Cumartesi, Haziran 22, 2024

Turkchem dergisi 100 sayıdır kimya endüstrisinin yanında

100. SAYI ÖZEL RÖPORTAJLAR

 

Cengiz Yaman
CEO – Genel Müdür
Artkim Group

“Kimya sektörüyle birlikte başardık”

Bu yazıyı büyük bir gurur ve minnettarlık duygusuyla kaleme alıyorum. Bugün sadece bir dönüm noktasını değil, aynı zamanda 18 unutulmaz yılı ve 100. sayımızın yayınlanmasını kutluyoruz. Turkchem dergimizi yayınlamaya başladığımızda, ilham verecek, bilgilendirecek ve bağlantı kuracak bir platform yaratma vizyonuyla yola çıkmıştık. Geriye dönüp baktığımızda, ne kadar yol kat ettiğimizi görmek yüreklendirici.

Turkchem markası ve dergisinin, Artkim Group’un sektördeki etkili varlığının oluşmasında son derece etkili olduğunu belirtmek isterim. Turkchem dergisiyle başlayan yolculuğumuz, prestijli Turkchem fuarıyla devam etti ve bugün, bu fuardan doğan ve başarıyla düzenlemekte olduğumuz 10’dan fazla ihtisas fuarına dönüştü. Medyanın gelişen ortamında
yol aldık, dijital dönüşümleri kucakladık ve takipçilerimizin değişen ihtiyaçlarına uyum sağladık.

Kimya sektörüne sunduğumuz hizmetler Turkchem TV, Turkchem Haber Portalı ve mobil
uygulaması ve Turkchem E-bülteni ile genişledi. Bu platformlar, Türkiye’nin kimya endüstrisini hem ulusal hem de uluslararası arenada toplu olarak sergiliyor ve tanıtıyor.

Başarımız kolektif bir başarıdır. Yetenekli ekibimizin -yazarlar, editörler, tasarımcılar ve perde arkasında çalışan sayısız kişinin- sıkı çalışması ve özverisinin sonucudur. Bizi her sayımızda destekleyen okurlarımızın güveni ve sadakatidir. İş birlikleri sayesinde büyümemizi ve yenilikler yapmamızı sağlayan reklam verenlerimizin ve ortaklarımızın
katkılarıdır. Her birinize en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Yolculuğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki daha birçok kilometre taşını sizlerle birlikte aşmayı diliyoruz.

 

Adil Pelister
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
Yönetim Kurulu Başkanı

“Turkchem dergisi sektör için önemli bir kaynak”

Turkchem dergisi, Türkiye’deki kimya sektörü için değerli bir bilgi kaynağı ve buluşma noktası olarak önemli bir rol oynuyor. Sektördeki güncel gelişmeleri takip etmek isteyenler için kapsamlı bir içerik sunan Turkchem aynı zamanda sektör profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlıyor. 18 yıllık kesintisiz yayın hayatıyla güvenilirliğini ve sektördeki
köklü konumunu pekiştiren Turkchem’in daha uzun yıllar boyunca sektöre kaynak olmasını ümit ediyorum.

Turkchem’in, ülkemizin kimya sektöründeki yeniliklerin ve trendlerin takip edilmesine yardımcı olduğuna inanıyorum. Bu sayede sektördeki aktörler arasında iletişimi güçlendirmeye ve iş birliği olanaklarını arttırmaya destek olduğunu düşünüyorum. 100’üncü sayısına ulaşan derginin bizlere ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Türk kimya sektörünün gelişimi için öncelikle, yatırımın teşvik edilmesi ve altyapının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Yatırımcılara cazip teşvikler sunularak, sektöre olan güvenin artırılması ve yeni tesislerin kurulması teşvik edilebilir. Sektörümüz üretimde hammadde ve ara mamul bakımından yüzde 70 dışa bağımlı ve bu oran plastik mamullerinde yüzde 90’ı buluyor.

Dolayısıyla ülkemizde dışa bağımlılığımızı azaltacak, petrokimya başta olmak üzere yeni yatırımlara ihtiyaç var. Kimya sanayiinde katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji ile üretilen, stratejik önemi haiz ürünlerin üretimi desteklenmesi gerekiyor. Kimya sanayiinin ihtiyaç duyduğu aynı zamanda ithal bağımlılığının azaltılması bakımından kamu yararına olacak büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesi desteklenmeli.

Üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak için Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi gerekiyor. Yenilikçi ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, sektörün rekabet gücünü artıracaktır. Ayrıca, dijitalleşmenin sektördeki rolü giderek artıyor. Dijital teknolojilerin
kullanımıyla üretim süreçleri optimize edilebilir ve verimlilik artırılabilir.

Diğer yandan, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik kimya sektörümüzün en önemli gündem maddelerinden biri. Çevre dostu üretim yöntemleri benimsenmeli ve atık yönetimi gibi konulara daha fazla önem verilmeli. Bu konuda hazırladığımız “Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı” raporumuz ile firmalarımıza yol gösteriyoruz. Devletimizin
bu konudaki desteklerinin artmasını ve ihracatçılarımızın yararlanmasını bekliyoruz.

Ayrıca sürdürülebilirlik temelinde, 2030 vizyonumuz kapsamında, yepyeni bir kimya ekosistemi kurmak için hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’de bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezimizi bu yıl faaliyete geçirmek üzere son hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Merkezimizin faaliyete başlaması ile birlikte cari açığın kapanmasına ciddi bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte ülkemizde devletimizin katkıları ile Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması sektörümüzü dünyada bir üst noktaya taşıyacaktır. Bu adımların Türk kimya sektörünün daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacağını düşünüyorum.

 

Andre Yanço
CEO & Genel Direktör
Metrohm Turkey

“Turkchem dergisi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz”

Metrohm Turkey olarak, başta Turkchem Fuarı ve Turkchem dergisi olmak üzere Artkim Group / Chem Media ile çeşitli kanallarda 18 yılı aşkın bir süredir yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Turk-Chem Dergisi, kimya sektörü ve birçok alt kolu ile ilgili güncel yerel ve global gelişmeleri izleyebildiğimiz lider basılı ve dijital haber mecrası olmanın yanı sıra, bizler gibi yüksek teknolojili kimyasal analiz enstrüman ve uygulama üreticileri ile sektör
paydaşlarını bir araya getiren ülkemizin önde gelen endüstri platformu niteliğini taşıyor.

Uzun yıllardır süregelen bu yolculukta birlikte çalıştığımız Turkchem Dergisi ve Chem Media ekibini başarılarından dolayı kutluyor, nice 100. sayılara birlikte olmayı diliyoruz. Ülkemiz toplam ihracatında ikinci en büyük paya sahip olan kimya sektörü, son yıllarda ülkemizin tedarik zincirleri açısından coğrafi konumu ve maliyet avantajlarının yanı sıra, sektörde gerçekleşen teknolojik inovasyonlar ve yerel mevzuatlarda yapılan düzenlemeler sonucunda önemli bir büyüme hızına ulaştı.

Sektörümüzün global pazarda gelişimini devam ettirebilmek için, küresel kimya trendleri ile uyumlu teknolojik inovasyon (Ar-Ge, endüstri 4.0, dijitalizasyon, vb.), ithal ham madde bağımlılığının azaltılması, üretim kalitesi ve yetkinlik odaklı iş modelleri, rekabetçi ürün ve hizmet portföyü düzenleme, sürdürülebilirlik (enerji, su kullanımı ve emisyonları azaltma, net sıfır hedefleme, vb.), güçlü ve verimli tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası pazar aktörleri ile etkin işbirliği gibi anahtar konularda yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.

 

Aylin Zakuto
Genel Müdür
IMCD Türkiye

“Turkchem dergisi bilimsel bilgiye katkıda bulunuyor”

18 yıldır kimya sanayiinin nabzını tutan Turkchem dergisi kimya alanındaki araştırma ve geliştirmeleri destekleyerek bilimsel bilgiye katkıda bulunmaya devam ediyor ve sektörümüz için önemli bir yere sahip. IMCD Türkiye olarak 100. Sayısı ile başarısını
perçinleyen Turkchem dergisini yürekten kutluyoruz! Derginin bugünlere gelmesinde ve bu önemli kilometre taşının başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen tüm dergi çalışanlarını da tebrik ederiz!

Dünyanın sınırlı kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanarak ekonomik, çevresel ve sosyal ihtiyaçlarımızı dengelemek, bunu yaparken çevre üzerindeki etkilerimizi en aza indirmek ve daha azıyla daha fazlasını yaratmak üzere bir işleyişi benimsemenin önemine inanıyoruz.

IMCD, kimya endüstrisinin değer zincirinde aktif rol oynayan bir şirket olarak çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği benimseyerek ticaret yapmayı önemsiyor. Bu minvalde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri
geliştiriyoruz. Genel olarak trend analizlerimizde sağlıklı, sürdürülebilir ve karbon emisyon
azaltıcı ürün gruplarına odaklanıyoruz.

Trendleri yakından takip ederek, portföyümüzü bu trendler doğrultusunda güncelliyor ve müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz. Dünyadaki IMCD laboratuvarları ve temsilcisi olduğumuz tedarikçilerimiz ile ortak projeler yürütüyor, diğer laboratuvarlarımızın sinerjisi ile de müşterilerimize yenilikçi çözümler üretebiliyoruz.

 

Onur Kipri
Genel Müdür
Akkim Kimya

“Turkchem dergisi inovatif ve yeni nesil temalarla buluşturuyor”

2006 yılından beri sektöre son derece nitelikli katkıları ile yayın hayatını aralıksız olarak sürdüren Turkchem dergisini çok beğeniyor ve faydalanıyoruz. Dergi içerikleri hem sektördeki gelişmeleri iyi takip etmemizi sağlıyor hem de inovatif ve yeni nesil temalarla tanışmamızı sağlayarak Ar-Ge faaliyetlerimiz için ufuk açıcı oluyor. Bu vesile ile Turkchem’e teşekkür ederim.

Türkiye’de ürün yaşam döngüsünde daha fazla tüketim tarafına yakın ürünler üretiliyor. Türkiye’de değer zincirinin ancak 3. veya 4. seviyesinde üretim yapabiliyoruz. Bu da petrol veya doğalgaz rafinasyonundan başlayarak yukarıdaki 2-3 basamakta yer alan tüm hammadde grubuna bağımlı olduğumuz anlamına geliyor. Basamağın en üst seviyesindeki
tesisler Türkiye’de olmadığı için ve bu yatırımların yapılması zor olduğu için bu cari açığın
kapatılması çok da mümkün görünmüyor.

Bizler Akkim olarak bu olumsuzluğu inovatif ürünler üreterek, ekolojik ürünler tarafındaki Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık vererek aşmaya çalışıyoruz. Öte yandan daha çok yerli kaynaklara dayalı üretim yapabileceğimiz alanları belirleyip yatırımlarımızı bu alanlara kaydırmaya çalışıyoruz. Son olarak gerçekleştirdiğimiz epoksi reçine tesisi yatırımımız
bu kapsamda bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor.

Çünkü epoksi reçine üretimimizin %50’nin üzerinde yerli katkıyla gerçekleşmesi planlanıyor. Sektörde bu şekilde önlemler alınması, orta büyüklükte yatırımlarla desteklenmesi, küçük de olsa cari açık sorununa katkı sağlayabilir.

 

Bülent Konca
Genel Müdür Yardımcısı
MG International Fragrance Company

“Turkchem dergisi yenilikçi çözümlerin gelişmesine olanak tanıyor”

18 yıldır yayın hayatına devam eden Turkchem dergisinin 100. sayısını kutluyor ve kimya sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynadığı için tebrik ediyorum. Türkiye’nin kimya alanındaki bilimsel, teknolojik ve endüstriyel gelişmelerini paylaşan, araştırmacıları bir araya getirerek sektörün gelişimine katkıda bulunan dergi; aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşımını da teşvik ediyor, endüstrideki uygulamalara yansıyan yenilikçi çözümlerin gelişmesine olanak tanıyor.

Sektördeki çoğu güncel gelişmeleri takip etmeye olanak tanıyan dergi, okuyucularına
sektördeki son trendler hakkında da bilgi sahibi olma imkanı veriyor. Tüm bunlarla birlikte
sektöre verdiği katkılar çok kıymetli. MG International Fragrance Company olarak, Turkchem dergisinin yayın hayatına nice uzun yıllar devam ederek Türk kimya sektörünün gelişimine katkıda bulunmasına tanık olmayı diliyoruz.

Kimya endüstrisi, yenilikçi ürünler ve temel maddeler aracılığıyla hayatımızın her alanını etkiliyor. Türkiye’nin kimya sektörü, özellikle üretim ve yatırım alanlarında önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Türk kimya sektörü, sürdürülebilir kaynakları kullanarak geleceğe emin adımlar atmalı. Kimya sektörü katma değeri yüksek bir sektör. Bu nedenle
inovasyon ve AR-GE açısından yatırıma çok açık bir alan.

Stratejik konumuyla Türkiye, küresel kimya pazarında kilit bir oyuncu, teşviklerin artırılması üretim kapasitesini ve inovasyonu artırabilir. Buna ek olarak, markalar, sektördeki gelişimi
desteklemek için doğal ürünlere yönelik artan talep de dahil olmak üzere pazarlama dinamiklerini ve tüketim eğilimlerini anlamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Öne çıkan haberler