Salı, Mayıs 21, 2024

DIN 38409-59 Uyumlu Adsorbe Edilebilir Organik Bağlı Halojen Analizleri

DIN 38409-59 Uyumlu Adsorbe Edilebilir Organik Bağlı Halojen Analizleri

30 Mayıs 2023   14:00 – 15:15            Metrohm Turkey Webinar Platformu

Çevresel örneklerde halojenli organik bileşiklerin analizi birçok ülkede onlarca yıldır zorunlu kılınmıştır. Bu amaçla, su numunelerinde adsorbe edilebilir organik olarak bağlı klor, brom ve iyot miktarını tanımlamak için AOX (adsorbe edilebilir organik olarak bağlı halojenler) toplam parametresi kullanılmaktadır. Mevcut normlar, DIN ISO 9562 ve EPA Method 1650, AOX’in adsorpsiyonu ve ardından yakma ve mikrokulometrik titrasyon yoluyla belirlenmesini tanımlamaktadır. Bununla birlikte, saptama tekniği olarak titrasyonun kullanılması yalnızca klor olarak ifade edilen AOX’in belirlenmesine izin vermekte, ancak AOCl, AOBr ve AOI ayrı ayrı fraksiyonlarının veya AOF’nin (adsorbe edilebilir organik olarak bağlı flor) belirlenmesine izin vermemektedir.

Metrohm Webinar

Yeni DIN 38409-59 normu Yakmalı İyon Kromatografi (CIC) tekniği kullanarak AOF, AOCl, AOBr ve AOI’nin ayrı fraksiyonlar ve CIC-AOX(Cl) toplam parametresi olarak tespit edilmesini olanaklı kılmaktadır. Böylece DIN ISO 9562 ve EPA Method 1650’nin açık bıraktığı boşluklar doldurulmakta ve güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar için numune hazırlama dahil olmak üzere standartlaştırılmış bir yaklaşım sağlanmaktadır.

Metrohm Turkey olarak, 2023 yılı İyon Kromatografi webinarlarımızın ilki olan bu oturumda, organik olarak bağlı halojenlerin dünyasına yoğunlaşırken, su ve çevre örneklerinde DIN 38409-59 standardı çerçevesinde valide edilmiş olan Yakmalı İyon Kromatografi (CIC) tekniği hakkında ayrıntılı ve doyurucu bilgileri beğeninize sunmayı hedefliyoruz.

Webinar içeriğimiz dahilinde değineceğimiz bazı konu başlıkları :

  • Per- ve poliflorlu alkil maddelerin (PFAS) yaşam döngüsü
  • Temel tanımlamalar: TF (toplam flor), TOF (toplam organik flor), TIF (toplam inorganik flor), AOF (adsorbe edilebilir organik olarak bağlı flor), EOF (ekstrakte edilebilir organik olarak bağlı flor)
  • PFAS analizlerinde hedefli ve hedef dışı tarama yöntemleri
  • Metrohm Yakmalı İyon Kromatografi (CIC) tekniğinin temelleri
  • DIN 38409-59 standardına göre Yakmalı İyon Kromatografi tekniği ile AOF ve AOX tayini
  • Sulu çözeltilerde Toplam Organik Flor tayini

Webinar organizasyonumuz tamamlanmıştır. Seansın kaydı kısa bir süre sonra YouTube sayfamıza yüklenecektir.

Kayıtlı tüm webinarlarımız için Metrohm Turkey YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://www.youtube.com/metrohmturkey

Metrohm Turkey Akademi Ekibi

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Öne çıkan haberler