DowDuPont 2017 Üçüncü Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

19 Kasım 2017

 

 

Küresel pazara birinci sınıf, yenilikçi ürünler, malzemeler ve hizmetler sunan bir bilim şirketi olan Dow DuPont bugün 2017
yılının üçüncü çeyreğine ait devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP seyreltilmiş hisse başı karını 0,32 ABD doları
olarak açıkladı. Hisse başına 0,55 ABD doları tutarındaki proforma ayarlı kazançlar bir yıl önceki döneme kıyasla % 10 artış
kaydetti.

DowDuPont, GAAP seyreltilmiş kazançlarını hisse başına 0,32 ABD doları olarak açıkladı. Hisse başına 0,55 ABD doları
tutarındaki proforma ayarlı kazançlar bir yıl önceki döneme kıyasla % 10 artış kaydetti. Hisse başına proforma ayarlı kâra,
çeyrek dönemdeki önemli kalemler dâhil edilmemiştir. Bunların hisse başına bedeli toplamda 0,37 ABD doları, DuPont
gayrimaddi aktiflerinin amortismanı için ise hisse başına 0,08 ABD doları olmuştur.

GAAP net satışları %23 artmıştır. Proforma net satışları ise, Malzeme Bilimi segmentleri Endüstriyel Ara Ürünler & Altyapı (%16),
Ambalaj & Özel Ürünler ve Performans Materyalleri & Boyaları (her biri %8), ayrıca Özel Ürünler segmentleri Ulaştırma & Gelişmiş
Polimerler (%9) ve Güvenlik & İnşaat iş kollarında (%6) elde edilen kazanımlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 artarak
18,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Satışlar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) (%16) ve Asya- Pasifik (%10) bölgelerinde çift
haneli rakamlara çıktı. Kuzey Amerika’da satışlar % 4 büyüme kaydederken, Latin Amerika’da satışlar Tarım iş kolunda öngörülen
düşük mısır alanıyla Brezilya’da yaz sezonunun gecikmeli başlamasına bağlı zayıflamanın etkisiyle düştü.

Proforma hacim ambalaj, elektronik, ulaştırma, petrol ve gaz, inşaat ve yapı işleri ile tüketici bakımı nihaî pazarlarında görülen
tüketici güdümlü talebi yansıtarak %4 büyüme kaydetti. Hacim başta Elektronik & Görüntüleme (%13) olmak üzere, Ambalaj &
Özel Plastikler ve Güvenlik & İnşaat (her biri %6) dâhil hemen tüm işletme segmentlerinde büyüdü. Bölgesel hacim kazanımlarında
başı Asya-Pasifik (%10) ve EMEA (%5) çekti.

Proforma yerel fiyatlar başta Endüstriyel Ara Ürünler & Altyapı (%12), Performans Materyalleri & Boyaları % 6, ayrıca Ulaştırma &
Gelişmiş Polimerler (%3) olmak üzere % 3 artış kaydetti. Proforma yerel fiyatlar Latin Amerika haricinde tüm bölgelerde yükseldi.

Proforma işletme FAVÖK3 ise, hacim ve fiyat kazanımları, yükselen öz sermaye kazançları ve alım muhasebesine bağlı düşen
emeklilik/OPEB maliyetlerinin4 güdümünde %7 artışla 3,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu kazanımlar yükselen hammadde
maliyetleri, tarım pazarlarındaki zayıf koşullar, kasırgaların olumsuz etkisiyle ABD Körfez Kıyısındaki yeni varlıklara bağlı startup
maliyetleri ile fazlasıyla dengelenmiştir.

DowDuPont İcra Kurulu Başkanı Ed Breen, yaptığı açıklamada “Üçüncü çeyrekte hem gelirlerde hem de kârda büyüme
kaydettik. Bu sonuçlar yeni kurulan şirketimiz için sağlam bir başlangıç olmuş oldu. İşletme kazançlarımızdaki artış ise en önemli
nihaî pazarlarımızdaki geniş tabanlı talep büyümesiyle; yaşanan kasırga felaketleri, artan hammadde maliyetleri ve Brezilya’da
tarımda yaz sezonunun gecikmeli başlaması gibi karşılaşılan bir dizi zorluğu fazlasıyla dengeleyen disiplinli marj yönetimimiz
sonucunda gerçekleşti,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca, bu sonuçları bir yandan birleşmenin tamamlanması, kapsamlı
portföy revizyonumuzun tamamlanması ve her bölüm için yeni sinerji hedeflerinin belirlenmesi dâhil olmak üzere bir dizi değer
yaratma girişimini ilerletirken ortaya çıkarabildik. Önümüzdeki dönemde, 3 milyar ABD doları tutarındaki maliyet sinerjisi
taahhüdümüzü gerçekleştirmeye ve Tarım, Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler alanlarında odaklı üç büyüme şirketi yaratma
hazırlıklarını ilerletmeye yoğunlaşacağız.”

DowDuPont Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Liveris, “Tüketici güdümlü talep; Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri dâhil
olmak üzere büyük ekonomilerin çoğunluğunda gücünü koruyan küresel ekonomik faaliyetlerin lokomotifi olmaya devam ediyor.
Talep cephesindeki genel görünümümüz, önemli nihaî pazarlarımızın çoğunluğunda olumlu” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Pazarda hâlen güçlükler olduğunu görüyoruz: bizim açımızdan en dikkat çeken güçlük tarımda yaşanıyor. Buna bağlı olarak, yaz
sezonuna yavaş başlanması nedeniyle Brezilya’daki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Ancak, yeni birleşen Tarım
iş kolumuzda her açıdan sağlam bir yıl geçireceğimize inancımız tam.”

“Önümüzdeki döneme bakacak olursak, DowDuPont yakın vadeli önceliklerimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan tüm
kaldıraçlara sahiptir: kazanç sağlama ve nakit akışı büyümesi; maliyet sinerjisi eylemlerimizin hayata geçirilmesi ve tasarrufların
gerçekleştirilmesi; planlanan büyüme şirketleri için stand-up faaliyetlerinin ilerletilmesi; ayrıca bu tarihi işlemle gerçekleşmesi
öngörülen, hissedarlar için değer yaratımına başlanması.”

• DowDuPont 12 Eylül’de Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler bölümlerinde, nihaî pazarlarla uyum sağlamak ve planlanan şirketlerin
rekabet avantajlarını geliştirmek üzere özel amaçlı birtakım portföy düzenlemeleri yapılacağını duyurdu.
• Şirket, her ikisi de Teksas, Freeport’ta bulunan yeni etilen ve ELITE™ gelişmiş polietilen tesislerini açtı. Sadara ortaklığı, dünya
çapındaki kompleksinde yer alan 26 üretim tesisinde tam ticari faaliyetlere başladı.
• DowDuPont, şirket birleşmesine ilişkin tüm koşullu düzenleyici kurum onaylarının gerekliliklerini yerine getirmeyi sürdürdü.
DuPont 1 Kasım’da hububatta geniş yapraklı yabancı ot ilaçları (cereal broadleaf herbicides) ve bazı insektisitler (zararlı öldürücü
ilaçlar – chewing insecticides) ürün portföylerinin ve bitki koruma Ar-Ge bölümü ve yapılanmasının bazı kısımlarını FMC lehine
elden çıkarma işlemleriyle FMC’nin Sağlık ve Beslenme iş kolunun satın alınması işlemlerini tamamladı. 1 Eylül’de, Dow küresel
PRIMACOR™ etilen akrilik asit kopolimerleri ve iyonomerleri iş kolunun satışını tamamladı. Dow, Dow AgroSciences’ın
Brezilya’daki mısır tohumu iş kolunun seçili bir kısmının elden çıkarılması işlemini 2017 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlamayı
öngörüyor.
• Şirket üç bölümün bütünleştirilmesi cephesinde de ilerleme kaydetmeye devam ederken Tarım, Malzeme Bilimi ve Özel Ürünler
alanında üç bağımsız şirkete planlanan ayrılığa ilişkin hazırlıklar için çalışmalara da başladı.
• DowDuPont, 3 milyar ABD doları tutarındaki maliyet sinerjisi taahhüdünü yinelerken beklentileri de iş kollarına göre güncelledi:
Tarım – 1,0 milyar ABD doları; Malzeme Bilimi – 1,2 milyar ABD doları; Özel Ürünler – 0,8 milyar ABD doları.
• Şirket, büyüme sinerjilerinde 1 milyar ABD doları elde etmek üzere stratejisini ilerletmeye başladı. Örneğin Tarım iş kolu,
müşterilere daha geniş seçenekler ve bütüncül tarım çözümleri aracılığıyla daha fazla değer sunmak üzere tasarlanan, geliştirilmiş
çok markalı, çok kanallı yaklaşımını uygulamaya koyacaktır. Ambalaj & Özel Plastikler iş kolu, yüksek performanslı ambalaj
çözümleri sağlamak üzere DuPont’un reçine ve etilen kopolimerler ürün portföyünü bütünleştirme sürecini başlattı. Elektronik &
Görüntüleme iş kolu ise, müşterileriyle daha derin kanal erişimi ve daha geniş malzeme gamını (OLED filmler, laminatlar, yarı
iletken malzemeler) güçlendirmek için mevcut fırsatları belirledi.
• DowDuPont bugün 3 milyar ABD doları tutarında maliyet tasarrufu sağlamak üzere uygulamaya konan eylemleri duyurdu. Söz
konusu eylemler, şirket birleşmesi sonrası kuruluşu bütünleştirmek ve kurulması planlanan üç şirket için güçlü temeller atmak
üzere tasarlandı. Bu çalışmanın büyük bölümü satın alma sinerjilerinden, küresel işgücü kesintilerinden, bina ve tesis
konsolidasyonlarından ve diğer faaliyetlerin yanı sıra seçili varlık kapanışlarından ileri gelecektir. Bugüne dek onaylanan eylemlerle
bağlantılı olarak, DowDu- Pont üçüncü çeyrekte vergilendirme öncesi 180 milyon ABD doları tutarında ödeme yapılacağını bildirdi.
Şirket, 2017’nin dördüncü çeyreğinde beklenen yaklaşık 1 milyar ADB doları tutarındaki miktarla birlikte toplamda yaklaşık 2 milyar
ABD doları tutarında vergilendirme öncesi ödeme çıkacağını öngörmektedir. Programın 12 aylık sürenin sonunda yüzde 70; 24 ay
içinde de yüzde 100 uzun vadeli projeksiyona ulaşması beklenmektedir.