Çarşamba, Temmuz 6, 2022

Akrilik Reçine

Akrilik Reçine

Akrilik reçine, akrilik monomerler içeren polimerik bir malzemedir (çözelti, dispersiyon veya katı halde). Bu monomerler genellikle akrilik, metakrilik asitler veya bunların türevlerinin esterleridir ve farklı kimyasal gruplar (R grupları) eklenerek işlevselleştirilebilirler. Farklı özelliklerde veya daha düşük maliyetli reçineler elde etmek için başka monomerler de polimer zincirlerine dahil edilebilir.

Genel olarak Akrilik reçineler iyi kimyasal ve fotokimyasal direnç gösterir. Solvent bazlı ve su bazlı endüstriyel kaplamalardan mimari kaplamalara kadar birçok farklı uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar.

Akrilik reçinenin temel parametreleri şunlardır:
• Tg (Cam geçiş sıcaklığı),
• Polimerlerin ortalama moleküler ağırlığı ve
• Polimer moleküler ağırlık dağılımı.

Bu parametrelerin reçine özellikleri (viskozite , dispersiyon…) ve elde edilen nihai film/kaplama (esneklik/ sertlik…) üzerinde etkisi vardır.

Tipik Akrilik Monomerler /

Termoplastik Akrilik Reçineler

Termoplastik reçinelerde reçineyi oluşturan polimerler herhangi bir reaktif grup içermez. Dolayısıyla bu reçinelerde polimer zincirleri çapraz bağlı değildir. Farklı polimer zincirleri arasındaki etkileşimi geliştirmek için yüksek moleküler ağırlıklı polimerler kullanılır.

Termoplastik reçineler normalde yumuşar ve sıcaklık artırıldığında yeniden şekillendirilebilir. Bu özellik, bu reçineleri enjeksiyon kalıplama, sıkıştırma kalıplama veya ekstrüzyon gibi bazı endüstriyel işlemler için ideal adaylar haline getirir. Bu reçinenin ana kullanımı, mürekkepleri ve yapıştırıcıları içerir.

Çapraz Bağlayıcı Reçineler

Çapraz bağlama reçineleri, farklı polimer zincirleri arasındaki kimyasal etkileşimleri teşvik etmek için sertleştirilebilir. Daha karmaşık polimerik yapılara ve dolayısıyla daha güçlü malzemelere yol açabilen kürleme, esas olarak polimerlerde bulunan aktif gruba
bağlı olacak farklı koşullarda meydana gelebilir.

Reaktif gruplar mevcut olduğunda, akrilik reçineler, iki farklı polimer zinciri arasındaki etkileşime izin vererek çapraz bağlanabilir. Bu, örneğin belirli bir sıcaklıkta veya UV ışığı altında olduğu gibi belirli koşullarda meydana gelebilir. Kimyasal reaksiyonu desteklemek
ve hızlandırmak için bir katalizör de eklenebilir.

İki tür çapraz bağlama sistemi arasında ayrım yapabiliriz:

• Bir kürleme maddesi, yani polimerlerle reaksiyona girecek bir kimyasal gerektiren harici olarak çapraz bağlı reçineler ve
• Kendinden çapraz bağlanan reçineler.

İlk durumda R grubu, genellikle melamin veya izosiyanat sertleştirme maddeleriyle reaksiyona izin veren hidroksil işlevli bir zincirdir. Bu tür bir formülasyonu (reçine + sertleştirme maddesi), şu şekilde karıştırıldıkları yerde sağlanabilir:
• İki bileşenli sistem (2K) veya
• Tek bileşenli sistem 1K.

2K, özellikle fırında ısıtmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. 1K’da, izosiyanat kürleme maddeleri “bloke edilebilir” veya oda sıcaklığında tepkisiz hale getirilebilir ve reçinenin kürlenmesi yalnızca bir fırında (fırın kaplamaları) daha yüksek sıcaklıkta gerçekleşir.

Hidroksil işlevlerine ek olarak, karboksil grupları da normal olarak çapraz bağlayıcı reçinelerin polimer zincirlerinde (veya serbest akrilik asitler olarak) bulunurlar: sertleştirme reaksiyonu için katalizör görevi görebilir ve kaplama yapışmasını iyileştirebilirler. Ayrıca, karboksil gruplarıyla reaksiyona girebilen epoksiler gibi diğer sertleştirme maddeleri de bu durumda kullanılabilir.

Bu akrilik reçineler solvent fazında sağlanabilir, ancak polimerler üzerindeki karboksil gruplarının sayısı yeterince yüksekse suda çözünür olabilirler. Bu durumda genellikle suda inceltilebilir olarak tanımlanırlar. Su bazlı sistemlerde reçine uyumluluğunu geliştirmek için
bir yardımcı çözücü de mevcut olabilir. Son olarak, termoset akrilik reçinelerin emülsiyonları da mevcuttur. Emülsiyonlar, suda inceltilebilenlere kıyasla genellikle aynı viskozitede daha yüksek katı içeriğine izin verir ve daha az karboksil grubuna ihtiyaç duyulduğundan alkali direnci genellikle daha iyidir.

Son olarak akrilik reçineler kendi kendine çapraz bağlanan versiyon olarak mevcut olabilir (daha ziyade solvent bazlı veya su bazlı). Bu tip reçinelerde, kopolimer yapısındaki bazı R grupları, N,N-bis-butoksi-metilamid gibi bloke edilmiş amid (alkoksimetil akrilamidler)
gruplarıdır. Sertleştirme işlemi sırasında (genellikle yüksek sıcaklıklardaki bir fırında), bu gruplar, çapraz bağlı bir ağa yol açan kopolimerlerde de mevcut olan hidroksil gruplarıyla reaksiyona girer. Bu tip reçineler, sertleştirici maddelerle çapraz bağlanmış reçinelere kıyasla genellikle artan sertlik, parlaklık ve kimyasal dirence sahiptir.

Hidroksil Değeri Numarası

Hidroksil değeri, hidroksil işlevleriyle (yani mevcut OH gruplarının sayısı) işlevselleştirilmiş akrilik reçinelerin eaktivitesinin bir göstergesidir. Genellikle 1 g reçinenin asetilasyonu sırasında reaksiyona giren asetik asit miktarına eşdeğer mg cinsinden KOH kütlesi olarak
ifade edilir. Hidroksil değeri ne kadar yüksek olursa, reaktivite (ve dolayısıyla çapraz bağlama olasılıkları) o kadar yüksek olur.

Asit Değeri

Asit, kopolimerde bulunan karboksil grubu sayısının bir göstergesidir. Genellikle 1 g reçineyi nötralize etmek için gereken KOH miktarı olarak ifade edilir (DIN 53402 veya ISO 2114’e bakınız). Karboksil grup sayısının reçinenin yapışma özellikleri ve sudaki çözünürlüğü
üzerinde etkisi vardır. Asit değeri ne kadar yüksek olursa, karboksil gruplarının sayısı da o kadar yüksek olur.

Akrilik Dispersiyon için Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı

Minimum Film Oluşturma Sıcaklığı (MFT) , akrilik lateksin sürekli bir film yerine çatlamış bir malzemeye yol açacağı minimum sıcaklıktır.
• Mimari uygulamalar (duvar boyaları) için tasarlanmış akrilik lateksler için MFT genellikle 5°C’nin altındadır.
• Fırında kürlemenin kullanıldığı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış lateksler için MFT daha yüksek olabilir.

Attacryl A 144; bir termoplastik akrilik reçine olarak, mükemmel pigment ıslatma kabiliyeti ve yüksek pigment dolgusu ile karakterize edilir. Boya sektöründe yaygın olarak kullanılan tüm pigment ve dolgu maddeleri ile uyumludur.

Kullanım Alanları:
• Yol çizgi boyaları,
• Beton kaplamalar,
• Taş vernik,
• Boya ve yüzey kaplama,
• Metal boyaları.

Attacryl A-HF 060; Shellsol A’da %60 çözülmüş, poliizosiyanatla kürlenebilen çift bileşenli termoset reçinedir. İyi mekanik özelliklere sahip, kimyasal ve hava koşullarına dayanıklı, sıcak ve soğuk kurutmaya yönelik çift bileşenli endüstriyel kaplamalar için alifatik poliizosiyanatla ile birleştirilmiş olan reçinedir.

Kullanım Alanları:

• Endüstriyel kaplamalar,
• Otomotiv astarlar,
• Metal ve cam yüzeyler,
• Abs yüzeyler.

Attacryl A 077; %60 ksilen içinde alifatik poliizosiyanatlarla kombinasyon halinde hava ve fırında kuruyan çift bileşenli reçinedir.

Kullanım Alanları:

• Astar,
• PU sistemler,
• Antikorozif zemin kaplama.
• Endüstriyel zemin kaplama.

Attacryl A-HF 097; %70 butil asetat için de alifatik poliizosiyonatlarla kombinasyon halinde hava ve fırında kuruyan çift bileşenli reçinedir.

Kullanım Alanları:

• Çift komponentli kaplamalar,
• Oto tamir boyaları ve son katlar,
• Tarım makineleri için son katlar,
• Antikorozif endüstriyel boyalar.

Çift komponentli kaplamalar

Akrilik reçine ürün gamından Attacryl A 077 ve Attacryl A-HF 097 ile laboratuvar da yapılan vernik çalışmasında son derece başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Hazırlanan vernik çözeltilerinde yoğunluk referans değerler arasında olup (0,95 – 1,03 g/cm3) teste tabii
tutulmuştur.

Yapılan testler;
• Eğme-bükme Testi,
• Darbe Testi,
• Yapışma Testi,
• Parlaklık Testi.

Yapılan bu testlerde elde edilen tüm sonuçlar istenilen referans değeri aralığında çıkmıştır.

Kader Maraşlı
Satış Yöneticisi
Günkem

Aytaç Ayhan
Satış Yöneticisi
Günkem

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BÖLÜM SPONSORU