Yüksek Mekanik Özellikli Poliüretan Filtre Sistemleri

Temmuz 12, 2018, 9:36 am
4 dakika
Poliüretan Filtre Sistemleri


Erdi Yenice

Ar-Ge Mühendisi
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

 

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. olarak bünyemizde termoplastik elastomer, mühendislik plastikleri, silikon elastomerler, EPS,
termoplastik poliüretan ve poliüretan sistemleri yer almaktadır. Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. bünyesinde yer alan Tekpol
poliüretan sistem evi başlıca; rijit poliüretan sistemleri, kesintili panel (DCP) poliüretan sistemleri , kesintisiz panel (CP) poliüretan
sistemleri, sprey poliüretan sistemler, esnek poliüretan sistemleri , kalıplı esnek poliüretan sistemleri, kalıplı sünger sistemleri,
integral skin sistemler, viskoelastikler, yarı sert ürünler, RIM, filtre sistemleri, ayakkabı ve taban sistemleri , C.A.S.E (kaplamalar –
katkı maddeleri – sızdırmazlık malzemeleri – elastomerler) poliüretan sistemleri ve poliürea sistemleri’nden oluşmaktadır.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. Tekpol çatısı altında yeni bir gelişme olarak, yüksek mekanik özellikli filtre sistemi üzerine
çalışmalarını tamamlanmış olup bu sistem piyasaya sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu sistem 2 bileşenli olup ürün kodları aşağıdaki
şekildedir:
•4312-820 (Yüksek yoğunluklu)
•4312-430 (Radyal filtre)
•4312-340 (Panel Filtre)
•Izosiyanat S221

Poliüretan Filtre Sistemleri

Resim-1. Laboratuvar Şartlarında oluşturulmuş el dökümü radyal filtre örnekleri

Ravago Ar-Ge Merkezi’nde geliştirmiş olduğumuz yüksek mekanik özellikli filtreler alçak basınç poliüretan makinesinde döküm
yapılacak şekilde dizayn edilmiştir. Geliştirilen radyal ve panel filtre sistemlerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda toplanmıştır.

Poliüretan Filtre Sistemleri

Tablo-1. Radyal Filtre Teknik Özellikleri

Tablo-1’de gösterilen veriler laboratuvar şartlarında 2000 rpm karıştırıcıda 240C’de kaydedilmiştir.

Bu değerlere ek olarak sistemin mekanik özellikleri Tablo-2’de gösterilmiştir. Bu testler Ravago Ar-Ge Merkezi’nde Zwick Roell
cihazı ile şartlandırılmış laboratuvarda 100:32 oranda kaydedilmiştir.

Poliüretan Filtre Sistemleri

Tablo-2. Radyal Filtre Mekanik Özellikleri

Geliştirilen poliüretan radyal filtre sistemi 28 ile 35 oran arasında müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Tablo-1 ve Tablo-2’de görüldüğü üzere yüksek mekanik özellikli radyal poliüretan filtre sistemi gerek teknik gerekse mekanik
özellikler bakımdan değerlendirildiğinde sergilediği performans oldukça yüksektir.

Poliüretan Filtre Sistemleri

Resim-2. Laboratuvar Şartlarında oluşturulmuş el dökümü panel filtre örnekleri

Poliüretan Filtre Sistemleri

Tablo-3. Panel Filtre Teknik Özellikleri

Tablo-3’te gösterilen veriler laboratuvar şartlarında 2000 rpm karıştırıcıda 240C’de kaydedilmiştir.

Bu değerlere ek olarak sistemin mekanik özellikleri Tablo-4’de gösterilmiştir. Bu testler Ravago Arge Merkezinde Zwick Roell
cihazı ile şartlandırılmış laboratuvarda 100:37 oranda kaydedilmiştir.

Poliüretan Filtre Sistemleri

Tablo-4. Panel Filtre Mekanik Özellikleri

Geliştirilen poliüretan panel filtre sistemi 33 ile 41 oran arasında müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir.
Tablo 3 ve Tablo 4’te görüldüğü üzere yüksek mekanik özellikli panel poliüretan filtre sistemi gerek teknik gerekse mekanik
özellikler bakımdan değerlendirildiğinde sergilediği performans oldukça yüksektir.

Bu özelliklerin yanı sıra geliştirilen bu üç yüksek mekanik özellikli poliüretan filtre sistemlerinin ortak izosiyanatı S221’dir. S221
özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarında dimerleşmeye ve bulanıklaşmaya karşı uzun süre dayanacak şekilde dizayn
edilmiştir.

 

 

  • (gizli tutulacaktır)