alt sınıf grupları ve tüm sınıflarda tehlike derecesini bildiren birpaketleme grubu kavramıyla başlı başına kompleks bir çalışma olarak zorunlu bir uygulama mevcuttur.

Tehlikeli Maddeleri alan-boşaltan, gönderen-yükleyen ambalajlayan, taşıyan ve dolduran tüm firmaların öncelikle T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne gerekli başvuruyu yaparak bir “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” almaları ve bu belgeye en az bir Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ataması yapması gerekiyor.

Zorunluluk Temmuz 2015 ilebirlikte başlamış olsa da gerek sınırlı denetimler gerek yetişmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eksikliği ve gerekse 2018’e kadar muaf olunduğuna dair yanlış algı sebebiyle birçok firma konu hakkında yetersiz bilgiye sahip ve birçok eksikleri bulunmakta.

İş güvenliği konusu kelimelere sığdırılamayacak kadar derin ve kapsamlıdır. Bizde TMGD Tr Mühendislik olarak, sorumluluklarının farkında olan, kimya ve çevre mühendislerinden oluşturulmuş kadromuzla öncü pozisyonda çalışıyoruz.

İşin ciddiyetinin farkında ve verilebilecek en kaliteli hizmeti firmalara sunuyor, her geçen gün konunun gelişmesine katkı sağlıyoruz.TMGD

Bugün kimya, kozmetik, tekstil, boya, otomotiv, hastane ve gıda başta olmak üzere 18 farklı sektörde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ihtiyacını profesyonel kadromuzla, olabilecek en kaliteli hizmetle karşılıyor ve oluşan bu kompleks ile sektörde başı çeken kurumsal firmalardan/ biri olarak çalışıyoruz.

Çalışmaya başladığımız firma yetkilileri konuya ön yargı ile yaklaşsa da yapılan eğitim ve denetimlerle işin ehemmiyetinin farkına varıyor ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığının firmalara külfet değil kalite ve güvenlik getirdiğini benimsiyorlar.

Firmalar öncelikle yıllık Tehlikeli Madde Faaliyet miktarlarının doğru hesaplanması adına, konu hakkında bilgi ve tecrübeye sahip Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarından destek alarak işlemlerini başlatmalıdırlar.

Sonrasında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi başvurusunu yaparken belirleyecekleri faaliyet tarafları konusunda mutlaka dikkatli olmalılar ki daha sonra belgeyi tekrar güncellemek zorunda kalmaları maddi-manevi külfet yaratacaktır.

Bu aşamanın son halkası da Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının sistem üzerinden firmaya atanması ve karşılıklı onay vermesidir. Aktif çalışma sonrasında başlayacak olup oluşturulması gereken sistemler,verilmesi gereken eğitimler ve birçok yapılanma zaman içerisinde oturtularak firmanın gelişimine olumlu yönde katma değer sağlayacaktır.

Çalışmaların önemli bir kısmını kaplayan Tehlikeli Madde Faaliyet Raporu firmanın aldığı, sattığı, paketlediği, doldurduğu ve taşıdığı tehlikeli maddelerin bir takvim yılı içerisindeki miktarlarının (ton/m3) sistem üzerinden bildirilme işlemidir ve beyanı zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kültürünün geliştirilmesi sadece kaza sayılarında değil; kalite ve operasyonel verimlilik gibi proses aşamalarında da iyileştirme sağlar. Etkin uygulamaya geçen işletmeler, daha iyi finansal performans ile karlılıkta pozitif etki yaratır.

Okay Selçuk / Kimya Mühendisi ve Genel Koordinatör / TMGD TR Mühendislik / Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.