Yüksek Ses Yutum-İzolasyon Kapasiteli Poliüretan Sistemler

02 Ekim 2018

 

Serkan Türkyılmaz
Kimyager 
Pluskim Kimya San. Tic. A.Ş.

 

Sanayileşmenin artması ile birlikte artan nüfus yoğunluğu ortaya yeni bir problem çıkarmaktadır. “Ses ve Gürültü”. Peki “ses” nedir? İnsan kulağında işitme duyusunu uyaran, titreşimli bir kaynağın havada oluşturduğu dalgalanmalarla meydana gelen ve titreşimlerin yayılma doğrultusunda boyuna dalgalanmalar ile yayıldığı fiziksel olaylara “ses” denir. Bu seslerin yüksek, düzensiz ve karmaşık olduğu durumlarda ise “gürültü” oluşmaktadır.

Fiziksel olarak ses, titreşim hareketi doğrultusunda boyuna basınç dalgaları ile enerji aktarımıdır. Ses dalgalarının saniyedeki titreşim sayısına “Frekans” denir. Birimi Hertz (Hz)’dir. Bir titreşim için geçen süreye ise “Periyot” denir. Birimi saniye (sn)’dir.

Malzemelerin frekanslara bağlı olarak ses yutma performansları ses yutuculuk katsayısı ile ilişkilendirilir. Gelen ses bir yüzeye çarptığında sesin bir kısmı yansıtılır, malzeme içerisinden geçen kısmı ise iletilir. Ses enerjisi malzeme içerisinden geçerken hücreler içerisindeki direnç ve sürtünme nedeni ile ısı enerjisine dönüşerek kısmen yutulur. Ses yutuculuk katsayısı; gelen ses enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülme oranıdır. Teorik olarak ‘α’ ile gösterilir ve değeri 0-1 arasında değişir. Yüksek α değerine sahip olan malzemeler “Ses Yutucu”, düşük α değerine sahip malzemeler “Ses Yansıtıcı” özelliğe sahiptir.

Tüm bunlar düşünüldüğünde Pluskim Poliüretan’ın ses yutma özelliği yüksek olan, bu özelliğinin dışında yanmazlık ve diğer mekanik özelliklerinin de geliştirildiği PLUSOL SP-10 ürünü; tamamen açık hücreli olup, çevre dostu sprey poliüretan sistemlerdir. İnşaat başta olmak üzere otomotiv, tekstil gibi sanayinin birçok alanında kendisine kullanım yeri açacaktır.

Yapılan testler sonucunda da anlaşılıyor ki düşük frekans değerlerinden yüksek frekans değerlerine çıkıldıkça da yüksek ses yutum değerine sahip poliüretan, diğer tüm rakiplerine oranla iyi sonuçlar vermektedir.

Numune Görseli