Pazartesi, Temmuz 15, 2024

YASAL UYARI

 

Sayın Site Ziyaretçisi;

www.turkchem.net (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen elektronik bir portaldır. Bu Site’yi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

www.turkchem.net ,içeriğindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını, bölünmeyeceğini, süresinde, güvenli ve hatasız olacağını garanti etmez. İçerik bilgilerinin kullanılmasından doğan dolaysız veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

www.turkchem.net diğer internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Bu bağlantılar, link verilen sitelerin denetlendiğini göstermez. Bağlantı verilen sitelerdeki malzemeler “olduğu gibi” sağlanmakta ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir.www.turkchem.net bu sitelerdeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları, doğruluğu, kesinliği, güvenilirliği, zamanında olduğu ve sair hiç bir konuda garanti vermez.

Kullanıcılar www.turkchem.net’in sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan www.turkchem.net’in hiç bir surette sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde www.turkchem.net’ ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında www.turkchem.net’yi şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır.

Siteye gönderilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran www.turkchem.net ve ilgili kuruluşlarına aittir. Siteye ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik vb. her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkilerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişilerdedir.

www.turkchem.net sitesinde üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece www.turkchem.net dışında üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz.

 

Web Sitesi Kullanım Koşulları

 

Genel Hükümler :

 

www.turkchem.net (“Site”) isimli web sitesinde sunulan hizmetler Kimya Medya İnsan Kaynakları Tic. A. Ş. (“KİMYA MEDYA”) tarafından sağlanmaktadır ve Site’nin yasal sahibi KİMYA MEDYA olup, Site üzerinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlemeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı KİMYA MEDYA’ya aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını KİMYA MEDYA gerek duyduğu zaman değiştirebilecektir. Ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, KİMYA MEDYA tarafından sunulan bir hizmetle ilgili kullanıcı işlemleri gibi kişisel bilgiler, sadece kullanıcının rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

 

Site’de belirtilen hizmetlerden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, KİMYA MEDYA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

KİMYA MEDYA, işbu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Kullanıcı ve üye, Site’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi akıllı telefonu üzerinden oluşabilecek bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya KİMYA MEDYA’a ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu kullanım koşullarını ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Kullanım Koşulları:

 1. Site üzerinden, KİMYA MEDYA’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi türde bir beyan veya garanti verilmemektedir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikler hakkında KİMYA MEDYA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır.
 2. KİMYA MEDYA, Site üzerinde mevcut olan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site’de yer alan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belirli bir amaca uygunluğu ve KİMYA MEDYA’nın Site’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilememekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 3. Kullanıcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınarak, Site’de yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır.
 4. Kullanıcı, Site’deki yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, her türlü virüsten veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmamış olabileceğini ve bu hususlarda Site’nin herhangi bir garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği veri yanlışlıkları veya kayıplardan dolayı kullanıcı ve üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KİMYA MEDYA sorumlu değildir.
 5. KİMYA MEDYA, işbu Site ve Site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Site’yi kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Site’yi ve içeriği yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Site’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu madde sayılan koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 6. Site dahilinde KİMYA MEDYA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.
 7. İşbu Site’nin bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları KİMYA MEDYA’ya aittir. Bu Site’de bulunan bilgiler, içerikler, grafikler, iş ürünleri, sesli ve/veya görsel ürünler, uygulamalar, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu KİMYA MEDYA’nın mülkiyetindedir ve/veya lisanslı kullanımındadır. İşbu Site’deki bilgilerin ya da Site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, yazılım kodlarının html kodu ve diğer kodlar vs. ile Site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel-işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve üye, gerek bu maddede sayılan hallerle gerekse de başka yollarla KİMYA MEDYA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 8. KİMYA MEDYA, Site’ye erişilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.
 9. KİMYA MEDYA, işbu kullanım şartlarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 10. KİMYA MEDYA, işbu kullanım şartlarını bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye işbu kullanım şartlarından kaynaklanan yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye devredemez.
 11. Site içerisinde sizden kişisel veri girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz kişisel verilerinizin (isim, soyisim, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta, telefon ve kişisel veri sayılabilecek her türlü diğer bilgiler) sadece bilgilendirme iletilerini göndermek amacıyla KİMYA MEDYA tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.
 12. KİMYA MEDYA ile kullanıcı arasında işbu kullanım şartlarından doğacak uyuşmazlıklarda, KİMYA MEDYA’nın defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı ve üye, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı ve üye, KİMYA MEDYA tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
 13. KİMYA MEDYA kendi kontrolü haricindeki olayların neden olduğu ve bu kullanım koşullarının hükümlerini uygulamayı engelleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmayacaktır ve bunlara sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere savaşlar, ayaklanmalar, grevler, doğal afetler, internet alt yapısı (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dahil), teknik sorunlar veya şebeke arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç tüzük ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması da dahildir.
 14. KİMYA MEDYA’nın bu kullanım şartlarının herhangi bir hükmünün uygulanmasında ısrar etmemesi bu hak ya da hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. İşbu kullanım koşulları ve uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu Kullanım Şartlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

KİMYA MEDYA, bu Site’de yer alan veya alacak olan tüm bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

Gizlilik Şartları

 

 1. Gizlilik Şartlarının Kapsamı

İşbu Gizlilik Şartları, “Site” kapsamındaki bütün işlemleri kapsamaktadır. Ayrıca aksi işbu Gizlilik Şartlarında belirtilmedikçe, burada kullanılmış olan bütün terimler, Site’ye ilişkin olarak hazırlanmış olan Kullanıcı Sözleşmesindeki terimlerle aynı anlama gelmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Site kapsamında belirtilen kategorilerdeki bilgiler dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sizin hakkınızda; kişisel ve kişisel olmayan bilgiler, konum bilgileri, log bilgileri ve paylaşılmış bilgiler toplanabilir ve kullanılabilir. Bu bilgiler en genel anlamında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

“Bilgi”: Kişisel ve kişisel olmayan bilgiler.

“Kişisel Bilgi/Veri”: Sizi tanımlanabilir kılan ve sizinle alakalı bilgilerin tümü olarak ifade edilebilir. Kişisel bilgiler aşağıdaki hususları içerebilmektedir:
Site’yi kullanmak üzere veya kullanıcı hesabı açılırken tarafınızca bize sunulan; isim, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgileri;

Site’yi kullanmanız sırasında paylaştığınız bilgiler dahil sizler tarafından Site kapsamında sunulan her türlü bilgi;

Site’yi kullandığınız esnada elde edilen konum ve log bilgileri gibi bilgiler.

“Konum Bilgisi”: Konumunuza ilişkin Site kapsamında elde edilmiş bilgiler.

“Log Verisi”: Site’nin kullanılması sırasında; çerez, web işaretleri ve log dosyaları aracılığıyla otomatik olarak elde edilen teknik bilgileri;

“Kişisel Olmayan Bilgi”: Sizinle ilgili bilgi olmasına rağmen direkt olarak sizinle ilişkini kurulamayan, artık anonimleşmiş bilgiler.

“Kişisel Bilgilerin/Verilerin İşlenmesi”: Kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi, tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen işlem ya da işlemler bütünü.

Bu sebeple Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi için aşağıdaki kişisel veriler toplanmaktadır:

 

Zorunlu Öğeler: Uygulama kapsamındaki servisin başlatılabilmesi için zorunlu üyelik kayıt bilgileri, cep telefonu numaraları, profil adı, üçüncü kişilerin cep telefonu rehber listelerindeki telefon numaraları ve e-posta adresleri, cep telefonu bilgileri (mobil cihazınızın üretici adı, cihaz model numarası, işletim sistemi, taşıyıcı ağ gibi mobil cihaz bilgileri), kullanıcı durum bilgisi, çerezler, ziyaret zamanı, hizmet kullanım kayıtları, uygunsuz kullanım kayıtları, e-posta adresleri ve sizinle KİMYA MEDYA arasındaki yazışmalar.

İsteğe Bağlı Öğeler: Kullanıcının konum bilgileri, kullanıcının profil fotoğrafı ve kullanıcının kendi yarattığı görseller.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma ve Kullanım Amacı

Bilgi toplamaktaki temel amacımız size güvenli, kesintisiz, verimli ve özelleştirilmiş bir servis sağlamaktır. KİMYA MEDYA ve KİMYA MEDYA adına hareket eden hizmet sağlayıcılar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olan izin ve izin verilen şekilde sizinle ilgili kişisel verileri toplar ve kullanır:

Kullanıcı tarafından yaratılmış olan içeriklerin mobil veya benzeri diğer cihazlar aracılığı ile Servis kapsamında iletilmesi;

Site kapsamındaki kimliğinizin tanımlanabilmesi;

Yine KİMYA MEDYA tarafından sağlanan diğer uygulama ve/veya servisler ile senkronize edilebilmesi;

Site kapsamındaki izinsiz ve hileli kullanımların tespit edilebilmesi;

Site kapsamındaki servislerin geliştirilebilmesi ve optimize edilebilmesi;

Site kapsamında kullanıcıların taleplerine istinaden müşteri destek hizmetlerinin sunulabilmesi;

Kullanıcı memnuniyet anketlerinin düzenlenebilmesi;

Site’ye ilişkin olarak kullanıcılara güncel bilgi sağlanabilmesi;

İnternet ve/veya diğer ortamlarda kullandığımız reklamlara ilişkin verimlilik değerlerinin ölçümlenebilmesi;

Gerekli olduğu hallerde kullanıcıları yukarıda sayılanlar dışındaki diğer önemli gelişmelere ilişkin bilgi verilebilmesi;

Tanıtıcı ve reklam yarışmaları dolayısıyla ödül(ler) kazanmış kullanıcılara hediyelerinin gönderilebilmesi;

Site kapsamındaki servislere ilişkin olarak anonimleşmiş istatistiksel verilerin toplanabilmesi;

İlgili mevzuat ve diğer hukuki yükümlülüklere uyumluluk sağlanabilmesi.

Ayrıca işbu Gizlilik Şartlarına bağlı kalmak kaydıyla, Uygulama kapsamındaki servislerin hizmet kalitesini arttırmak ve sizlere daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla ya da sizler tarafından önceden onay alınmak suretiyle, KİMYA MEDYA’nın diğer servislerinde (kümelenmiş ve bireyselleştirilmiş şekilde) de kullanmak amacıyla kişisel bilgileriniz işlenebilecektir.

Hassas kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler açısından (ırk, etnik kimlik, dini ve ideolojik görüş, kişisel sağlık vb.) KİMYA MEDYA, diğer kişisel verilere nazaran çok daha katı bir Gizlilik Politikası benimsemiştir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veriler ve trafik verileri, sorumluluğu KİMYA MEDYA’ya ait olmak üzere, hukuki düzenlemelerin izin verdiği ölçüde, KİMYA MEDYA, KİMYA MEDYA iştirakleri ve bağlı şirketleri ile, işbirliği yapılan üçüncü kişilere ait, Türkiye ve Türkiye dışındaki sistemlerde de saklanabilir ve işlenebilir. KİMYA MEDYA, kendisine sağlanan veya kendisi tarafından toplanan kişisel bilgileri korumak için ilgili yükümlülükleri ve ilgili mevzuat çerçevesindeki istisnaları da gözeterek makul kurumsal ve teknik önlemleri almaktadır.

Site kapsamındaki Servis ve yazılımı, on sekiz (18) yaşının altındaki bireylerin kullanımına sunmayı amaçlayarak yapılmamış olup, söz konusu durum için herhangi bir tasarlama yapılmamıştır.

KİMYA MEDYA; (i) şüpheli istenmeyen postayı ve (ii) Site yazılımını, ürünlerini veya kullanıcılarını koruma çabalarının kapsamında anlık mesajlar içinde otomatik tarama yapabilir. Belirli durumlarda KİMYA MEDYA, bu çabalarla bağlantılı olarak anlık mesajları yakalayıp manuel olarak inceleyebilir. KİMYA MEDYA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, şüpheli ve istenmeyen içerikleri engelleyebilir, iletilmesini önleyebilir ve mesajlardaki şüpheli bağlantıları ya da içerikleri kaldırabilir.KİMYA MEDYA ayrıca kullanıcılarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik olarak aşağıda sıralanan teknik ve idari yöntemleri kullanmaktadır:

KİMYA MEDYA, bilgisayar korsanlığı veya bilgisayar virüslerinden ötürü kullanıcılarının kişisel verilerinde meydana gelebilecek sızıntıları veya hasarları önlemek için her türlü önlemi almaktadır.KİMYA MEDYA dışarıdan izinsiz erişimi önlemek için bir güvenlik duvarının yanı sıra, düzenli olarak güvenliği sağlamak için de teknik donanımlar kullanmaktadır.

Site kapsamında sadece yetkili kişilerin kişisel bilgileri işlemesine izin verilmektedir. Bu yetkililere ayrı ayrı parolalar atanmaktadır.

KİMYA MEDYA, işbu Gizlilik Şartlarının uygulanışını ve yetkili kişilerin şartlara uyup uymadıklarını kontrol etmek için iç prosedürler kullanır. Herhangi bir sorun tespit edilirse, KİMYA MEDYA sorunun düzeltilmesi için azami çaba gösterir. KİMYA MEDYA yetkisiz erişimlerin ve bilgilerinizin ifşa edilmesinin minimuma indirilmesine ilişkin işlemleri ve prosedürleri uygulamış olsa dahi, kişisel bilgilerinin kötüye kullanılmasına ilişkin tüm riskin ortadan kaldırılmasını garanti etmesi sözkonusu olmaz. Parolanın yetkisiz kullanımı veya diğer güvenlik ihlallerinden haberdar olunmasının akabinde derhal KİMYA MEDYA yetkilileri ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte KİMYA MEDYA, kullanıcıların ihmalinden veya internet sorunlarından kaynaklanan kişisel veri kayıplarından kaynaklanan hiçbir sorun ve zarardan sorumlu tutulamaz.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuata ve yetkili mahkeme kararlarına uymak kaydıyla, hizmetler için gerekli olduğu sürece saklanmaktadır.

Saklanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel saklama süresi sona erdiğinde veya KİMYA MEDYA’nın artık gereksinimi kalmaması halinde KİMYA MEDYA tarafından silinecektir. Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız konusunda uygulama içerisinden “Bize Ulaşın” alanından KİMYA MEDYA’ya ulaşabilirsiniz. Size ait bilgilerin saklanıp ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorularınız için KİMYA MEDYA ile yine aynı yöntemle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınıza KİMYA MEDYA tarafından en kısa sürede yanıt verilmesi için en üst düzeyde çaba gösterileceğinden emin olabilirsiniz.

Site üyeliğinizin KİMYA MEDYA ya da sizin tarafınızdan herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde, KİMYA MEDYA makul bir süre içinde iptal edilen üyeliğe ilişkin her türlü kişisel verinin Servisten çıkarılmasına dair gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Ancak Site dahilinde sizin aracılığınızla üçüncü kişilerin elinde bulundurulan kişisel verilere ilişkin KİMYA MEDYA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. İzinli İletişim

Site’nin kullanıcıları olan sizlere, Site kapsamında gönderilecek KİMYA MEDYA ve KİMYA MEDYA grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, servislerine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait elektronik iletilerinin (telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri)ilgili yasal mevzuat uyarınca kullanıcılardan bu madde kapsamında sizlere ulaşmasını, bu Servisi kullanmaya başlamanızla kabul etmiş olacaksınız. KİMYA MEDYA, kullanıcının istediği zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, bu servis kapsamında gönderilecek iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak, ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceği beyan eder. Bununla ilgili “Bize Ulaşın” alanından iletişime geçilebilir.

 

 1. Yaş Kısıtlamaları

Bu hizmetleri kullananlar 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış olduklarını beyan ederler. Bu hizmetler 18 (onsekiz) yaş altındakilerin kullanımı için uygun değildir. 18 (onsekiz) yaşın altında olduğunu düşündüğünüz bir bireyin Servis kapsamında kişisel verisinin elde edildiğini veya işlendiğini düşünüyorsanız derhal KİMYA MEDYA Destek ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak her halükarda Türk Mevzuatına tabi olarak yasal ve regulasyonel kısıtlamalar öncelikle geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

 1. Gizlilik Şartlarının ve Politikasının Değiştirilmesi

 

Servis ve/veya yazılım değişiklikleri ve müşteri geri bildirimlerini yansıtmak için KİMYA MEDYA tarafından zaman zaman işbu Gizlilik Politikası güncellenmektedir. Gizlilik ilkelerinde önemli değişiklikler olması veya kişisel bilgilerinizi nasıl kullanacağımız konusunda değişiklikler yapılması halinde sizi bilgilendirmek için değişikliği uygulamadan önce bu tür değişikliklerle ilgili olarak kolaylıkla görünür şekilde bir bildirim yayınlanacaktır. Söz konusu bildirimin yayınlanmasının akabinde, ilgili Servisi kullanmaya devam etmeniz, işbu değiştirilmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Servis dahilinde bilgilerinizin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu öğrenmek için düzenli olarak bu Gizlilik Politikasını incelemenizi öneririz.

 1. Soru ve Destek

Eğer işbu gizlilik şartlarına ve uygulamalara ilişkin soru, öneri ve düşünceleriniz olursa uygulama içerisinden “Bize Ulaşın” alanından iletişime geçebilirsiniz.