Yansıma Önleyici Kaplamalar

09 Nisan 2018

 

Hazırlayan: B. Serhat Cengiz

Yansıma önleyici veya yansıma önleyici (AR) kaplama, yansımayı azaltmak için lenslerin ve diğer optik elemanların yüzeyine
uygulanan bir optik kaplama türüdür. Tipik görüntüleme sistemlerinde, daha az ışık kaybedildiği için verimliliği artırır. Teleskop
gibi karmaşık sistemlerde, yansımalardaki azalma, görüntü ışığının ortadan kaldırılmasıyla görüntünün kontrastını artırır. Bu,
gezegensel astronomide özellikle önemlidir. Diğer uygulamalarda, birincil fayda, kullanıcının gözünü diğerlerine daha görünür
kılan gözlük camları üzerindeki bir kaplama veya bir gizli görüntüleyicinin dürbünü veya teleskopik görüntünün ışıltısını azaltmak
için bir kaplama gibi bir yansımanın kendisinin ortadan kaldırılmasıdır.

Birçok kaplama, birbirini izleyen zıt kırılma indisi katmanlarına sahip saydam ince film yapılarından oluşur. Katman kalınlıkları,
arayüzlerden yansıyan kirişlerde yıkıcı girişimi ve karşılık gelen iletilen ışınlarda yapıcı parazit oluşturmak için seçilir. Bu, yapının
performans değişimini dalga boyu ve olay açısı ile yapar, böylece renk efektleri genellikle eğik açılarda görünür. Bu kaplamaları
tasarlarken veya sipariş ederken bir dalga boyu aralığı belirtilmelidir, ancak nispeten geniş bir frekans aralığı için iyi bir
performans elde edilebilir, genellikle bir IR, görünür veya UV seçeneği sunulur.

Uygulamalar
Yansıma önleyici kaplamalar, ışığın optik bir yüzeyden geçtiği ve düşük kayıp veya düşük yansıma arzu edildiği çok çeşitli
uygulamalarda kullanılır. Örnekler, düzeltici lensler ve kamera lensi elemanları üzerindeki parlama önleyici kaplamaları ve güneş
hücreleri üzerindeki yansıma önleyici kaplamaları içerir.

Yansıma Önleyici

45° ve 0° ‘lik bir açıyla gösterilen yansıma önleyici kaplanmış bir cam.

 

Düzeltici Mercekler
Optisyenler “yansıma önleyici lensler” önerebilir, çünkü azaltılmış yansıma lenslerin estetik görünümünü artırır. Bu tür lenslerin
genellikle parlamayı azalttığı söylenir, ancak azalma çok azdır. Yansımaları ortadan kaldırmak, biraz daha fazla ışığın geçmesine
izin verir, kontrast ve görme keskinliğinde hafif bir artış sağlar. Antireflektif oftalmik lensler kum, su ve yollar gibi yüzeylerden
yansıyan güneşin görünen parlamasını azaltan (emilimle) polarize lenslerle karıştırılmamalıdır. “Yansıma önleyici” terimi, lensin
kendisinden gelen ışığın kaynağı ile değil, lensin yüzeyinden gelen yansımayla ilgilidir. Birçok yansıma önleyici mercek su ve gresi
iten ve temiz tutmayı kolaylaştıran ek bir kaplama içerir. Anti-yansıma kaplamaları, yüksek indeksli lensler için özellikle uygundur,
çünkü bunlar, kaplama olmadan, daha düşük ışıklı bir objektife (Fresnel denklemlerinin bir sonucundan) daha fazla ışık yansıtır.
Yüksek endeksli lensleri kaplamak genellikle daha kolaydır ve daha ucuzdur. Antireflektif kaplamalar genellikle substratın
yüzeyindeki yansımalar ile ilişkili görüntü bozulmalarını azaltmaya yardımcı olmak için mikroelektronik fotolitografide kullanılır.
Farklı türdeki yansıma önleyici kaplamalar, fotorezistten önce veya sonra uygulanır ve ayakta kalan dalgaları, ince film karışmasını
ve speküler yansımaları azaltmaya yardımcı olur.

Kaynakça 
• Hecht, E. (1987). Optics (2nd ed.). Addison–Wesley.
• “Thin-film spatial filters,” (PDF). Retrieved 2007-05-30.
• “Market Report: Global Optical Coatings Market”. Acmite Market Intelligence.