IBM Hibrit Bulut ve Yapay Zeka Çözümlerini Paylaştı

13 Mayıs 2021

IBM; düzenlediği yıllık Think konferansında yapay zeka, hibrit bulut ve kuantum bilişim alanında gerçekleştirdiği gelişmeleri duyurdu. IBM’in sunduğu inovasyonlar dijital dönüşümlerini hızlandırma, iş ortamına akıllı bir şekilde dönme ve daha iyi ticari sonuçlar elde etmeyi hedefleyen müşterilerine ve çözüm ortaklarına yardımcı olma açısından firmanın oynadığı rolü vurguluyor.

IBM Başkanı ve CEO’su Arvind Krishna: “Geriye dönüp baktığımızda 2020 ve 2021, dünyanın bütün gücüyle dijital yüzyıla girdiği dönem olacak. Geçen yüzyılda fabrikalarda ve makinelerde elektrik kullanmaya başladık. Bu yüzyılda da yapay zekanın yazılımlara ve sistemlere yayılmasını sağlamak için, hibrit bulutu kullanacağız. Emin olduğumuz tek bir şey var: geleceği sektörde kapsamlı iş birliğini temel alarak inşa edeceğiz.

Bunu hiç kimse IBM’den daha iyi kavrayamaz. Ortak ekosistemlerimizdeki yatırımları artırmamızın sebeplerinden biri de bu. Think 2021’de, iş dünyasına yönelik yeni BT yazılımlarının yapıtaşını oluşturan teknolojiler olan hibrit bulut ve yapay zeka inovasyonlarımızı da gözler önüne seriyoruz.” dedi.

İşletmelerin sistemlerini modernize etmek için net ve güvenilir bir yola ihtiyaç duyduklarını bilen IBM, hibrit bulut ve yapay zeka alanına odaklanıyor. IBM’in hazırladığı yapay zekanın benimsenmesine ilişkin araştırma, yapay zekanın iş süreçlerine dahil edilmesinin pandemi döneminde daha acil bir hale geldiğini gösteriyor.

Dünyanın çeşitli yerlerinden BT çalışanlarının katıldığı ankete göre, BT çalışanlarının yüzde 43’ü şirketlerinin yapay zeka kullanımını başlatmaya hız verdiğini ifade etti. Ayrıca ankete katılan BT çalışanlarının neredeyse yarısı, yapay zeka sağlayıcılarını çoğunlukla süreçlerini otomatikleştirme yeteneklerine göre değerlendirdiklerini belirtiyor. IBM; işe yönelik yapay zeka yetenekleri konusundaki yatırımlara ağırlık vermesini bu sebeplere bağlıyor.

Hibrit bulut ve yapay zekanın gücüyle, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara destek sağlayan IBM, Think etkinliğinde müşterilerinin dönüşümlerini daha zahmetsiz hale getirmek için tasarladığı çözümleri paylaştı.