DENSURF Ürün Grubu ve Isıya Dayanıklı Reçineler

29 Eylül 2020

Boya üretim teknolojilerinde boyanın özelliklerini geliştirmek veya oluşabilecek problemlerin giderilmesinde silikon bazlı polimerler su ve solvent bazlı sistemlere uygun olarak sık kullanılmaktadır.

Silikonların boya reçetelerindeki kullanım alanları

• DENSURF HR serisi, yüksek sıcaklık ve korozyon dayanımı gerektiren metal boyalarına özel bağlayıcı silikon reçineler,

• DENSURF AF serisi, farklı boya türleri için geliştirilmiş mikro ve makro köpük kesiciler ve hava atıcılar,

• DENSURF SM serisi, boya yüzey özelliklerini geliştiren ve boya kusurlarını önleyen silikon bazlı yüzey aktifler,

• Sentetik hammerton boya üretiminde kullanılan silikon bazlı katkılar,

•İç ve dış cephe boyalarında su itici özellik veren silikon emülsiyonları ile dış cephe boylarında tercih edilen yüzeyin hava almasını sağlayan silikon reçine emülsiyonları.

Silikon Reçineler ile Yüksek Sıcaklık Dayanımı

Sıcaklığa dayanıklı solvent bazlı boya üretiminde metil silikon reçineler ve fenil/metil silikon reçineler kullanılmaktadır. Fabrika bacaları, ısıtıcılar, fırın ve ızgara gibi ısı ve korozyon dayanımı gerektiren yüzeylerde uygulanabilir.

Silikon reçinelerin yapılarındaki metil ve fenil grupların göreceli birbirinden fazla olması durumda bazı özellikler ön plana çıkabilmektedir.

Densurf HR ürün grubunda yer alan ürünler solvent bazlı ısıya dayanıklı boya sistemlerinde kullanım için geliştirilmiştir. Bu gruptaki ürünler 600-650°C ısıya dayanıklılık istenen boya reçeteleri içerisinde kullanılır. Densurf HR ürün grubunda yer alan ürünler solvent bazlı ısıya dayanıklı boya sistemlerinde kullanım için geliştirilmiştir.

Fenil/Metil ve Metil silikon reçineler ayrıca oda sıcaklığında kürlenen ve fırın kürlemeli olmak üzere uygulama yöntemi açısından da ikiye ayrılmaktadırlar. Bu sistemlerde ortam koşullarındaki nem miktarı önemli bir faktördür. Fırın kürlemesi mümkün olmayan uygulama alanları için katalizörlü sistemler avantaj sağlamaktadır.

DENSURF HR 900 VE DENSURF HR 800

Densurf HR 900 ve Densurf HR 800 metalik pigmentler ve aromatik solventler ile uyumludur. Aromatik solventler ile seyreltmede %5-10 oranında izobütil alkol ilavesi tavsiye edilmektedir. Reçine oda sıcaklığında kendiliğinden kurumakta ve geçici olarak mekanik direnç sağlamaktadır. Kalıcı bir mekanik direnç için 150-250°C’de 30-60 dakika ısıtılarak kürlenmesi sağlanmalıdır. Formülasyona bağlı olarak korozyon dayanımı sağlanabilir.

DENSURF HR 700A

Densurf HR 700A ısı ve korozyon dayanımlı boyalar için oda sıcaklığında kuruyabilen bir silikon reçinedir. Uygun pigment ve dolgular ile formüle edildiğinde 600-650°C sıcaklık dayanımı ve korozyon direnci sağlanabilmektedir.

Ürün oda sıcaklığında tetrabutil titanat (TBT) katalizörü ve havadaki nem varlığında kürlenmektedir. Oda sıcaklığındaki dokunma kuruması 120-180 dk. olup, 6-7 gün içinde tam kürlenme gerçekleşmekte ve böylelikle kalıcı bir mekanik direnç sağlanmaktadır.

Fırın kullanılan reçineler ile yapılan boyalar uygulama sonrası 30 ila 60 dakika arasında dokunma kuruması seviyesine gelmektedir. Bu boyalardan istenen ısıl dayanım ve yapışma özelliklerinin sağlanabilmesi için dokunma kurumasına geldikten sonra minimum 30 dk. süre ile 150-2500
C sıcaklığındaki fırında kürlenmesi sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklık dayanımlı boya üretiminde kullanılan reçine kadar önemli diğer hammadde ise seçilen pigment ve dolgulardır. En çok tercih edilen pigmentler Al Pigmentler ve Demir/ Mangan Oksit Siyah pigmentlerdir. Boya özelliklerine uygun sıcaklık dayanımlı dolgular ile boyanın teknik özellikleri geliştirilebilir.

Hüseyin Şahin

Yuka Kimya Ticaret Ltd. Şti.

DENSURF Ürün Sorumlusu