Salı, Temmuz 23, 2024

TİM İnoSuit Toplantısı EİB’de Gerçekleşti

TİM İnoSuit Toplantısı EİB’de Gerçekleşti

Türkiye’nin katma değerli ihracatının artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülen İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı kapsamında düzenlenen İnoSuit Odağında Kurumsal İnovasyon Yönetimi İzmir Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi.

 

Türkiye ilk kez en inovatif 50 ülke arasına girdi

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Yönetim Kurulu ve TİM İnovasyon Komitesi Üyesi Birol Celep, Türkiye’nin 2021 yılında Küresel İnovasyon Endeksi’nde 41’inci sırada yer alarak ilk kez en inovatif 50 ülke arasına girmeyi başardığını vurguladı.

“Elbette ki bu başarıda “İnovasyon Geliştirme Programları”nın payı çok büyük. Bütün paydaşlarımızın oluşturduğu ortak akılla, geleceğe daha güçlü adımlar atıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak 2016 yılında başlayan İnoSuit Programımız; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmayı, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı hedefledi.

Ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirildi.” şeklinde açıkladı.

TİM Yönetim Kurulu ve TİM İnovasyon Komitesi Üyesi Birol Celep

52 ilden 612 firma başvurusu

Celep, “Programımız; firmaların ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine göre; İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvarda yapılandırıldı. Yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltildi.

2016 yılı Kasım ayından bu yana 12 Dönem başladı. 52 farklı ilden toplam 612 firma başvurusu alındı. Programın başlangıcından bu yana 63 farklı ilde yer alan 144 üniversiteden 988 mentor başvurusu alındı.” şeklinde belirtti.

 

Ege İhracatçı Birlikleri’nden 54 firmamızın başvurusu alındı

Tamamlanan 9 dönem ile birlikte 30 farklı ilde yer alan toplam 129 firma, 18 farklı ilde yer alan 38 üniversiteden 60 mentor programı başarıyla tamamladığını açıklayan Birol Celep sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tamamlanan 9 dönemde toplam 25 bin 520 saat mentorluk hizmeti verildi. Program başlangıcından şu ana kadar İzmir’den 62 firma başvurusu alındı, 48 firma eşleştirildi. Ege İhracatçı Birlikleri’ne baktığımızda ise; 54 firmamızın başvurusu alındı, 23 firmamız eşleştirildi ve 13 firmamız programını başarıyla tamamladı.

Ege İhracatçı Birlikleri üyesi firmalar arasından en fazla başvuru ağaç ve orman ürünleri ve makine ve aksamları sektörlerinden yapıldı. Kendi firmamı da İnoSuit Programına yönelttim ve iki dönemi başarıyla tamamladık. Program boyunca İzmir’den 75 mentor başvurusu alındı. 35 mentor eşleştirildi.”

 

İnovasyon harcamalarının ciroya oranı 3 katına çıktı

Celep, İnoSuit Programı ile birlikte Türkiye’deki inovasyon ekosisteminin kurulmasının sağlandığını, deneyim paylaşımı toplantıları ile Türkiye’nin dört bir yanında inovasyon odaklı mentorların bir araya getirildiğini belirtti.

“Ayrıca Tokat gibi bazı Anadolu illerinde inovasyon ekosistemi oluştu. Bu sistem sayesinde Anadolu’dan katılımlar arttı. Program ile bir firmamız inovasyon harcamalarının ciroya oranını 3 katına çıkardı. Bir firma hibelerden sağlanan bütçenin toplam inovasyon harcamasına oranını yüzde 50’ye çıkardı.

Bir firma İnovasyon projelerine aktif katılım gösteren çalışan sayısını iki katına çıkararak 300’e yükseltti. Dış paydaşlarla ortak yapılan ürün geliştirme proje sayısı bir firmada iki katına çıktı.”

Birol Celep, “Programı tamamlayan firmaların yenilikçi fikir sayısı, yenilikçi fikirlerden projeye dönüşen fikir sayısı, başarıyla tamamlanan inovasyon projeleri sayısı, inovasyon etkinliklerine ve fikir üretme süreçlerine yüksek sayıda katılım gösteren firma çalışanı sayısı, inovasyon projelerine aktif katılım gösteren çalışanların sayısı, dış paydaşlarla ortak yapılan ürün geliştirme projeleri sayısı, hibe destekli inovasyon projelerinin sayısı, hibelerden sağlanan bütçenin toplam inovasyon harcamasına oranı, inovasyon harcamalarının ciroya oranı, yeni ürün satışlarının ciroya oranı, inovasyon gelirinin inovasyon harcamalarına oranı, patent sayısında yüksek bir ivme kaydettiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Yoğun katılım bekliyoruz

Celep, “Ortalama 1,5 dolar seviyesinde olan ihracatımızın kilogram fiyatını İnovasyon, Ar-Ge ve Tasarım ile 3 dolar ve üstüne çıkarabiliriz. Türkiye’nin ihracatında katma değerli ürün ihracatının payı yüzde 4 seviyesinde. Bu oranı hızla yüzde 25’e çıkarmamız gerekiyor. İnovasyon mühendislerle veya bilim insanlarıyla ya da yeni ürün geliştirme bölümleriyle sınırlı bir olgu değildir.

Süreçlerle de inovasyon yapılabilir. Farklılık, değişim dediğimiz şey çığır açıcı bir boyutta ya da günlük bir gelişimle de olabilir. Yeni dönemde “İnoSuit – İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi”ne firmalarımızın yoğun katılımını bekliyoruz.” şeklinde ifade etti.

Kurumsal inovasyon yönetimi ve İnoSuit hakkında sunum yapan  İnoSuit Programı Akademik Koordinatörü Dr. Merih Pasin, inovasyon ve Ar-Ge’nin farklı kavramlar olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

“İnoSuit Programında 6 boyutlu bir kurumsal inovasyon yönetimi gerçekleştiriyoruz; inovasyonun stratejik altyapısı, inovasyonun yönetişim altyapısı, inovasyonun kültürel altyapısı, fikirden uygulamaya projelendirme, açık inovasyon ve işbirlikleri, inovasyonun finansmanı ve değerlendirme olarak sıralayabiliriz. Bunun sonucunda da sürdürülebilir inovasyon performansı ortaya çıkıyor.” dedi.

TİM Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik Şubesinden Gülçin Yetkin de Odaklı İnoSuit Programı İdari ve Finansal Süreçlerle ilgili sunum yaptı.

Odaklı İnoSuit Programı’na katılan Jantsa OPEX Yöneticisi Yalçın YÜR, Jantsa Kalite Güvence ve Yönetim Sistemleri Müdürü İlknur TOK ise firma deneyimlerini paylaştı.

Yür, Jantsa’nın Jantsa halihazırda İhracat Şampiyonları kulvarında olduğunu ve 11 aydır İnoSuit Programında yer aldıklarını söyleyerek, inovasyon stratejilerinin 4 ana başlığı; teknoloji yönetimi, açık inovasyon yönetimi, kurumsal inovasyon sistemi, işletme kültürü ve insan sermayesi yönetimini içerdiğini söyledi.

TİM İnoSuit Toplantısı EİB'de Gerçekleşti

İnoSuit Programıyla Inoex çalışma grubu oluşturduklarını açıklayan Jantsa Kalite Güvence ve Yönetim Sistemleri Müdürü İlknur TOK ise İnoSuit Programı ile birlikte bütün projeleri operasyonel ve inovasyonel olarak ikiye ayırdıklarını, 7 Proje 7 Proje Lideri 50 ekip üyesi ile; bölüm çalıştayları, kritik problem havuzu, aksiyon sonrası tanıtım, çözüm atölyeleri, odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Katma Değer Odaklı İnoSuit kulvarında çalışmalarını sürdüren, ikinci dönemine devam eden Kent Kart Ar-Ge İnovasyon Bölüm Yöneticisi Dilek ÇETİN TULAZOĞLU, Kent Kart Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sezai ÇAM da tecrübe paylaşımı bölümünde yer alan diğer firmalardı.

Kent Kart Teknik Genel Müdür Yardımcısı Sezai ÇAM, ise firmalarının marka, strateji, inovasyon, kalite ve güvenlik standartları, süreç, insan gücü, kapasite ve finansman proseslerini anlattı.

İnoSuit Programının mentorlerinden Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Etkileşimi ile ilgili sunum yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet GENÇER, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin dijital dönüşüm ölçeği boyutlarını müşteri ilişkileri ve pazarlama operasyonları, siber güvenlik, veri yönetimi araçları, dış ortam, insan kaynakları, yatırım ve finans operasyonları, lojistik ve tedarik zinciri operasyonları, organizasyonel, ortaklık ve paydaşlar, ürün geliştirme süreci, üretim operasyonları, strateji, teknolojik kaynaklar ve üst yönetim olarak sıraladı.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Öne çıkan haberler