Çarşamba, Aralık 1, 2021

Tekstil Sektörü Sürdürülebilirliğe Ağırlık Veriyor

Tekstil Sektörü Sürdürülebilirliğe Ağırlık Veriyor

Türkiye’de İhracatçı Birlikleri arasında sürdürülebilirlikte öncü olan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2021 yılı ilk yarı ihracatlarının 750 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren 28 firmanın sürdürülebilirlik farkındalığını ölçtü.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş: “Her şeyden önce attığımız her adımda “neden” sorusunu sorup, “sürdürülebilir sorumluluk” çerçevesinde cevap aramalıyız. Sürdürülebilirliğin artık iş dünyasının yeni normu haline geldiği tartışmasız bir gerçek.

Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin bir bütünü olan AB Yeşil Mutabakatı; küresel iklim rejimini netleştiren bir dizi regülasyon ve politika paketi ile bütün tedarik zincirini şekillendiriyor.

sürdürülebilirlik

Bunlar arasında sürdürülebilir hammadde kullanmak, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, ambalajı azaltmak, yeniden kullanım, tedarik zincirinde adil işçilik uygulamalarını sertifikalandırmak, kadın yönetici sayısı, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi eğitimler, sivil toplum ile ilişkiler gibi daha birçok “döngüsel çözüm” yer alıyor.”

Firmaların Sürdürülebilirlik Karnesi Yenilikçilik ve İnovasyonun Yaşandığını Ortaya Koyuyor

EHKİB’nin üç yıldır sürdürülebilirlik temelli projeler ve atılımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Sertbaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Her adım kayda değer olduğu gibi ölçümleme ve şeffaflık; sektör çapında sürdürülebilir çözüm bulma rekabetini elbette ki artırıyor. Dünyada kurumsal sosyal sorumluluk raporu hazırlayan şirketlerin sayısı fazlalaşıyor. Sürdürülebilirlik Farkındalık Anketi çalışmamızı, sektörün gelişimi konusunda yapılacak çalışmalara bir temel, önemli bir referans noktası olarak görebiliriz.

Anketimiz 2021 yılı ilk 6 aylık ihracatımızın yüzde 51’ini gerçekleştiren firmalar tarafından yanıtlandı. Firmalarımızın yüzde 67’sinin yani her üç firmadan ikisinin kendi bünyesinde sürdürülebilirlik departmanı var. Firmalarımızın sürdürülebilirlik karnesi; sektörümüzün gelişmesi için ihtiyacımız olan yenilikçilik ve inovasyonun yaşandığını ortaya koyuyor.”

Döngüsel Ekonomi

Anketin ilk bölümünde firmaların ana ürün grubu, ihracat yapılan ilk üç ülke, çalışan sayısı, sürdürülebilirlik departmanı, sürdürülebilirlikle ilgili danışmanlık hizmeti alıp alınmadığının incelendiğini anlatan Sertbaş sözlerine şöyle sürdürdü: “İkinci bölümde çevresel, ekonomik ve sosyal boyutu ile ilgili farkındalık seviyesini belirlemek amacıyla sorular yöneltildi. Üçüncü bölümünde firmaların sahip olduğu belgeler sorgulandı.

Dördüncü bölümde ise gönüllü sürdürülebilirlik girişimlerine üyelikler, firma bünyesinde yürütülen projeler ve kullanılan sürdürülebilir materyaller ve üretim şekilleri baz alınarak bir sonuca varıldı. Firmalarımız sürdürülebilirlikte dünyada en önemli standartlardan; GOTS (Global Organic Textile Standard), OCS (Organic Content Standard), RCS (Recycled Claim Standard) gibi daha birçok uluslararası belge ve sertifikaya sahip. Aynı zamanda hepsi Sustainable Apparel Coalition, Global Compact gibi birçok uluslararası sürdürülebilirlik inisiyatifine de üye.” dedi.