TOTAL Yeni İklim Hedefini Belirledi

22 Haziran 2020

TOTAL, gerçekleştirdiği duyuruda küresel üretim faaliyetleri ve müşterileri tarafından kullanılan enerji ürünleri genelinde toplumla birlikte 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıkladı. Bu hedef, faaliyetlerinin entegre bir parçası olarak petrol ve doğal gaz, düşük karbonlu elektrik ve karbon nötr çözümlerle TOTAL’i geniş kapsamlı bir enerji şirketi haline getirme stratejisi ile destekleniyor. TOTAL, bu düşük karbon stratejisinin, hissedarları için uzun vadeli değer yaratan bir rekabet üstünlüğü sağladığını düşünüyor.

2015 yılından beri uygulanan ve halihazırda sağlanan yüzde 6’lık azalma ile Kapsam 3 ortalama karbon yoğunluğunun azaltılmasında lider aktörlerden biri olan TOTAL, şimdi de Kapsam 3 ortalama karbon yoğunluğunu 2050 yılına kadar 27,5 GCO2/MJ’nin altına indirme hedefiyle büyük aktörler arasında bu konuda en yüksek hedefi koyan şirket oldu.

turkchem tv

Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné: “Enerji piyasaları, iklim değişikliği, teknoloji ve toplumsal beklentiler nedeniyle değişiyor. TOTAL, daha az emisyonla daha fazla enerji sağlamayı başarmayı taahhüt ediyor. Enerji geçişi sürecinde ilerleme kaydederken hissedar değerini artırma konusunda da kararlıyız. Bugün, toplumla birlikte 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı yeni İklim Hedefimiz olarak açıklıyoruz. Yönetim Kurulu, TOTAL’in global yol haritasının, stratejisinin ve eylemlerinin Paris anlaşmasının hedefleriyle tutarlı olduğuna inanıyor.

İklim Eylemi 100+’da olduğu gibi yatırımcılarla etkileşimin ve şeffaf diyalogun olumlu bir rol oynadığını kabul ediyoruz.

TOTAL’in cazip ve güvenilir bir uzun vadeli yatırım olarak kalması için hissedarlarımızın ve daha geniş anlamda toplumun güveninin şart olduğunu biliyoruz ve ancak dünya standartlarında bir yatırım olarak kalarak düşük karbonlu bir geleceğe ulaşmada etkili rol oynayabiliriz.

Bu nedenle çalışanlarımız emisyonlarımızı azaltma, ürünlerimizi iyileştirme ve yeni düşük karbonlu faaliyetler geliştirme fırsatlarını tespit etmek için harekete geçmiş durumda.” dedi.

Pouyanné sözlerine şöyle devam etti: “AB, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefini belirleyerek diğer bölgelerin de zaman içinde karbon nötr hale gelmesine zemin hazırladığından, TOTAL Avrupa’daki tüm faaliyetlerinde nötr olma taahhüdünde bulunuyor. Bir Avrupa şirketi olmayı seçerek, Avrupa’da örnek bir kurumsal vatandaş olmayı istiyor ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için AB’ye aktif destek veriyoruz. TOTAL, enerji kullanımını karbonsuzlaştırmak için diğer şirketlerle iş birliği yapıyoruz.

2025 yılında 25 GW’lık brüt yenilenebilir enerji kapasitesi hedefini teyit ediyor ve yenilenebilir enerjiler alanında lider bir uluslararası aktör olmak için faaliyetlerimizi genişletmeye devam ediyoruz.

Halihazırda sermaye yatırımlarımızın yüzde 10’undan fazlasını düşük karbonlu elektriğe tahsis etmekteyiz ve bu büyük aktörler arasındaki en yüksek orandır.

Enerji geçişine aktif olarak katkıda bulunmak için düşük karbonlu elektriğe ayırdığımız sermaye yatırımlarını 2030’a kadar veya daha önce yüzde 20’ye çıkaracağız.” şeklinde konuştu.

Total Turkey Pazarlama Genel Müdürü Emre Şanda ise konu ile ilgili olarak şu açıklamayı gerçekleştirdi: “Total Turkey Pazarlama olarak sera gazı emisyonunu azaltmak, çevrede bıraktığımız izleri değerlendirmek ve azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak adına düşük emisyon özellikli LowSAPS motor yağlarımız ve FE (Fuel Economy) özellikli yakıt ekonomisi yapan motor yağlarımız ile katkıda bulunuyoruz.

Motor yağlarımız benzer rakip ürünlere kıyasla daha az hava kirliliğine neden oluyor. Ürünlerimiz ayrıca yakıt verimliliğini artırarak çevreye de katkı sağlıyor. Bu durum araçların fosil yakıt tüketimini ve karbon ayak izini de azaltıyor” dedi.