Kimyasalların Taşındığı Araç ve Ekipmanların Temizlenmesi

23 Temmuz 2018


Çağla Sinem Özgen Alemdar

Çevre Mühendisi
KTTD Genel Sekreteri
Kimyasal Taşıma Araçları
Temizleyicileri Derneği

 

KTTD (Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği), 01 Haziran 2006 tarihinde lojistik ve kimya sektöründe öne çıkan
7 kuruluşun üyeliği ile 
kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir dernektir.

Kimyasal taşıyan donanımların temizlenmesi hakkındaki yasal mevzuat ve 29 Ocak 2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği”dir.

Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD); 19 Ekim 2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
“Yetkilendirilmiş Kuruluş” olarak görevlendirilmiştir.

 

KTTD, 1999 yılında kurulmuş olan ve güncel olarak yirmi farklı Avrupa Ülkesi’nin derneklerinin üye olduğu EFTCO (The European
Federation of Tank Cleaning Organisations-Avrupa Tank Temizleme Teşkilatları Federasyonu)’nun Türkiye’deki tek üyesidir.

KTTD’nin kuruluş amacı; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlemesi
ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlanması ve kontrolünün yapılmasıdır.

Kimyasal ürünleri taşıyan donamımlar kapsamına; karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan
ekipmanlar (tanker tipi araç ve  konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler,taşıma kapları: IBC tank, plastik varil
ve bidonları) dahildir.

 

KTTD’nin, Temizleme Belgesi/Temizleme Etiketi temin etmek vb. iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirmesi için, 09 Mart 2010 tarihinde
Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Temizleme İstasyonlarının, Temizleme Belgesi/
Temizleme Etiketi basımı yapmalarını sağlayan WEB tabanlı yazılım sistemi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkililerinin yönlendirmesi
ile KTTD tarafından hazırlanarak 1 Haziran 2010 tarihinde kullanıma açılmıştır.

A4 boyutundaki Temizleme Belgesi; tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler için
kullanılmaktadır.

Temizleme Etiketi ise; IBC tanklar ve bidon, fıçı benzeri plastik kaplar için kullanılmaktadır.

Temizleme Belgesi ve Temizleme etiketi kullanılmaması veya tebliğde belirtilen diğer şartlara uyulmaması halinde, Bakanlık
tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15 ve 20. maddelerindeki yaptırımlar uygulanmaktadır.

Temizleme İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
•Temizlenecek araç ya da ekipmanda en son taşınan kimyasalın cinsine uygun temizleme yöntemi seçilerek aracın ya da
ekipmanın kimyasallardan tamamen arındırılması sağlanmaktadır. Bu işlemler sonucunda açığa çıkan atık suyun ise; tesisin arıtma
tesisinde arıtılarak ya da en yakın arıtma tesisine iletilerek bertarafı sağlanmaktadır. Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması
veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı
ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.

Temizleme Tesisleri Aşağıdaki Özelliklere Sahip Olmakla Sorumludur:
1. Tebliğ standartlarına göre aşağıdaki teknik donanıma sahip olmakla ve bu donanım ile temizliğinin yapılmasını sağlamakla,
(a) Temizlenecek ürünlere göre yeterli kapasiteye sahip buhar kazanı.
(b) Basınçlı sıcak ve soğuk su desteğini sağlayacak pompa sistemi.
(c) Temizleme işlemi sırasında tank veya kap içine girecek ve küresel yıkama yapılmasını sağlayacak dönerli yıkama başlığı.
(ç) Temizleme işlemi sırasında kullanılacak yıkama kimyasallarının uygun dozajı için dozajlama sistemi.
(d) Temizleme işleminde kullanılan su için su işleme sistemleri (kireç alıcı, bakterilerden arındırma ve diğerleri).
(e) Temizlenecek ürünlerin teknik bilgi formlarındaki önemli bilgileri kapsayacak ve bu ürünlerin nasıl temizleneceğini belirten
temizleme prosedürleri.
(f) Kanunlarla belirlenen deşarj değerlerini sağlayacak evsafta arıtma tesisi.

2. Temizleme sonrasında Temizleme Belgesini doğru bilgiler ile düzenleyip vermekle,
3. Atık su arıtma tesisini kurarak atık suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtmakla,
4. Oluşacak atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf etmekle,
5. Oluşacak tüm kayıt ve belgeleri Bakanlığa ibraz etmekle,
6. IBC ve diğer taşıma kapları temizliğinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin gerekli maddelerine uygun bildirim yapmakla
ve Bakanlığın belirlediği temizleme etiketini temizlenen kaba kaybolmayacak şekilde iliştirmek ile.

Ülkemizde, kimyasal taşıyan donanımların temizlenmesi hakkında bilinç günden güne yükselse de henüz yeterli düzeye ulaşmış
değildir. Dolayısıyla KTTD; faaliyet alanındaki seminer, panel, fuar vb. oluşumlarda yasal mevzuat ve uluslararası standartlara
uygun çalışmanın önemini ifade ederek, temizleme işinin; derneğimize üye olan, lisanslı ve profesyonel çalışan geri dönüşüm
tesislerinde yapılması gerekliğini vurgulamaktadır.