İlaç Sektöründe İlk Yarı Performansı

24 Eylül 2019

KPMG Türkiye’nin, Türkiye’de ilaç sektörünün ilk yarı performansını değerlendirdiği Sektörel Bakış çalışmasına göre sektördeki büyüme temposu, yıl başından bu yana güçlü şekilde sürüyor.

Bir süredir ilaç pazarındaki reel satışların görece ılımlı artıyor ve büyüme büyük ölçüde fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Eczacılık sektöründe ciro artışına ilişkin veriler beklentilere uygun olarak güçlü bir performansa işaret ediyor.

Sağlık sektöründe yerelleşme ve ihracat bu süreci desteklerken, bu eğilimlerin kalıcılığını sağlamak açısından sektörün ilaçların etken maddelerinde de dışa bağımlılığı azaltacak üretimi yapmaya başlaması büyük önem taşıyor. Bunun için de sektörün Ar-Ge harcamalarına verdiği önemi ve sabit yatırımları artırması gerekiyor.

Rapordan öne çıkan satırbaşlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
İbre Yukarı Yönde

• Dünyada 2018 yılında ilaç sanayine yönelik harcamalar 1 trilyon 200 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşirken, önümüzdeki 5 yıllık dönemde gerek talep gerekse yatırım eğilimlerinin yüksek oranda süreceği öngörülüyor.

Ancak iş süreçlerine gelen kamu müdahaleleri ve yüksek Ar-Ge harcamaları, sektörün temel zorlukları olarak öne çıkıyor.

134 İlaç Pazara Girdi
• Yılın ilk üç ayında toplam 134 ilaç pazara girerken, 114 adeti yurt içinde imal edilen eşdeğer ilaçlar oldu.

Temel Eczacılık Ürünleri İmalatının Büyüme Hızı Yüzde 15,6

• Sanayi üretimi içinde temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı yerli ürün kullanma eğiliminin artmasından fayda sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda sektörün 2018’deki yüzde 7,3’lük ortalama büyüme temposu 2019 ilk beş ayında da güçlü şekilde sürdü. İlk çeyrekte yüzde 13,2 olan sektörün yıllık büyüme hızı ilk 5 ay ortalamasında yüzde 15,6’ya ulaştı.

Ciro Artışı Yüzde 31
• Türkiye ilaç sektörü 2018’de değer ölçeğinde yüzde 26,1 büyüyerek, 30,94 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Kutu ölçeğinde ise yüzde 3,6 artışla 2,30 milyar kutu satış gerçekleşti. 2019 ilk çeyrekte ise, geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 27,5, kutu olarak ise yalnızca yüzde 0,4 büyüme kaydedildi.
• Sektörün yurt içi yıllık ciro artışı, 2018’de yüzde 24,1, 2019 ilk beş ayda ise yüzde 31,0 ile reel olarak güçlü bir artışa işaret etti.

Sağlık Turizminin Önemi Artıyor

• Sağlık turizminin her geçen gün güçleniyor olması, Türk ilaç sektörünü de destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Potansiyeli Yüksek

• Orta vadede sektörde lisanslama sürecindeki zorluklar, ilaç kullanımında bilincin gelişmesi ve kamu otoritelerinin düzenlemeleri sektörün dinamizmini sınırlıyor. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler ve yüksek Ar-Ge harcamaları sektörün maliyetleri  üzerinde baskı oluşturuyor.

Ancak özellikle Türkiye gibi gelişen pazarlar (pharmerging markets), demografik etkilerden dolayı yüksek potansiyel taşımaya devam ediyor.


Hakan Orhan

İlaç ve Sağlık Sektör Lideri
KPMG Türkiye