Krohne Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Sayın Can Merter

Mayıs 15, 2018, 9:34 am
29 dakika

 

Krohne Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Sayın Can Merter ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde, firmanın faaliyet
alanlarına, Ar-Ge çalışmalarına ve Türkiye için 
önemine değindik.

Bize kısaca kendinizden ve profesyonel geçmişinizden bahseder misiniz?
Tüm eğitim yaşamımı doğduğum kent olan İzmir’de tamamladım. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yine aynı bölümde tamamladım. Üniversite yaşantım boyunca bir holdingin
hukuk bölümünden tutunda kongre hizmetlerine kadar farklı alanlarda çalıştım. Sonraki yıllarda bu dönemdeki çalışmalarımın
kariyerime büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Mühendis olarak iş yaşantıma ise 2005 yılında Ege Seramik A.Ş.’de üretim
vardiya mühendisi olarak başladım. Saha enstrümantasyonuyla profesyonel anlamda ilk olarak burada tanıştım. 2007 yılında o
dönem Yokogawa firmasının Türkiye temsilciğini yapan Birleşik Endüstriyel Sistemler A.Ş.’de 3 yıldan fazla bir süre ile enstrüman
satış mühendisi olarak çalıştım. 2011 yılında ise halen çalışmakta olduğum KROHNE firmasında “Ege Bölge Sorumlusu” olarak
göreve başladım. Bu dönemde saha enstrümantasyonunun hemen her aşamasında iş başında bulunduğumu söyleyebilirim. 2015
ve 2018 yılları arasında “satış müdürü” olarak çalıştığım KROHNE Türkiye’de; 2018 yılı başından bu yana “Pazarlama ve İletişim
Müdürü” olarak çalışma yaşantımı sürdürmekteyim.

Okurlarımıza KROHNE ve KROHNE Türkiye’nin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?
Öncelikle KROHNE’nin dünyanın en önemli ve önde gelen saha ölçüm enstrümanı üreticilerinden biri olduğunu söylemeliyim. 90
yılı aşkın deneyimiyle KROHNE, yenilikçi ve güvenilir proses ölçüm teknolojilerini kullanarak küresel çapta tüm endüstri
sektörlerinde kullanılan akış, seviye, sıcaklık, analiz ve basınç ölçüm ürünlerinin tasarımını yapan, üreten ve geliştiren dünyanın
öncü firmalarından biridir. 1921 yılında Almanya’da kurulan KROHNE’nin her şeyden önce %100 aile şirketi olduğunu belirtmek
isterim. Dünya genelinde 12 ülkede 17 üretim tesisiyle 3700’den fazla çalışanı olan KROHNE, Ar-Ge faaliyetlerinde ise 350 kişilik
bir ekip ile araştırma geliştirmeye büyük önem veren ve sürekli olarak yatırım yapan bir firmadır. Türkiye’de 1970’lerin başından beri
etkin olarak bulunan KROHNE, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önde gelen enstrümantasyon firmalarından olup, gelişen
teknolojinin uygulamasında öncü konumdadır. KROHNE’nin ülkemizdeki tüm faaliyetleri ise doğrudan ve yalnızca KROHNE Türkiye
tarafından yürütülmektedir. Bu sayede KROHNE, ülkemizde endüstri dünyasının nabzını sürekli elinde tutabilmektedir. Merkezi
İstanbul’da olan KROHNE Türkiye, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana merkezli olmak üzere 6
bölgeye dağılmış olan satış ve servis kadrosuyla yurt genelindeki tüm enstrümantasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla
sürekli gelişen bir organizasyondur.

Ürün çeşitleriniz ve hizmet verdiğiniz sektörler nelerdir?
Otomasyon kavramı temel olarak üç ana ayaktan oluşmaktadır. Fiziksel büyüklerin (akış, basınç, sıcaklık vb.) ölçümü ve elektriksel
olarak iletimi ayağı, ölçülen büyüklüğe göre karar verilmesini sağlayan kontrol ayağı ve kontrol ayağının yönetiminde gerçekleşen
aksiyon ayağı olarak sınıflama yapılabilir. KROHNE; kısaca sınıflandırdığımız otomasyon işlerinin ilk ve en önemli ayağı olan “ölçüm”
ayağında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda KROHNE; Elektromanyetik, Ultrasonik, Coriolis Kütlesel, Vorteks ve de Değişken
Kesitli Akışölçerler başta olmak üzere, kılavuzlu ya da temassız radar seviye ölçerler; basınç ve fark basınç transmitterleri, sıcaklık
elemanları ve transmitterleri; pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen ve serbest klor gibi analitik ölçüm cihazlarına varana dek çok geniş
bir yelpazede saha enstrümanı üretimi gerçekleştirmektedir. Üretim yelpazesi, petrol&gaz, demir&çelik, gıda&içecek, su&atık su,
enerji, kimya ve petrokimya gibi hemen hemen tüm endüstriyel alanları kapsamaktadır. Burada sözünü ettiğim tüm endüstriler için
KROHNE’nin standart ürünlerinin anında özel enstrümantasyon çözümleri de bulunmaktadır.

KROHNE’nin müşterileri için sunduğu satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri nelerdir? Bu süreç nasıl ilerlemektedir?
Öncelikle KROHNE’nin çalışma ilkeleri gereği KROHNE Türkiye ekibi enstrümantasyon çalışmalarının tüm aşamalarında, son
kullanıcının yanında olmayı hedeflemektedir. Satış ekipleri, ilgili tüm alanlarda ayrıntılı enstrümantasyon eğitimiyle donatılmışlardır.
Bu noktada, endüstriyel son kullanıcıların proses yönetim planları çerçevesinde doğru proses bilgisinin çıkarılması, doğru enstrüman
modellerinin gerçekleştirilmesi ve gereksinim duyulan sürede teslimin gerçekleştirilmesi KROHNE’nin son derece titizlikle yönetmeyi
hedeflediği süreçlerdir. Ancak görevimiz burada bitmez. KROHNE’nin sağladığı saha enstrümantasyonunun uygulama noktasındaki
kurulumu ve işletme sürecinin sağlıklı sürdürülmesi en çok önem verilen noktalar arasındadır. Bu noktada son derece yetkin ve iyi
eğitimli bir servis ekibine de sahibiz.

Amacımız enstrümantasyonun projelendirilme aşamasından işletme süreci boyunca müşteri odaklı bir çalışma yürütmektir.
KROHNE’nin Türkiye’de son derece büyük bir hızla büyüme gerçekleştiriyor olması sanırım doğru bir strateji izlediğimizin en güzel
kanıtıdır.

 

Ar-Ge’ye bakış açınız nedir? KROHNE için Ar-Ge’nin önemi nedir?
Proses endüstrisinde ölçüm cihazları üretimi yalnızca standart uygulamaları değil, özel taleplere göre çözümler üretmeyi de kapsar.
Bu nedenle KROHNE; uzun yılların özgün birikiminden doğan deneyimini, sürekli inovasyon kavramıyla birleştirerek, üretim alanında
da sürekli gelişimi hedeflemektedir. KROHNE’nin amacı her zaman müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, hatta aşmak olmuştur.
Dünya genelindeki çalışan kadrosunun %10’a yakını doğrudan Ar-Ge faaliyetleri üzerinde çalışmaktadır. Bu nedenle Ar-Ge’nin
KROHNE için çok önemli bir konu olduğunu söyleyebilirim.

KROHNE Türkiye olarak, Su ve Atık Su Endüstrisinin genel durumuna ilişkin yaklaşımınız hakkında bilgi verir misiniz?
Su ve Atık Su yönetimi, hep birlikte geleceğimizin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde su yönetimi
anlamında gerek kamu gerekse özel sektör tarafından çok önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu nedenle su ve atık su endüstrisi
KROHNE’nin en önem verdiği sektörlerin başında geldiğini söyleyebilirim. Suyun kaynaktan temininden başlayarak, aktarım ve
dağıtım hatları, içme suyu olarak arıtılması, depolanması, atık su olarak toplanması ve arıtılarak doğaya geri kazandırılması
aşamalarının tümü için KROHNE çözümleri bulunmaktadır. Ülkemizde su proseslerinde son yıllarda çok büyük yatırımlar
yapılmakla birlikte, su proseslerinin pek çok aşamasında halen ne yazık ki ölçüm ve kontrol yapılmamaktadır. Oysa ki; su
kuyularında kuyu seviyesi, kuyu akış değerleri; dağıtım hatlarında hat basınçları, depolama ve arıtma noktalarında ise pH,
iletkenlik, çözünmüş oksijen ve serbest klor gibi ölçümler kesintisiz olarak yapılmalı ve en önemlisi bu ölçümler tek bir ekran ya da
ara yüz üzerinden izlenebilmeli ve gerekli kontroller uzak erişimle sağlanabilmelidir. Bu kadar büyük bir alanda fiziksel ölçümlerin
tek bir yazılım üzerinde toplanabilmesi ve gerektiğinde uygulama noktasına gidilmeksizin fiziksel müdahale de bulunulabilmesi;
suyun çok büyük miktarlardaki kaybının önlenmesine, doğru miktarlarda ve doğru noktalara aktarımına ve arzulanan şekilde
doğaya geri kazandırılmasına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla, pek çok ekipmanın doğru projelendirmeler ile doğru noktada
kullanılması ve verimli bir otomasyon sistemi kurulması gerekliliği vardır. KROHNE Türkiye olarak ülkemizde bugüne kadar pek çok
doğru su yönetimi projesinde yer almış bulunmakla birlikte bugüne kadar yapılanları elbette yeterli görmüyoruz.

Ülkemiz sularının tek bir damlasının bile boşa harcanmasını arzu etmiyoruz. Bu amaçla “su yönetimi” kavramı kapsamında
geliştirilmiş özel KROHNE çözümleri, gelecek kuşaklara aktaracağımız sürdürülebilir bir doğa hedefine katkıda bulunmaktadır.

Su ve Atık Su Endüstrisine ilişkin KROHNE’nin geliştirdiği akıllı çözümler nelerdir? Doğaya da katkı sağlamayı
hedeflediğiniz çözümleriniz var mıdır?

Her şeyden önce en büyük sorun su kaynaklarının günden güne tükenmesidir. Bildiğiniz üzere dünyamız bu konuda çok hassas bir
dengeye sahiptir. Gerek su kuyularının gerekse yüzey suyu kaynaklarının son derece kontrollü kullanımı sağlanmalı ve su
kaynaklarına kendilerini yenileme olanağının tanınması gerekmektedir. KROHNE’nin geliştirdiği enstrümantasyon çözümleri ile su
kuyularının seviye ve debilerinin uzaktan kontrolü sağlanabilir, kuyu seviyelerinin doğal yenilenme süreçleriyle paralel olarak
kullanımı sağlanabilir ve kuyularımızın hunharca tüketilerek körelmesinin önüne geçilebilir. Aynı durum, hem yüzey sularının seviye
kontrolünde hem de akiferlerin durumunun izlenmesi ve kontrolü açısından geçerlidir. Bu noktada günümüze değin pek çok
belediye ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Son on yıl içerisinde yurt genelinde binlerce su kaynağının yapılan hassas ölçüm
ve doğru kullanımları ile tükenmekten kurtulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bu gibi ölçümler, su kaynaklarının koşulları ve
konumları göz önünde bulundurulduğunda zor ölçümler olabilir. Özellikle ölçüm noktaları, yerleşim yerlerinden ve endüstriden çok
uzakta yerler olabilir. Bu noktalarda kullanılacak ekipmanlar için enerji temini sorun olabilir. Aynı zamanda ölçülen değerlerin iletimi
için gerekli kablo hatları bulunmayabilir ya da kilometrelerce kablo çekilmesi gerekliliği olabilir. KROHNE’nin bu gibi durumlar için
de geliştirdiği özel çözümler bulunmaktadır. Bu nok

tada bir örnek verecek olursak, KROHNE’nin özel tasarımı olan WATERFLUX serisi elektromanyetik akışölçerler pil beslemeli olarak
tasarlandığından 15 yıla varabilen sürelerle enerji gereksinimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte veri iletiminin GSM üzerinden
gerçekleştirilebileceği özel çözümlerle birlikte artık ölçüm gereksinimi duyulan her uygulama noktasında sürekli ölçüm ve veri iletimi
olanağı bulunmaktadır. Yurt genelinde buna örnek gösterebileceğimiz pek çok uygulamamız bulunmaktadır. Diğer yandan, kentlerde
kullanılan suyun arıtılması aşamasında da bu işlemin doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde yapılabilmesi için akış değerleri, pH,
iletkenlik, çözünmüş oksijen gibi pek çok parametrenin sürekli izlenerek kontrol altında tutulabilmesi gerekmektedir. KROHNE’nin
burada özetlemeye çalıştığım yönetim sistemlerinin hemen her noktası için deneye ve deneyime dayalı olarak geliştirdiği teknolojik
çözümleri bulunmaktadır. Üretim ve aktarım hatlarında çok yaygın olarak kullanılmakta olan OPTIFLUX serisi elektromanyetik akış
ölçerleriyle, akış değerlerini %0,2’ye varan kesinlikte ölçebilmekte, bu ölçümü kesintisiz olarak uzun yıllar boyu sürdürebilmektedir.
Bu akış ölçümleri sırasında, hatlarda akış ile temasta bulunan akışölçer iç kaplamalarında, özel olarak kullanılan polipropilen,
hardrubber, PFA gibi içme sularına uygun olarak seçilen özel malzemelerle üretilmekte ve akışölçerlerin içinden geçen sularda,
insan sağlığını tehdit eden zararlı maddelerin çözülmeyeceğini uluslararası kurumların verdiği sertifikasyonlar ile garanti altına
almaktadır. Bunlara ek olarak KROHNE’nin sunduğu seviye ölçüm çözümlerinde OPTIWAVE serisi temassız radar, OPTIFLEX
(TDR) serisi kılavuzlu radar seviye ölçerler ya da OPTISOUND serisi ultrasonik seviye ölçerler ile, depolama noktalarında çok
yüksek  doğrulukta seviye ve mühendislik yapısı hacmi hesabı yapılabilmesi olanağı sağlanmaktadır. Diğer yandan, su sektörünün
en önemli bölümünü oluşturan atık su uygulamaları için de KROHNE’nin çok önemli çözümleri bulunmaktadır. Atık su arıtım
proseslerinin  hemen her ölçüm noktası için önemli çözümler söz konusudur. Bunlar hacimsel ya da kütlesel akış, seviye, pH/ORP,
iletkenlik,  çözünmüş oksijen, serbest klor ve bulanıklık ölçümleri olarak sıralanabilirler. Yasal olarak da atık suların yönetimi, çok
ciddi  prosedürlere tabidir. Bu çerçevede gerek evsel gerekse endüstriyel atık su arıtıma tesislerinde çok hassas prosesler
uygulanmaktadır. KROHNE, pH, iletkenlik, serbest klor ve bulanıklık analizörleri gibi analitik ölçümler için özel olarak geliştirdiği
OPTISENS, OPTISYS ve OPTITUR serisi ürünleriyle sahada sürekli çalışan kontrollü bir laboratuvar ortamı yaratmayı
hedeflemektedir. Proseslerin online olarak kesintisiz yürütülmesi hedeflerinin yanı sıra, ürünlerin dayanım ve bakım durumları
açısından uzun ömür sağlayan yeniliklerle, işletme maliyetlerinin düşürülmesi ayrıca hedeflenmektedir. Bu kapsamda örnek
vermek gerekir ise, KROHNE’nin serbest klor analizörleri, diğer pek çok üreticiden farklı olarak kendi kendini temizleyen membran
özelliğine sahiptir. Özetleyecek olursak; otomasyon dediğimiz ve “ölçüm”, “kontrol”, “aksiyon” ayaklarından oluşan sistemin en
önemli ve temel ayağı “ölçüm” ayağıdır. KROHNE’nin ölçüm çözümleri sayesinde tek bir ekrandan koskoca bir su sistemi, yerinde
insan etkinliğine gerek kalmaksızın yönetilebilmektedir.

Markanızın global çapta oluşunun sebeplerinden biri de hiç şüphesiz gelişmiş teknoloji. Bu bağlamda kullandığınız
teknolojilerden bahseder misiniz?

KROHNE, üretmekte olduğu tüm ürün grupları için özel olarak geliştirdiği teknolojileri kullanmaktadır. Burada sizlere bunların
bazılarını anlatmak istiyorum. Genel olarak pek çok akışölçer için çift fazlı akışkanlarda ölçüm yapılması olanaksızdır. Bu nedenle
sıvı akışkan hatlarındaki gaz ya da hava içerikleri ölçümleri son derece kötü etkilemektedir. KROHNE’nin coriolis kütlesel akış
ölçerler için geliştirmiş olduğu “EGM (Entrained Gas Management)” teknolojisi ile, sıvı akışkan içerisinde gaz içeriği bulunduğu
hatlarda bile sorunsuz akış ölçümü gerçekleştirebilmektedir. Bu teknolojiye sahip coriolis kütlesel akışölçerler, güçlü kontrol
algoritmaları sayesinde geniş bir aralıktaki gaz fraksiyonları ve karmaşık akış koşullarında sorunsuz ölçüm yapabilmektedir. Saf bir
sıvı fazdan bir gaz fazına ya da tersine, yani %0’dan %100’e kadar gaz içeriğinde bile, akışölçer duraksamadan ölçüm yapmaya
devam edecektir. Bu teknolojinin kullanımı, endüstrideki birçok ölçüm gereksinimini karşıladığından gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Bununla birlikte KROHNE SMARTPAT analitik sensörlerden de söz etmek isterim. Geleneksel analitik sensörler harici elektronik
ünitelerle birlikte çalışmaktadırlar. Ancak özel olarak geliştirilen SMARTPAT serisi sensörlerin elektronik üniteleri kendi üzerlerinde
tümleşik yapıdadır. Bu özellik getirdiği kurulum ve bakım kolaylığı ve uygun maliyetlerin yanı sıra tehlikeli sahalarda kullanımlara da
olanak tanımaktadır. SMARTPAT sensörleri tüm verileri depolar ve çift yönlü ve dijital olarak aktarır. Ayrıca HART protokolü ile 4-20
mA analog sinyal çıkışına da sahiptirler. SMARTPAT sensörleri PACTware yazılımı ile kolayca yapılandırılabilmekte ve kalibre
edilebilmektedirler. Çevrimdışı kalibrasyon özelliğiyle, hep doğru ölçüm ve uzun servis ömrü sağlamaktadırlar. Bu sayede daha az
iş gücü ve daha fazla işlevsellik olanağı tanımaktadırlar. Bunlara benzer şekilde KROHNE OPTICHECK saha doğrulama
cihazlarından da söz etmek isterim. Akışölçer saha uygulamalarında önemli konulardan biri de, akışölçerin işletme süreci içerisinde
doğrulanması noktasıdır. Halen sahada çalışmakta olan bir OPTIFLUX serisi elektromanyetik, OPTIMASS serisi kütlesel ya da
OPTISWIRL serisi vorteks akışölçerler, OPTICHECK cihazı ile yerinde doğrulanabilir. Bu sayede yeniden kalibrasyon süreleri
uzatılabilir. Bu durum hem iş yükü hem işletme sürekliliği hem de maliyetler açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Daha
fazla ayrıntıya girmeksizin özetleyecek olursak, KROHNE üretmekte olduğu tüm ürün gruplarında, kullanıcıya gerek iş yükü gerekse
maliyetler açısından avantaj yaratan pek çok yeni teknolojiye sahip olmakla birlikte bu teknolojileri sürekli olarak geliştirmek adına
büyük çaba göstermektedir.

Endüstri 4.0’ın işlerinizde sağladığı katkılar nelerdir? Türkiye, Endüstri 4.0 sürecinde nerede konumlanıyor?
Günümüzde tüm endüstrilerde insan faktörü günden güne azalmaktadır. Bu durum bir seçim değil bir zorunluluktur. İnsan
hatalarından kaynaklı riskler kendi kendini yönetebilen bir işletmede çok büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Ayrıca, insanların yavaş
ve keyfiyete açık çalışma tarzları, artan insan nüfusunun gereksinimlerini günden güne karşılamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle
kendi kendini yönetebilen tesislerden, insan faktörünün olabildiğince azaldığı bir üretim şeklinden söz ediyoruz. KROHNE,
üretmekte ve geliştirmekte olduğu tüm saha enstrümanlarını endüstri 4.0 vizyonuyla geliştirmektedir. Bu alandaki gelişmeler
ülkemizde de önemli bir uygulama alanına sahiptir. Ülkemizin bu aşamada henüz önünde çok yol olduğu açık olmakla birlikte,
dünya geneliyle karşılaştırıldığında önemli bir konuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan KROHNE olarak, dünya
genelinde ve elbette eş zamanlı olarak ülkemizde Endüstri 4.0 vizyonuyla şekillenen ve endüstrideki kullanıcıları teknolojik
gelişmeleri çok yakından takibine olanak tanımak amacıyla “KROHNE Academy” organizasyonları düzenlemekteyiz. Bu sayede,
gerek endüstrideki son kullanıcıların, gerekse sistem entegratörlerinin konunun uzmanlarıyla bir araya gelmesini sağlayarak
ülkemizdeki teknik gelişim ve ilerlemelere de önemli katkı sağlamaya çalışmaktayız.

Gelecek yıllar için hedefleriniz nelerdir? Bu hedefler sektöre ve müşterilerinize ne gibi faydalar sağlayacaktır?
Ülkemizde başta Su ve Atık Su Sektörü olmak üzere, hemen tüm endüstriyel alanlarda halen ölçüm altına alınmamış ve üretimlerini
geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmekte olan kurumlar ve işletmeler bulunmaktadır. Bu noktada KROHNE olarak hedefimiz hem
bu  alanlarda hazırlanacak doğru projelendirmelere doğru enstrümantasyon çözümleriyle katkı sağlamak hem de son teknoloji ile
geliştirilen yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojileri ile işletme verimliliklerini artırmaktır. Unutulmamalıyız ki, doğru projelendirilmemiş
ve doğru ölçüm yapılamayan hiçbir proses yönetimi verimli ve amaca yönelik olamaz. Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm
endüstriyel alanlarda geliştirmiş olduğumuz saha enstrümanları sayesinde en yüksek verimlilik, en düşük maliyet ve en yüksek
çevresel faydanın sağlanmasıdır.

Su ve Çevre Sektörü hakkında neler söylemek istersiniz?
Dünya genelinde ve ülkemizde, sularımızın her bir mililitresinin dahi doğru ve etkin kullanımını arzulamaktayız. Bu amaçla
ülkemizde de her geçen gün önemli çalışmalar ve yatırımlar gerçekleştiriliyor. Üretim aşamasından itibaren suyun sürdürülebilir
kullanımı, kayıp ve kaçakların önüne geçilmesi, suyun kullanıcıya ulaştırıldıktan sonra doğaya uygun şekilde geri kazandırılması
yalnızca bizler için değil bizden sonra gelecek kuşaklar için de hayati derecede önemlidir. Sektörün gelişimi ancak doğru
mühendislik çalışmalarının gerçekleştirilmesiyle sağlanacaktır. İçme suyu üretim tesisleri, su depolama tesisleri, içme suyu arıtma
tesisleri, su pompaj istasyonları, su nakil ve dağıtım hatları, kanalizasyon şebekeleri ve arıtma tesisleri son teknolojinin getirdiği
olanaklarla yeniden düzenlenmelidir. Bu çalışmalar kapsamında firmamız KROHNE ve bizler, üzerimize düşeni olabilen en iyi
şekilde gerçekleştirmek için çalışmaktayız.

Bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz.
Şahsım ve firmam adına teşekkür ederim. Yayın hayatınızda başarılar dilerim.

 

 

 

  • (gizli tutulacaktır)