BİR KATKI MADDESİ OLARAK VİTAMİN A VE ANALİZİ

Mayıs 17, 2018, 2:41 pm
4 dakika

 

VİTAMİN A

 

 

Büşra Gökdemir
Kimya Bölüm Sorumlusu
Saniter

 

Vitamin sözcüğü Polonyalı, biyokimyacı Casimir Funk tarafından 1912’de kullanılmıştır. Genel anlamıyla da besinlerde bulunan,
yağda ve suda eriyebilme özelliği bulunan, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşiklerdir. Günümüz
dünyasında, koşuşturmanın, trafiğin, stresin fazlaca olduğu bir hayata ayak uydurabilmek gittikçe güçleşmektedir. Bu noktada
dengeli ve sağlıklı beslenme önem kazanmakta, her gün yeni takviyelerin, vitaminlerin, özel besinlerin haberlerini almaktayız. Katkı
ya da premiks halinde yüksek konsantrasyonda üretilip; buradan da ilgili gıdalara konmaktadır. Numunelerde içerik miktarı kontrol
edilmek için de laboratuvarlarda analize tabii tutulmaktadır. Analiz prensipleri genelde ekstraksiyona dayalı olup; en son aşamada
HPLC cihazında uygun dedektörde miktarı tespit edilmektedir. Aşağıdaki şekil Vitamin analizinin deney akışının özetini
içermektedir.

A vitamini yağda eriyen vitaminlerden biridir. İyi bir antioksidandır. Özellikle unlara çokça katılan katkılardandır. Unun kendisini
zenginleştirmek adına en çok kullanılan vitamin katkılarındandır. Sonuçlar genelde IU/ kg cinsinden verilmektedir. En temel birim
olan IU/kg’ın yanı sıra; diğer vitamin birimlerini de kullanarak sonuç vermek mümkündür. Bu anlamda karşımıza Vitamin A asetat,
Vitamin A palmitat gibi birimler de çıkmaktadır.

Aşağıdaki tabloda en çok kullanılan Vitamin A birimleri ve dönüşüm faktörleri kullanılmaktadır.

Tablo Vitamin A Birimleri

 

Vitamin A ışığa ve oksijene karşı son derece hassastır. Bu nedenle çalışmalar karanlıkta, mümkün olduğunca oksijen temasından
uzak bir şekilde yapılmalıdır. Karanlık bir ortam sağlamak için cam malzemeler alüminyum folyo ile kaplanmalı veya amber cam
malzeme kullanılmalıdır. Oksijenden korumak için de ekstraksiyon süresince sıvı kısmın üzerinde bir azot akımı sağlanmalıdır.

Analizin temelinde ekstraksiyon ve sabunlaşma önemli rol oynamaktadır. Ancak analiz kadar; numunenin hazırlanma şekli,
numune içerisine katılacak miktarın doğru hesaplanamaması gibi faktörler de sonuçlara etki etmektedir.

Bununla beraber Vitamin A analiz sonuçlarını etkileyen diğer faktörler aşağıda verilmiştir:
• Vitamin A analizi ile ilgili Premiksin düzgün hazırlanmaması, homojen olmaması,
• Un numunesine premiksin düzgün dozajlanamaması; dozajlamada kullanılan pompanın görevini tam yerine getirememesi,
• Numunenin yeterince homojen karışmaması,
• Premiks ve numunenin saklanma koşulları (Vitamin A özellikle ışıktan ve havadan çok etkilenmektedir).

Yukarıda bahsi geçen problemlerin olması durumunda, numunede istenen Vitamin A değeri sağlanamayabilir. Bunların
yaşanmaması adına; numunede belirli periyotlarla analizler yaparak ya da yaptırtarak kontrol sağlanmalıdır. Böylece hata kaynağı
neyse en başından tespit edilip; hem üretici hem de tüketicinin mağdur olması engellenecektir.

 

  • (gizli tutulacaktır)