Ticari Uygulamalarda İnşaat Kompozitleri Pazarının 2025’e Kadar %5 Artması Bekleniyor

03 Ekim 2018

 

 

Konut uygulamalarına yönelik inşaat kompozitleri pazarının tahmin döneminde %5 CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) oranında
artması bekleniyor. Konut yapıları arasında evler, apartmanlar ve yapı kooperatifleri vb. bulunmaktadır. Örneğin Balfour Beatty ile
Jardine Matheson arasında kurulan bir ortak girişim olan Gammon Construction, Hong Kong’da büyük ölçekli bir konut geliştirme
projesi inşa etmek için yaklaşık 430 milyon ABD Doları değerinde bir sözleşme imzalamıştır. Benzer şekilde, yakın gelecekte inşaat
kompozitleri pazarını geliştirecek olan bir dizi başka konut inşaat faaliyeti yürütülmektedir.

İnşaat kompozitleri pazarının 2025 yılına kadar 65 milyar ABD Dolarını geçmesi bekleniyor. Kişi başı geliri artırmaları ve yaşam
standartlarını iyileştirmeleri nedeniyle kapsamlı inşaat faaliyetleri gelişmekte olan ülkelerde inşaat giderleri artmaktadır ve bu da
inşaat kompozitleri pazarının son yıllarda büyümesine neden olmuştur. Devam etmekte olan ve gelecekte yapılacak diğer inşaat
projeleri ürün talebini artırarak inşaat kompozitleri pazarını 2025’e kadar büyütecektir.