Cumartesi, Eylül 25, 2021

Yerli Üretim Tarımın Geleceğinde Önemli Rol Oynuyor 

Çiftçilik mesleğine ve sorunlarına dikkat çekmek, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. 14 Mayıs aynı zamanda Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun (IFAP) da kuruluş tarihi.

TÜİK verilerine göre 2020 yılında ülkemizdeki 15 yaş üstü, 4 milyon 716 bin kişi tarımda istihdam ediliyor. Çiftçilik nesilden nesle devam eden bir meslek görünümündeyken şehirleşme, kırsal yaşam koşullarının ağırlığı, gençlerin tarımsal üretimden uzaklaşması gibi birçok etken nedeniyle ne yazık ki tarımsal istihdam rakamları yıllar içinde azalıyor.

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş: “Yaz, kış demeden her türlü zorluğa karşın emeklerini ortaya koyan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günlerini kutluyorum” dedi. Türkiye’nin farklı illerinde sözleşmeli tarım yaptıklarını belirten Gümüş, Türkiye’de üretimi yeterli seviyede olmayan ürünler dışındaki tüm ürünlerini yerli üreticilerden sağladıklarını, önümüzdeki yıllarda tarıma ve çiftçilere verdikleri desteklerin artarak süreceğini ifade etti.

Hasan Gümüş sözlerine şöyle devam etti: “Küresel iklim değişikliğinin meydana getirdiği olumsuz sonuçlar, aşırı yağışlar ve kuraklık, su kaynaklarının azalması gibi sorunlar her geçen gün tarımsal üretim üzerindeki baskısını artırıyor.

Bu sorunların üzerine eklenen Covid-19 pandemisi, dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasına sebep oldu. Tarımsal üretim ve gıda arzının sürekliliğinin sağlanması küresel ölçekte bir mesele olarak önümüzde duruyor.

Pandemi aynı zamanda yerli üretimin ne denli önemli olduğunu da bir kez daha gösterdi. Bugünden başlayarak tarımda yerli üretimin artırılmasına yönelik stratejilerin uygulamaya koyulması, ülkemizin tarımsal ürünlerde kendi kendine yetebilmesi ve gıda arzının güvenceye alınması bakımından büyük önem taşıyor. Tarımın beşiği olan Anadolu’nun bereketli toprakları, çiftçilerimizin emeği ile ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek zenginliğe sahip. Diğer yandan dünyanın içinde bulunduğu şartlar, tarımsal ürün ihracatının da özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacağına işaret ediyor.” dedi.

Gençlerin tarıma ilgilerinin artırılması gerektiğini ifade eden Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümü: “Ülkemizde tarım istihdamı ve tarım alanlarının azalması önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Tarımın ve çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik adımlar atılması ve gençlerin tarıma özendirilmesi ile bu sorunların aşılabileceğine inanıyoruz.

Pandemi yaşamdaki önceliklerimizi hepimize tekrar hatırlattı. Gıda yoksa, tarım yoksa yaşam da yok. Çiftçilerimizin emeğinin önemini daha iyi anladık. Gençlerin de bu alandaki fırsatları fark etmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Teknolojideki ilerlemelerin büyük avantajlar sağladığı günümüzde, çiftçilerimizin teknolojiye uyumları ve verimlilik artışı getiren modern üretim yöntemlerine geçişleri de ülkemizde tarımın geleceği açısından üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu. Gençlerin tarıma ilgisinin artması ve çiftçiliği bir meslek olarak görmeleri bu dönüşümü kolaylaştıracaktır.” dedi.